بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

دانلود رایگان
بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویانعنوان: بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 116
توضیحات
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.
فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به
صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه
نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از
پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
1)بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
2)بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
3)بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیدۀ تحقیق
مقدمه
بیان مسأله :
اهداف پژوهش :
فرضیات تحقیق :
متغیرهای پژوهش :
نگرش دینی :
نگرش دینی مثبت :
نگرش دینی منفی :
تفکر انتقادی :
تعاریف عملی متغیرها :
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
نگرش چیست ؟
دین چیست ؟
فطری بودن دین :
تعریف دین از دیدگاه قرآن :
مراتب دین :
فلسفۀ دین چیست ؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه كانت
تفكر انتقادی
تفكر انتقادی
ویژگی های تفكر انتقادی
ویژگی های متفكران منتقد
ویژگی های تفكر انتقادی
صفات متفكران انتقادی
ویژگی های یاددهی و یادگیری در آموزش تفكر انتقادی
مهارتهای ویژه در تفكر انتقادی
ابعاد شناختی و عاطفی تفكر انتقادی
تفكر انتقادی و تفكر منطقی
تفكر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفكر انتقادی
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینۀ دین در تاریخ :
پیشینه مربوط به تفكر انتقادی
الف – پیشینه تحقیق در ایران
نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات :
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) توصیفی
ب) آمار استنباطی

پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه

منابع و مأخذدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نگرش دینی


تفکر انتقادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)