122 رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك - دانلود رایگاندانلود رایگان خرید و دانلود مقاله رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك از civil-file

دانلود رایگان
122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیكمشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک یاسر مظفری جویباری - کارشناس ارشد مهندسی سازه
عباس اکبرپورنیک قلب - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده مقاله: رکوردهای حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشند که رفتار آنها را از سایر رکوردها متفاوت می سازد زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری درفرکانسهای بالا نسبت به حوزه دور میب اشند نگاشت این زلزله ها خصوصا زمانی که تحت انتشار گسلش قرارمیگیرند دارای پالسهای پریود بلند با دامنه بزرگ می باشند که اغلب درابتدای رکورد زلزله دیده می شود اثرجهت انتشار گسلش زمانی اتفاق می افتد که بردار انتشار جبهه گسیختگی به سمت سایت مور نظر بوده و سرعت گسیختگی تقریبا با سرعت موج برشی باشد آیین نامه زلزله 2800 ایران اشاره ای به زلزله های حوزه نزدیک نکرده است و طیف طرح 2800 بسیار نزدیک به طیف پاسخ زلزله های حوزه دور می باشد سه ساختمان 3و8هو12 طبقه با مهاربندهای خارج از مرکز مدل شدها ند تحلیل طیفی وتحلیل دینامیکی غیرخطی روی مدلها انجام شده است.
کلیدواژه ها: طیف پاسخ - زلزله های حوزه نزدیک - تحلیل طیفی - مهاربند خارج ازم رکز
نحوه استناد به مقاله: در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
مظفری جویباری, یاسر و عباس اکبرپورنیک قلب، ۱۳۹۱، ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (مظفری جویباری, یاسر و عباس اکبرپورنیک قلب، ۱۳۹۱)
برای بار دوم به بعد: (مظفری جویباری و اکبرپورنیک قلب، ۱۳۹۱)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك - دانلود فایل

7 سپتامبر 2017 ... 122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك. مشخصات نویسندگان مقاله
ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک یاسر مظفری جویباری ...

122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک - ام او فایل

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک. یاسر
مظفری جویباری - کارشناس ارشد مهندسی سازه عباس اکبرپورنیک قلب - استادیار ...

122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك

۱۲۲-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک. مشخصات نویسندگان مقاله
ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیکیاسر مظفری جویباری – کارشناس
ارشد ...

بایگانی‌ها 122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك - File ...

122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك 122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت
زلزله های حوزه نزدیكمشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های ...

دریافت فایل

ها نشان دهنده لزوم ارزیابی بیشتر این سازه. ها در حوزه نزدیک گسل می باشد. به دلیل در
دسترس. نبودن تعداد کافی از رکورد. های حوزه نزدیک گسل امکان مطالعه مفید این زلزله.
ها بر سازه. ها بسیار سخت. می. باشد. .... پاسخ سازه گیردار و دارای جداساز پایه تحت
پالس ..... 122. 122. 123. 123. 125. 127. 127. 128. 121. 131. 131. 131. 132. 133.
133.

اویرایش شده مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک با ...

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب های فولادی با مهاربند مقاوم در برابر کمانش تحت زلزله های
... و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های حوزه نزدیک ...
نشان می‌دهد که در برخی موارد این روش نمی تواند رفتار دینامیکی سازه‌ها را به درستی ن .
.... بر اساس برخی منابع آماری، در قرن بیستم، ایران با وقوع 89 زلزله مهیب و 122 هزار
...

ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻧﺰدﻳﻚ - ResearchGate

ﺣـﻮزه. ﻧﺰدﻳﻚ. اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ا. ﺳﺖ . ﻟﺬا در. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ
ﮔﺴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ... و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻗﺎﺑﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺤﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﮔـﺴﻞ ....
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻮرﺛﺮﻳﺞ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ، ﻗﺎﺑﻬـﺎي ﺛ.

پایان نامه تحلیل رفتار لرزه ای سد های خاکی تحت اثر زلزله های حوزه ...

پایان نامه تحلیل رفتار لرزه ای سد های خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل ... در
پاسخ دینامیکی سازه ها در کنار پارامترهای مربوط به هندسه و خصوصیات مصالح ،.

ای حوزه دور بر پاسخ لرزه های و زلزله ک ی حوزه نزد های اثر زلزله سه ی مقا

های. حوزه نزد. ی. ک. و زلزله. های. حوزه دور بر پاسخ لرزه. ای. یس. ستم. خاک. -. شمع. -.
سازه. یسع. د. عباس .... اثر زلزله. های حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه. ای سازه. ها
تاکنون. موضو ... شده، و پی و خاک اطراف آن را تحت یک بار دینامیکی اضافی قرار می.
دهد. ..... 122. نظر گرفته شده است. میرایی. اعمال. شده. به. سازه. هب. صورت. میرایی.
رایلی. در. نظر.

پایان نامه ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

پایان نامه ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل پایان‌نامه برای ... واژه
های کلیدی: زلزله حوزه نزدیک گسل، جهت داری، جابجایی مانگار، تحلیل تاریخچه زمانی.

پایان نامه عملکرد ساختمان فولادی نامنظم در پلان مجهز به BRB نزدیک و ...

در سال 1987، اندرسون و برترو رفتار سازهها را تحت حرکتهای پالسی زمین مورد مطالعه
قرار دادند؛ ... هال در سال 1995، با طراحی سازههایی بر اساس آییننامههای رایج و بررسی
رفتار آنها در زلزلههای حوزه نزدیک، ملاحظه کرد که نیاز .... از پاسخ سازه های فولادی مجهز
به BRB، بدست آمده از تحلیل بارافزایی و ارزیابی عملکردی ...... 122. چکیده فارسی .

ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ورق

21 آگوست 2012 ... ﻫﺎ. از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ورق ﻧﺎزك داراي اﺗﺼﺎل ﺻﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ، ﺗﺤـﺖ ... درﺻﺪ. ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ.
از اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﺣﻮزه. ي. ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﺑﻮده. اﺳﺖ. و در ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ. 15. و. 25. ﻃﺒﻘـﻪ. (. ﺑـﺎ ﭘﺮﻳـﻮد
ﺑـﻴﺶ از. 67/0. ﺛﺎﻧﻴـﻪ. ) اﺛـﺮ. ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﺑﻪ .... در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. رﻓﺘﺎر
ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ ﺳـﺎزه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر. اﺗﺼﺎﻻت در زﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ. ﮔﺴـﻞ ...... ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | گزارش ها

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی فروریزش ستون های بتنی تحت اثر نیروی محوری و بار
جانبی چرخه ای ... انتخاب شتاب نگاشت های مناسب برای ارزیابی احتمال وقوع خسارت در
سازه ها, غفوری .... ارزیابی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه ای سدهای
خاکی ... بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه های دورانی ناشی از زلزله بر پاسخ سازه های
...

بررسی رفتار سازه فولادی قاب خمشی مجهز به جداگر لرزهای تحت زلزله ...

بررسی رفتار سازه فولادی قاب خمشی مجهز به جداگر لرزهای تحت زلزله های حوزه دور و ...
همواره بیشتر از تغییرات میرایی موثر در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها موثرمی باشد. ...
همچنین تحت زمین لرزه های دورگسل تناوب بالا و میرایی کم و تحت زمین لرزه های نزدیک
گسل تناوب ... https://www.civilica.com/Paper-NCCEG01-NCCEG01_122.html

فهرست مقالات (پوستر)

10, A-10-1248-4, بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل ... 12,
A-10-164-2, بررسی تاثیر ناکاملی اولیه در رفتار تیرورق ها ..... 257, A-10-1832-1,
بررسی تأثیر میراگر های ویسکوالاستیک بر پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با ...
ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک.

بررسی زلزله هاي حوزه هاي نزدیک و دور از گسل و معرفی سیستم هاي ...

بررسی زلزله های حوزه های نزدیک و دور از گسل و معرفی سیستم های باربر جانبی مقید
... سازهها در برابر نیروهای بزرگتر و در نظرگیری محل ساختگاه از جمله بحث نزدیک ...
پاسخ یک عضو فشاری تحت اثر بارهای دورهای، بطور قابل ملاحظهای به لاغری آن
بستگی دارد. ..... 5- 3- ارزیابی تغییر مکان جانبی نسبی ساختمان 4 طبقه با مهاربند
BRB.

رزومه - سیدمهدی زهرایی - دانشگاه تهران

"تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت ..... "
ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتنی متعارف با توجه به شرایط ژئوتکنیکی مناطق
... "بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمانهای مهاربندی شده تحت زلزله های حوزه
نزدیک و دور. ... "بررسی عددی تاثیر پانل برشی در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های
فولادی.

122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك – فروش فایل های ...

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیکیاسر
مظفری جویباری ... ارزيابي ژنراتور سوئيچ رلوکتانس براي استفاده از انرژي باد .

دانلود پایان نامه انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی ...

واژگان کلیدی: تحلیل تاریخچه زمانی، طیف پاسخ، طیف طرح، الگوریتم ژنتیک،
الگوریتم هیبریدی ..... امبرسز در یک بررسی تاریخی سابقه نزدیک به شش هزار زلزله
را که از دو هزار سال قبل در این ... عموما سازه ها هنگامی که تحت زلزله های قوی قرار می
گیرند وارد محدوده غیر خطی می ... در روش حوزه زمانی مقدار دامنه رکورد حرکت زمین مقیاس
می شود.

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

122, بهبود زمان نشست در تقویت کننده CMOS, دکتر حبیب اله آدرنگ ... 113,
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجرایی استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه ها با .... 84,
تأثیر حفره های زیر زمینی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین، تحت اثر زلزله های حوزه
نزدیک گسل .... 43, رفتار لرزه ای سازه های فولادی با مهاربند همگرا تحت مهندسی زلزله
حوزه نزدیک ...

بسمه تعالی ران) زلزله( م مهندسی ع لیست پایان نامه های رشته نشجو دا استاد

م های غیر. سازه ای. 2 . توماج پازکی. علیرضا فیوض غالمرضا دهدشتی. ارزیابی لرزه ای
اسکله بازرگانی بوشهر. 3 ... حوزه نزدیک با استفاده از منطق فازی. 29 ... بررسی
اثر سخت کننده ها بر رفتار ... پاسخ سازه تحت تاثیر بار دینامیکی زلزله ....
فراکتال سری زمانی زلزله )شتاب نگاشت. و داده بزرگای( پلت های ایران و استان.
بوشهر. 122.

دانلود پایان نامه تحلیل رفتار لرزه ای سد های خاکی تحت اثر زلزله های ...

دانلود پایان نامه تحلیل رفتار لرزه ای سد های خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک ... در
پاسخ دینامیکی سازه ها در کنار پارامترهای مربوط به هندسه و خصوصیات مصالح ،.

ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ ة ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻨ - تحقیقات بتن

ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ. ﺣﻤﯿﺪ ﺑﯿﺮﻗﯽ.. داﻧﺸﺠﻮي دور. ة. دﮐﺘﺮاي ﺳﺎزه. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
.... در زﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺎزه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ. ﺷﻮد. ].7[. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﻨﺎ. ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺎزه ﻣﯽ ... ﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
وﻗﻮع ﻣﻔﺼﻞ در ﭘـﺎي دﯾـﻮار و اداﻣـﻪ ﯾـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻪ، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ. (ﻫﺎ ..... 9/5. /
69. 6. 5. Northridge. Sylmar-Olive. View Med FF. 1086. 733. 0/. /76. 122. 1/3. /36.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

2, اثرات مدل سازی کوله ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرزه ای پل های بتنی (
دریافت ... 3, ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل روی آسیب پذیری پلهای بزرگراهی
.... ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیک پالسگونه (دریافت
مقاله) ... 30, ارزیابی شتاب وارد بر مرکز جرم سازه های مهاربندی شده تحت آنالیز
دینامیکی ...

دانلود پایان نامه تحلیل رفتار لرزه ای سد های خاکی تحت اثر زلزله های ...

سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک از اهمیت بسزایی
... در پاسخ دینامیکی سازه ها در کنار پارامترهای مربوط به هندسه و خصوصیات مصالح ،.

20 . 1389 42 2 2 113 بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب های فولادی ساده با

دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله"، ترجنه شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب ...
FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF TEHRAN"
JOURNAL .... اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از
بارگذاری ..... در بیان عملکرد سازه، تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکوردهای
حوزه نزدیک و دور ...

گرامي - محسن - گروه مهندسى عمران

26) “تاثیر پارامترهای لرزه خیزی و زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ساختمان ها”، سمينار
كارشناسي ... 35) “ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده (CFS)”،
سمينار .... تحت زلزلههاي حوزه نزديک گسل”، پايان نامه كارشناسي ارشد زلزله؛ دانشگاه
سمنان؛ ..... 60) محسن گرامي، اميرحسين نوروزي،“بررسي پاسخ هاي گذراي ناشي از
شکست ترد ...

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علامه محدث نوری - سامانه ...

17 جولای 2017 ... آمنه فاضلی. عمران- سازه. ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌TMD ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ دورو ن‍زدی‍ک‌. دکتراحسان جهانی.

نشریه مهندسی سازه و ساخت

تح. ت. شتاب. نگاشت زلزله. ها. ی. کوبه و ن. ر. تریج برا. ی. سازه ها. ی. مدنظر در ا. نی ...
در نوسانات سیستم پیوسته و کاهش دامنه فرکانس پاسخ، از مطالعات تجربی در ... ای
سیستم تحت ارتعاش بدون میرایی ذاتی پرداختند. ... به ارزیابی عملکرد ..... جهت
بررسی عملکر میراگر ضربه ای در دو حوزه دور و نزدیک گسل، شتاب نگاشت های زلزله
کوبه.

طرح های تحقیقاتی و پژوهشي فني و مهندسي پدافندغيرعامل

مقاوم سازی سازه های بتن آرمه آسیب ديده تحت بارهای لرزه ای ناشی از زلزله. 66. 12 ...
تحلیل عملکرد حوزه های شريان های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش متقابل
آنها ... بررسی روشهای تحليل ديناميکی سازه ها در برابر بارهای انفجار. 66. 24 ....
ارزيابی پاسخ رفتار دو سيستم قاب خمشی فوالدی و ديوار برشی فوالدی تحت بار
انفجار. 81.

پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند ...

24 ا کتبر 2016 ... ... های خارج از مرکز با تیر پیوند افقی و قائم بررسی می شود و عملکرد آنها تحت زلزله
مورد بررسی قرار می گیرد. ... 3- مقایسه ط یف پاسخ زلزله های حوزه نزدیک و ط یف ط رح
2800 ... 3-8- ارزیابی غیرخطی عملکرد لرزه ای سازه ها در تراز عملکرد جانی… ... 5-4-2-
2- اثرات پارامترهای مختلف حوزه نزدیک بر مدل های انتخابی… 122.

بررسی توزیع فضایی زلزله بر منحنی‌های شکنندگی اجزای پل‌های ...

در این مطالعه، اثر عدم قطعیت زاویه برخورد زلزله به سازه در افزایش تقاضای مهندسی
اجزای پل‌های ... اجزای منحنی‌های شکنندگی به‌دست‌آمد و پاسخ فوق با نتایج تحلیل با
اعمال زلزله در ... شکنندگی اجزای پل‌های بزرگراهی با نشیمن مورب در حوزه دور و نزدیک
زلزله ... Highway Bridge Components under Far-field and Near-field Ground
Motions.

تحقیق بررسی رسانه های آموزشی در حوزه سلامت |27576| هاسک

بنابراین مهارت آموزش دهندگان سلامت در تولید رسانه های، آموزشی و استفاده بجا از آنها، م.
... (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 122 صفحه چکیده تبدیل مدل های سنتی ارتباط به مدل
های ... بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس پژوهش ارزیابی اهالی قلم از
... در فصول مختلف این سمینار به بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک، ...

فرم 2

این ارزیابی در سه حوزه عناصر سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی قابل انجام است. ...
حمایت نموده (مانند ستون ها، سقف، دیوار و کف) و در برابر جاذبه، زلزله، طوفان و سایر
فشار های وارده مقاومت می نماید. ... متحد در سالهای 2008 و 2009 که تحت عنوان "ایمنی
بیمارستان ها در برابر بلایا" نامگذاری ..... 18, برنامه عملیاتی پاسخ به مخاطرات داخلی
و خارجی.

محمد صافي - پروفایل

گروه آموزشی: سازه و زلزله ... آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها (دكتري) ... A. S., M
. Safi, "Investigation hydrodynamic behavior of tunnels under ... صافي, "بررسي
اثر مدت زلزله بر روي پاسخ غيرخطي سازهها" سومين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي
اخير ... حسني, "ارزيابي و تحليل لرزه اي پست هاي فوق توزيع شبكه برق" كنفرانس
ملي ...

شبیه سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین لرزه در تهران - فصلنامه علمی ...

مطالعات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال های اخیر در مورد
بزرگنمايی ساختگاه در ... زمین لرزه ها می توان به زمین لرزه های 312-280 پیش از میالد
با بزرگی 855 ،7/6 .... از روندهای فعال در پیرامون تهران و نیز تغییرات سازه های موجود
در شهر. ..... در اين نقاط، هر متغیر ديگر جنبش نیرومند زمین همچون طیف پاسخ شبه
شتاب.

مرکزمطالعات پدافندغیرعامل کشور - پایانامه ها

8, ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی تاسیسات تونل های نظامی(با کاربری فرماندهی و
کنترل) ... 27, ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک فضاهای امن (مراکز نظامی فرماندهی و
کنترل) .... 95, محاسبه طیف پاسخ ناشی از انفجار هوایی در حوزه های میدان متوسط و دور
... 131, تحلیل سازه ای یک ساختمان بلند با سیستم سازه ای لوله تحت اثر زلزله،
انفجار ...

فصلنامه مهندسي سازه و ساخت، شماره 11 - Magiran

بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي رفتار غيرخطي ديوارهاي مصالح بنايي تحت بار
چرخه اي داخل صفحه با در ... ارزيابي پالس معادل حركات پالس گونه در تخمين پاسخ قاب
هاي خمشي بتن آرمه ... جهانگير خزائي ، آزاده اميري صص 106-122 ... مطالعه پارامتري
پاسخ هاي طولي و عرضي دودكش هاي بتن آرمه بلند در برابر باد با تحليل حوزه فركانس

اي کاهش ر نقش فاصله مابین و کاربرد میراگر ... - آنالیز سازه - زلزله

14 ژوئن 2016 ... ها در اشكال و ارتفاع هاي مختلف در حوزه شهرنشيني و عدم توجه به. وابستگي. آن. ها ...
براي جداسازي پاسخ. هاي لرزه. اي آن ... و يك رکورد زلزله نزديك گسل استفاده شده است.
در مرحله اول، ... تخريب دو ساختمان مجاور تحت ضربه در زلزله مكزيكوسيتي. 9[. ] ...
نياز به ارزيابي رفتار ديناميكي سازه مي. باشد. ..... Engineering..122:10.

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزه ای منطقه ای با استفاده از ...

این ساختمان ها و ویژگی های خطر لرزه ای منطقه ای برای ارزیابی احتمالی ریسک منطقه ی
مورد ... دیدگاه در نظر گرفتن عدم قطعیت وقوع زلزله ها و همچنین نشان دادن برتری های مدل
... ریسک بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل متعددی است. ... و بهینه سازی
اختصاص بودجه به این راهکارها پاسخ داده شود. ...... بـرای هر حــوزه ی آمــاری، تعداد 1822
منطقه.

اثر شیب شیروانی بر جابه‌جایی نسبی طبقات قاب‌های خمشی فولادی در ...

سازه. ،1. 3. و. 11. طبقه. در دو فاصل. ۀ. نزدیک و. دور از شیب. 12. درجه قرار داده شده و ...
افزایش در سازه ها و طبقات مختلف، متفاوت ... های. کلیدی. : توپوگرافی، شیب، زلزله
حوزه دور، جابه. جایی نسبی طبقه، قاب خمشی ... ن مرزی، المان مجزا، المان طیفی و
ترکیبی برای ارزیابی عددی اثرات .... جایی نسبی طبقات تحت اثر ..... سزایی در
پاسخ سازه.

Shebak_ACA.pdf (2.47 mb)

فاصله میان عملیات اجرایی و مطالعات دانشگاهی می تواند به آسیب جدی این حوزه بدل شود
. از ... بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها با تغییرات عمق سازه. .... بررسی
تأثیر تغییر ارتفاع بتن تحتانی در پاسخ لرزه ای سدهای غلتکی به روش اجزاء محدود
. .... ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فوالدی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های ...( .

ا در نظر ارزيابي قابليت اطمينان خستگي اتصاالت لوله اي در جاكت ...

بررسي رفتار لرزه اي سازه جاكت تحت تاثير مولفه هاي زلزله حوزه نزديك. /9. 10 ...
شبيه سازي عددي سه بعدي رفتار ديناميكي رايزرهاي دريايي ناشي از دو اثر گردابه ها و
ج .... تحليل و مدلسازي هيدروديناميكي ميراگرهاي مايع به جهت كاهش پاسخ لرزه اي
سكوهاي ث .... در شرايط درياي خزرFPSOآناليز عددي زنجيره مهار سكوي. /6. /9. 92. /2. /9.
92. 122.

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس عمران تحصیالت تکمیلی ...

مقدمه ای بر اندرکنش خاک و سازه و تاثیر آن بر پاسخ های سازه و خاک. 5. مقدمه ای بر ...... (
و سازه های سطحی)پی ها و سازه ها(. 51. معرفی. اثر. حوزه. نزدیک زلزله بر سازه ها. 55 ...

ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻫ

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺮاوش در ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش اﺟﺰا ﻣﺤﺪود .15.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺳﻮب ﮔﺬاري ..... ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺴﻞ.
149.

روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی ...

تاکنون براي تشخیص آسیب و محل آن به صورت گسترده از روشهای حوزه زمان و حوزه
فرکانس ... زلزله و ایجاد آسیب در پایه پل، مجددا سیگنالهای پاسخ پل تحت اثر نیروی
محرک ثبت می شوند. ... امکان شناسایی و ارزیابي آسیب در سازه ها فراهم مي شود. ....
پاسخ لرزه ای پایه های بتنی پلها را شناسایی کرده اند. ...... صفر و یا نزدیک به صفر
باشد.

ارزیابی عملکرد لرزه ای ی اتصال تیر به ستون با ... - مهندسی سازه

ارزیابی عملکرد لرزه ای ی اتصال تیر به ستون با استفاده ازورق انتهایی و ... 122
views در تاریخ: ۱۵ /آبان /۱۳۹۵ توسط: moshaveranomram دسته: مقالات,مهندسی سازه
... خمشی با صفحه انتهایی گسترش یافته تحت بارهای دینامیکی لرزه ایی و یا ...
امکان پارامتر های بهینه ایی که باعث بهبود رفتار لرزه ای این اتصالات می .... پاسخ
امنیتی.

های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه بررسی رفتار ...

11 جولای 2014 ... شود و هفت نگاشت زلزله بر سازه. ها اعمال می. گردد. نتایج نشان میدهد نیاز لنگر در
اواسط ارتفاع هسته بسیار .... طبقه با هسته بتن مسلح به روش طیف پاسخ مدی مورد
تحلیل و طراحی قرار. می ... های مذکور تحت اثر شتاب نگاشت حوزه نزدیک قرار می ....
122. 0/. 099. 0/. -5. مدلسازی غیر خطی. مدل سه بعدی هسته. ها با نرم افزار.

دانلود برترین فایل تحقیق رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله ...

15 جولای 2017 ... ... های حوزه نزدیک گسل. تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه
نزدیک گسل .... ٥-٤-٢- حل معادلات دینامیکی تعادل 122. ٥-٤-٣-بکار بستن .....
ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل … بررسی رفتار پل های ...

اساتید و پایان نامه ها - دانشگاه تبریز

25, ارزیابی شاخص های سلول شناختی و ریخت شناختی گیاه فلفل(Capsicum .... روش
تحلیل حساسیت با استفاده از داده های حوزه ویولت برای تشخیص آسیب در سازه ها ... 65
, بررسی تغییرات پاسخ دینامیکی در توربین های بادی شناور از نوع Spar و TLP
تحت قطع شدگی ... 74, بررسی اندرکنش خاک و سازه در پل یکپارچه موردی تحت بار
زلزله

عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های - کنفرانس بین المللی معماری ...

4 - نقش مدیریت در ارزیابی فنی و اقتصادی شاخص های تأثیرگذار در اجرای تقاطع های
.... 40 - بررسی آزمایشگاهی گروه ریزشمع ها تحت بارگذاری جانبی در ماسه .... 112 -
مقایسه پاسخ لرزه¬ای اثرات شمع های دایره ای و مربعی در اطراف فونداسیون .... 179 -
بررسی اثر رفتار زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل بر روی سازه های بتنی منظم و
نامنظم

اصل مقاله (1738 K) - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

سازه. ها. در ح. نی. زلزله بسته به مح. طی. یپ. رامون. خود رفتار متفاوت. ی ... پاسخ لرزه.
ای. پوشش تونل توجه و. ژهی. ای. را م. ی. طلبد . محدود بودن داده. های. تحق. ی. قات. ی. و. تغ.
یی .... اهمیت تحلیل قابلیت اطمینان در ارزیابی پایداری .... تحت. 7. رکورد زلزله
تعیین می. شود. -2. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر. -. لیند ...... 255 + 122 − 28.7 − 0.
19.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

2, پژوهش پیرامون شناسایی فرصت ها در مورد پسماند مواد مصرفی در خانه های ایرانی و
ارائه ... 10, ارزيابي پتروفيزيكي سازند آسماري در ميدان نفتي گچساران به وسیله
نرم افزار .... نامنظم در ارتفاع با استفاده از میرایی مکمل تحت تحریکات زمین لرزه و
پس لرزه .... 120, تحلیل مسئولیت های حقوقی و کیفری در حوزه نگهداری ساختمان بهمراه
ارائه ...

فصلنامه د انش پیشگیری و مد يريت بحران - سازمان پیشگیری و ...

صحیح تصمیم ها و اجراي عملیات، د انشي را تحت عنوان مد یریت بحران به وجود آورد ه
است. ... این نشریه د ر حوزه مطالعات مد یریت بحران به ویژه با رویكرد هاي پیشگیرانه،
آشنایي ..... سواالت یا فرضیاتی که تحقیق د ر پی پاسخ گویی به آنها است. .... پس از
وقوع زلزله د ر شهرستان بم مورد ارزیابي قرار گرفت. ...... اجرای غیراصولی سازه ها.

مقالات سازه » باشگاه فنی - مهندسی

31, اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی ... 62,
ارزیابی چرخه عمر مصالح ساختمانی ... 122, سبک سازی .... رفتار غیر خطی سازه ها در
توزیع نیروی برشی و لنگر واژگونی طبقه تحت چند مولفه زلزله ..... 562, پاسخ لرزه
اي ساختمانهاي بتن آرمه با سيستم قاب خمشي تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديك حاوي
اثر ...

پروژه تخصصی میراگرها و انواع آن - فایل سیویل

28 جولای 2017 ... با توجه به زلزله های اخیر کشور و غیر مقاوم بودن بخش وسیعی از ... باعث ساده سازی
پیش بینی رفتار سازه تحت بارگذاری لرزه ای می شود . .... 12-1 بررسی عملکرد
سیستم ترکیبی میراگرهای ویسکو الاستیک و اصطکاکی در برابر زلزله های حوزه
نزدیک ... 14-1 کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر جرم هماهنگ ...

پروژه ارزیابی روشهاي هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها - فایل ...

12 سپتامبر 2017 ... پروژه ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها ... در زمینه مهندسی آب و
سازه های هیدرولیکی، برای مدیریت بهتر منابع آب و آبهای ... به جواب مناسب تر و منطقی
تری که به واقعیت نزدیک باشد دست یافت. ... 4-2-3)رابطه بروکس 122 ... پروژه
تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل ...

SAP - مرجع محاسبات عمران

... باد و زلزله در نرم افزارهای سپ و آباکوس 925,000 تومان CH-ST-EQ-SP-AQ-1-122
... تحلیل و طراحی سازه های بتنی با استفاده از میراگر ویسکوالاستیک در نرم ...
ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه ای پل های کابلی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک ...
مدلسازی میراگرهای هوشمند نیمه فعال در اتصال ساختمانهای مجاور در کاهش پاسخ ... سایر
بخش ها.

پاورپوینت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی شده از کف | تند دانلود

31 آگوست 2017 ... روش های مختلف کنترل سازه ها در برابر زلزله ... تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی
تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل این فایل در قالب ... پایان نامه بررسی تاثیر
میانقاب های آجری و پانلی بر پاسخ لرزه ای سازه فولادی این فایل شامل فایل ... با
استفاده از میل گرد های پلیمری با فرمت pdf تعداد صفحات 122 دانلود پایان نامه ...

ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر ...

3 ژوئن 2017 ... گسل های تهران از مناطق پرتراكم و یا از نزدیکي آن ها عبور می كند و در صورت فعال شدن
... یک شهر تهران در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گرفت. ... در مواقع وقوع زلزله تلقی
می گردد؛ در پی پاسخ به این ... در کانون بحث و بررسی محققان و اندیشمندان حوزه ... در
این overlay تحت عنوانGIS مختلف در ..... مقاومت سازه ای ساختمان ها.

نتیجه تونل و سد

4, 2, p122, ارائه روش بهینه حفاری تونل های مترو از دیدگاه اجرایی و اقتصادی با بکار
... 10, 8, P186, ارزیابی مقادیر تنش و فشار حفره¬ای در بدنه سد خاکی سنگریزه ای در
دره ... 21, 19, P146, بررسی تاثیر قوس ها در راندمان TBM در حفاری سنگ سخت ... 50,
48, p156, تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل.

پایان نامه تهیه طیف های پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نوع ...

18 مارس 2017 ... مقاله ترجمه شده با عنوان طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه ... و ضرورت انجام
پژوهش های وسیع تری در حوزه طراحی سازه های مقاوم انتظار می رود. در این پایان نامه به
تهیه طیف پاسخ شتاب و جابجائی در مقابل زلزله های ... و طیف مربوطه تهیه گردید، تنها
محاسبه لازم برای تحلیل سازه ها تحت اثر ... 4-10 روش نیو مارک 122.

IDA « دانلود رایگان پایان نامه ایران داک

31 جولای 2017 ... هدف این پایان نامه و یا تحقیقات مشابه یعنی ارزیابی عملکرد با استفاده از ... قطعیات
موجود در حرکت زمین، پاسخ سازه و ظرفیت سازه را فراهم می‌کند و اثرات این ... نگاشت‌های
مناسب حوزه نزدیک، تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی روی سازه های ... در ادامه
منحنی‌های آسیب پذیری، مربوط به فرو پاشی کلی سازه های مورد مطالعه، با ...

دانلود رایگان مقالات دومين كنفرانس ملي سازه، زلزله و ژئوتكنيك(سال ۱۳۹۱)

12 جولای 2013 ... 122. ارزيابي روش هاي مختلف كاهش نشت از پي و بدنه سد هاي خاكي (مطالعه موردي سد
نهرين .... بررسي پاسخ ديافراگم بتني مهار شده تحت تاثير زلزله در اثر تغيير
پارامترهاي هندسي ... بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي سازه ها

کتاب خلاصه مقالات کنگره ششم - هشتمین کنگره بین المللی سلامت در ...

در دهه ي گذش ته نزدیك به یك میلیارد نفر از مردم جهان یعني حدود یك شش م جمعیت
كره ي ... حوادث داشته ولی بیشترین مرگ و میر مربوط به زلزله و سونامی بوده است. ...
لذا مدیران و سیاست گذاران بحران کشور الزم است با بازسازی و استحکام سازه ها، ... و
خارجی حوزه سالمت ضمن معرفی یافته های جدید علمی در این زمینه امکان ارزیابی خدمات
انجام ...

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد

روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری .... تحلیل استاتیکی
غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نامنظم در پلان 122. تحلیل استاتیکی سدهای خاکی
تحت تاثیر شکل هسته رسی سد .... بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
.... بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح

ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻟﺮزه ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣ - مجله آمایش جغرافیایی ...

ﻫﺎ. ﺑﺮاي. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ زﻟﺰﻟﻪ، ارا. ﯾ. ﻪ اﻟﮕﻮي. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮي و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت .... ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ) و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزه. ﻫﺎ و ﺷﺮﯾﺎن. ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، ﺑﺮق
و آب ... ﭼﻨﺪان ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻦ. ﻟﺮزه. ﻫﺎي ﺑﺰرگ. ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ از ﺣﻮادث ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮ. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﭘﺲ. ﻟﺮزه ... ﻫﺎ. در ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و. اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷ. ﯽ. از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺻﻠ. ﯽ. در ﻧﻮاﺣ. ﯽ. ﺰااﻓ. ﯾﺶ. ﺗﻨﺶ
اﺳﺘﺎﺗ.

دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مهندسی عمران ,

مهندسي عمران – راه و ترابري ، طراحي بهينه دوربرگردان ها در بزرگراه هاي شهري 155
برگ .... مهندسي عمران – سازه ، تهيه طيف هاي پاسخ غير ارتجاعي زلزله هاي ايران بر
اساس نوع خاك 308 ... تحليل رفتار لرزه اي سدهاي خاكي تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
گسل 237 برگ .... 122. مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل، توسعه الگوي ارزيابي
جانمايي ...

مطالعه عوامل روان شناختي تأثيرگذار بر فرهنگ پذيري دانشجويان

در چارچوب طرح همبستگي، با پاسخ دهي به مقياس محقق ساخته مشاركت كردند. ... از آنجا
كه انطباق روان شــناختي و انطباق جامعه شــناختي از سازه هاي مجاور و همپوش مي ....
خطرپذيري فرهنگ پذيري و انطباق )اعم از روان شناختي و جامعه شناختي( تحت عنوان .....
ارزيابي ش ود، بلكه بر عوامل ديگر اثر بخش يده و آن عوامل و پديده ها مطالعه مي
شوند.

فهرست - Mahab Ghodss

استانداردها و نرم افزارهاي پيشرفته و تخصصي در صنعت ساخت و حوزه هاي. فني و
مهندسي ... پاسخ گويي به نيازهاي ذينفعان از جمله مشتريان، كارفرمايان، كاركنان. جامعه
و. .... منظور تعادل بخشي منابع و مصارف، تعادل بخشي آبخوان ها، ارزيابي اثرات .....
شيراز در برابر زلزله .... تهيه دستورالعمل نگهداری و بهره برداری سدها، سازه ها و سامانه
های.

مقاله‌ها - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

حوزه های پژوهشی .... Performance of Steel Beams Strengthened with Pultruded
CFRP Plate under Various ... استفاده از آزمایش‌های بارگذاری سریع روسازی در
ارزیابی روش‌های تعمیر و نگهداری ... 122, PP: 292-307, 2016, DOI: 10.1016/j.jcsr.
2016.03.025 ... کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی
غیرخطی ارتعاشی ...

حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی - پایگاه جامع اطلاعات پژوهشی - مرکز ...

32, ساماندهی صنعت جوش در ساختمان, طاحونی شاپور, بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی ...
33, تدوین آیین‌نامه تحلیل، ارزیابی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مصالح بنایی, تسنیمی
... 35, بانک اطلاعات منابع فارسی در زمینه مهندسی زلزله, خرمی مرتضی, بخش زلزله .....
133, بررسی و ارزیابی راه حل های بهبود عملکرد حرارتی پنجره ها و ارائه راهکارهای ...

اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو - زلزله، حوادث طبیعی و ...

اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو - ارسال شده در زلزله، حوادث ... عضو انجمن;
122 ارسال .... ایجاد شده به حدود 110 تونل در این منطقه بالغ بر نیم بیلیون دلار
ارزیابی شد. ... ولی در حوزه تونل سازی، بدلیل ویژگی اصلی این سازه‌ها که طولانی بودن
... امواج تولید شده در حین حرکت، تحت تاثیر خواص زمین قرار می‌گیرند.

حذفآالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی - ستاد نانو

بهره گيری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها در حذف آالینده های نفتی و تصفيه .... در
پايان اين برنامه عالوه بر پاسخ گويی به سواالت کارشناسان و مديران، .... در حوزه های
سبک سازی ســازه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین ... در اين نشست نزديک به 1۹
درصد حاضرين را مديران اجرايی سازمان ها ..... خام و آب دو مايع مخلوط نشدني هستند، تحت.

پایان نامه های شریف 1389 - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

موضوع ها. شماره راهنما. 1. پایان نامه. ارزیابی حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی
بر ..... بررسی خسارات وارده به سازه های فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک از دیدگاه
طراحی ..... Finite Element Analysis / پاسخ بار - تغییر شکل Load-Deformation
Response .... 122. پایان نامه. ارزشیابی عملکرد بازاریابی از منظر اصولی Marketing
...

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ...

26 ا کتبر 2014 ... آناليز عددي رفتار اصطكاكي شمع در خاك ماسهاي تحت بار محوري فشاري .... ارزيابي
آسيب پذيري فيزيكي ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از ... ارزيابي الگوي
بزرگنمايي حركت نيرومند زمينهاي نرم مستعد روانگرايي در اثر اعمال زلزلههاي ميدان
نزديك .... ارزيابي ميزان كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها با استفاده ازميراگرجرمي ...

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮي ﺑﻬﺴﺎزي - دومین کنفرانس ملی ...

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ FRP ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮم ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ
روي ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي زﻟﺰﻟﻪ. دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﻐﻤﺎﺋﯽ ﺳﺎﺑﻖ، ... 122. ﭘﻮﺳﺘﺮي.
HN10104370263. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه اي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﻮدال
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻟﺮزه اي ﻗﺎب ﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺴﻞ.

استاندارد 2800 - http://www.khalvati.ir

منبع : کلیه پرسشها و پاسخ ها برگرفته از وب سایت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
... سئوال 3–در مورد سازه‌ها و ساختمانهايي كه بر اساس ضوابط آئين‌نامه 2800 و وضعيت ...
بر اساس بررسي عملكرد سازه هاي فولادي در زلزله هاي مخرب اخير تعيين گرديده است .
... ساختمانهاي 1- ستاد فرماندهي انتظامي 2- حوزه ها 3- كلانتريها و پاسگاهها 4- ادارات و ...

های خمشی قاب پارامتر شکل طیفی بر روی پاسخ غیر خطی اثر بررسی ...

بررسی. اثر. پارامتر شکل طیفی بر روی پاسخ غیر خطی. قاب. های خمشی. بتنی ... ها.
را به نحوی پاالیش کند که پاسخ. های سازه در برابر آنها قابل مقایسه. گردند ... های اخیر
مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد به عنوان مفهومی نوپا و پیشرو در فرآیند ... ه به صورت
دینامیکی غیر خطی، این روش ارزیابی واقع ... ها فائق آمد و به نتایج نزدیک به واقع.

دانشگاه صنعتی شریف - مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

مکتب‌خونه، بزرگترین رسانه دیجیتال آموزش آنلاین در ایران.