ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این فصل، موضوع و مسأله اصلی پایان‌نامه معرفی شده و هدف تحقیقات آن در رابطه با اهمیت موضوع بیان می‌گردد. در ادامه، مختصراً روش‌های تحقیق مورد استفاده و س

دانلود رایگان
ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word واژه هاي كليدي:مسأله جایابی و تخصیص؛ برنامه ریزی وابسته به شانس؛ برنامه ریزی با محدودیت شانس، برنامه ریزی ترکیبی، برنامه ریزی دو سطحی؛ الگوریتم ژنتیک.
فصل 1: مقدمه1
1-1- مقدمه2
1-2- تعريف و اهميت موضوع2
1-3- هدف تحقيق3
1-4- روش تحقيق3
1-5- معرفي فصل ها4
فصل 2: مروري بر منابع5
2-1- مقدمه6
2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري6
2-2-1- مروري بر فضاي ترکيبي6
2-2-2- معيارهاي رتبه بندي8
2-2-3- شبيه سازي ترکيبي9
2-3- مروري بر ادبيات موضوع9
2-3-1- مدل هاي برنامه ريزي ترکيبي9
2-3-1-1- مدل کلي10
2-3-1-2- مدل برنامه ريزي ارزش انتظاري10
2-3-1-3- برنامه ريزي با محدوديت شانس11
2-3-1-4- برنامه ريزي وابسته به شانس12
2-3-2- مسأله جايابي -ميانه13
2-4- نتيجه گيري15
فصل 3: روش تحقيق17
3-1- مقدمه18
3-2- علت انتخاب روش18
3-3- تشريح كامل روش تحقيق19
3-3-1- مقدمات19
3-3-2- طراحي مدل جديد جايابي -ميانه در محيط ترکيبي21
3-3-3- روش حل23
3-3-4- الگوريتم ژنتيک26
3-3-4-1- معرفي کروموزوم ها26
3-3-4-2- جمعيت اوليه27
3-3-4-3- تست شدني بودن28
3-3-4-4- تابع ارزيابي29
3-3-4-5- فرآيند انتخاب والد29
3-3-4-6- عمليات تقاطع29
3-3-4-7- عمليات جهش32
3-3-4-8- فرآيند تخصيص مجدد32
3-3-4-9- فرآيند انتخاب جمعيت33
3-3-4-10- معيار توقف33
فصل 4: نتايج و تفسير آنها34
4-1- مقدمه35
4-2- محتوا35
4-2-1- اجراي الگوريتم بر روي داده هاي قطعي35
4-2-2- اجراي مدل در محيط احتمالي37
4-2-3- اجراي مدل در محيط ترکيبي40
4-2-4- خلاصه51
فصل 5: جمع بندي و پيشنهادها52
5-1- مقدمه53
5-2- محتوا53
5-2-1- جمع بندي53
5-2-2- نوآوري55
5-2-3- پيشنهادها55
مراجع57
پيوست ها60
شکل (3-1) نمونه ای از کروموزوم الگوريتم ارائه شده27
شکل (3-2) نحوه عملکرد عمليات تقاطع تک نقطه30
شکل (3-3) نحوه عملکرد عمليات تقاطع دو نقطه30
شکل (3-4) نحوه عملکرد عمليات تقاطع سه والد31
شکل (3-5) نحوه عملکرد عمليات جهش دو نقطه ای32
شکل (4-1)نمودار تغييرات و نسبت به در مثال احتمالی ليو39
شکل (4-2)مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل های معرفی شده در ليو39
شکل (4-3)نمودار تغييرات و نسبت به در مثال ون و ايوامورا41
شکل (4-4)مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل های معرفی شده در ون و ايوامورا42
شکل (4-5)نمودار تغييرات و نسبت به در مثال ليو44
شکل (4-6)مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل های معرفی شده در ليو45
شکل (4-7)نمودار تغييرات و نسبت به در مثال ونگ و واتادا47
شکل (4-8)نمودار تغييرات و نسبت به در مسأله 26 استان49
شکل (4-9) جايابی انبار در مسأله 26 استان50
جدول (2-1) مقاله های موجود در زمينه جايابی در محيط های غيرقطعی15
جدول (4-1) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم افزار جايابی داسکين بر روی داده های گالوائو36
جدول (4-2) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم افزار جايابی داسکين بر روی داده های گالوائو با تعيين تقاضا36
جدول (4-3)مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله ليو37
جدول (4-4)جواب مسأله ليو به ازاء های مختلف38
جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ايوامورا40
جدول (4-6)جواب ون و ايوامورا به ازاء های مختلف41
جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ليو42
جدول (4-8)جواب مسأله ليو به ازاء های مختلف43
جدول (4-9) مسافت بين نقاط تقاضا و نقاط کانديد استقرار در مسأله ونگ و واتادا45
جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا45
جدول (4-11)جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء های مختلف46
جدول (4-12) تخصيص تسهيلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا47
جدول (4-13)مراکز استان ها و تقاضای تصادفی فازی آن ها48
جدول (4-14)جواب مسأله 26 استان به ازاء های مختلف49
مقدمه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مسأله جایابی و تخصیص


برنامه‌ریزی وابسته به شانس


برنامه‌ریزی با محدودیت شانس


برنامه‌ریزی ترکیبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی - علم یار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی صنایع. گرایش : سيستم های اقتصادی
اجتماعی. عنوان : ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی. دانشگاه علم و
...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی – دانلود تز – در ...

11 جولای 2017 ... عنوان پايان‌نامه: ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی تاريخ دفاع:
27/04/1390 رشته: مهندسی صنايع گرايش: سيستم های اقتصادی ...

بایگانی‌ها ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ...

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی word. ارائه يک مدل جديد
جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در
محيط ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word – فروش ...

26 آوريل 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ... واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

: ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی - آسان داک

10 فوریه 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: : ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی. فرم
پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ...

24 سپتامبر 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط ...

19 آوريل 2016 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی. استاد راهنما: دكتر کامران
شهانقی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود.

پایان نامه ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی | مرجع ...

4 جولای 2016 ... دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته
مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی عنوان: ارائه یک ...

پایان نامه ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی ...

4 جولای 2016 ... پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع. گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی.
عنوان: ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی.

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word

واژه‌هاي كليدي:مسأله جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با
محدودیت شانس، برنامه‌ریزی ترکیبی، برنامه‌ریزی دو سطحی؛ الگوریتم ژنتیک.

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word | ویکی روبو

14 ژانويه 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word - چشم‌انداز ...

4 آوريل 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه هاي
كليدي:مسأله جایابی و تخصیص؛ برنامه ریزی وابسته به ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word - iDox

7 مارس 2017 ... ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی word. واژه‌های کلیدی:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

روان – دانلود تحقیق-تحقیق – مقاله-پژوهش-پژوهش ارشد

... بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان
استاد راهنما: جناب آقای دکتر .... ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط
غیرقطعی.

پایان نامه های رشته مهندسی صنایع - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

53003 ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا93
53004 ارائه مدل چند ... 53047 ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیر قطعی

دادگاه – دانلود منبع علمی پایان نامه و مقاله-مقاله-پژوهش ارشد

... بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان
استاد راهنما: جناب آقای دکتر .... ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط
غیرقطعی.

سیستم های اقتصادی- اجتماعی - دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه علم و ...

11, ارائه مدل بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مهندس با بهره گیری از روش الگو
..... 162, ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیر قطعی, مرتضی محمودی ...

لیست پایان نامه های دکتری - دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه علم و ...

2, ارائه یک الگوریتم جدید برای مسایل مسیریابی, ابوالفضل شفائی, صنایع .... 47,
بهره برداری بهینه از نیروگاههای آبی و حرارتی در محیط فازی, مجید احمدی زمانی, اصغر
.... 101, مدل ریاضی تخصیص منابع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات یا تخصیص .....
235, ارائه الگوریتم ژنتیک برای مساله جایابی - تخصیص با تقاضای احتمالی با ...

دانلود رساله-مقاله-پژوهش ارشد

ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان
اختلال در تسهیلات .... ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی.

سید حمیدرضا پسندیده - صفحه شخصی - دانشکده فنی و مهندسی

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه; بهینه سازی مدلهای غیر خطی; قابلیت اطمینان;
برنامه ..... ارائه مدل جدید تعیین سیاست سفارش اقتصادی در شرایط تورمی و تقاضای
غیر قطعی .... به زمان تامین با مقدار دریافتی نامعین تحت بعضی از ملاحظات محیطی-
آرزو حیدری ... کاربرد روشهای متاهیوریستیک در یک مسئله تخصیص افزونگی
قابلیت ...

پروپوزال با موضوع اختصاص ماشین مجازی بر اساس توان مصرفی در ...

29 جولای 2017 ... رایانش ابری، یک مدل برای دسترسی مناسب، همه جا و برحسب تقاضا به شبکه[۱] ... به
یک الگوی محاسباتی محبوب برای میزبانی و ارائه خدمات تحت اینترنت تبدیل شده
است [۴]. ... و اوراکل شروع به ایجاد مراکز جدید داده برای میزبانی کاربردهای محاسبات ...
پروپوزال تخصیص ماشین مجازی در محیط ابر , جایابی ماشین مجازی در ...

— (291) – دانلود جزوه ارشد - متغیرهای پژوهش

لوین و بن [10] یک روش ابتکاری برای مسائل جایابی چند تسهیلاتی با مقیاس بالا ...
مثال های ساده ای از مسائل مکان یابی با تقاضاهای غیرقطعی، جاییکه سطوح تقاضا طی
... شاید ساده ترین مساله، مکان یابی گسسته موردی باشد که یک تسهیل جدید قرار ...
برمن و همکاران [30] یک مدل مکان یابی- تخصیص تک تسهیله ای را ارائه کردند که در آن
...

پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی صنایع

12 جولای 2015 ... ü در نظر گرفتن ساير محيط های توليدی مانند ماشين های موازی يا محيط های کارگاهی ....
ارائه یک مدل دو سطحی به منظور دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی ... اضافه کردن
مبحث تأسیس و جا‌یابی تسهیلات جدید در حالت سلسله مراتبی ... پيرو باشد، با اين
فرض كه مقدار تقاضا غير قطعي باشد و دولت قيمت كربن را تعيين ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها - سیویلیکا

ارائه روشی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی به ایستگاه های کاری با بکارگیری
.... دریافت مقاله کامل سرفصل ارائه مقاله: لجستیک، جایابی، طراحی استقرار و انبار
داری ... در زنجیره تامین سه سطحی تک دوره ای همراه با تقاضای غیرقطعی (فول تکست
دارد) ... ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی با محدودیت در ظرفیت تولید (فول تکست دارد)
.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - Symposia.ir

بررسی تاثیرعوامل محیطی بر امتیازدهی مشتریان به رستوران ها در سایت های معرفی
رستوران ... یک رویکرد فازی جدید برای تعیین بهترین روش نصب خطوط لوله در دریا
... ارائه یک مدل ریاضی با رویکرد بهینهسازی استوار برای طراحی سیستم تولید ...
ارائه روشی برای سنجش ارزش در معرض ریسک با رویکرد غیرقطعی؛ مطالعه موردی یک ...

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستمها - تالار ...

12 ژوئن 2017 ... تخصیص آمبولانس به پایگاه های اورژانس به کمک تکنیک شبیه سازی ( مطالعه ...
تحلیل سود آوری زنجیره تامین نفت خام با فرض غیر قطعی بودن تقاضا و قیمت ...
ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای مسئله مکان یابی سلسله مراتبی تک جریانه ...
رویکرد جدید ارزش کسب شده برای بهینهسازی درآمدهای فازی بازهای به منظور ...

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات- موجودی با استفاده ... - دانشگاه اصفهان

ارائه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ε- ... استفاده
از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی مسأله مکانیابی-تخصیص چندهدفه در محیط GIS
... روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع ...

Hierarchical location-allocation for emergency medical services

7 ا کتبر 2015 ... مدل. است که برای پوشش حداکثری و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده. ... مکان یابی،
تخصیص، مدل پوششی سلسله مراتبی، تئوری صف، سیستم خدمات ...

user8233 – سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی

برنامه ریزی تسهیلات دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل میشود که مهمترین بخش
طراحی، ... در دسته ای از این مسایل ،نواحی وجود دارد که تسهیل جدید نه می تواند در آنجا ...
در ادامه این فصل به منظور درک بهتر رفتار مدل، یک مثال نمونه ای ارائه خواهیم داد، اما با
.... بایشوف و همکاران ]30[مساله مکان یابی – تخصیص تسهیلات در حضور مانع چند
وجهی و ...

پایان نامه های آماده صنایع - سامانه نوین مسداک

... پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه یک مدل جدید
جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی; پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت ...

511 - پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 2017 ... تقاضا غیرقطعی (احتمالی) است. ... لوین و بن [10] یک روش ابتکاری برای مسایل
جایابی چند تسهیلاتی با ... با تقاضاهای احتمالی در یک محیط قیمتی کاهشی را ارایه
کردند. ... با فرض این که هزینهی سالیانه استقرار تسهیل جدید در هر یک از سایتها ...
برمن و همکاران [30] یک مدل مکانیابی- تخصیص تکتسهیلی را ارایه ...

عناوین پایان نامه های دانشگاه علم و صنعت | مدیریت ساخت

6, ارائه یک سیستم کامل مدیریتی در نگهداری و تعمیر ساختمان (مطالعه موردی : مدارس)
... 28, مدلسازی تخصیص عملیات خاکی با استفاده از منطق فازی, دکتر کاوه - موسوی
..... 126, جایابی تهسیلات با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیکی ، کلونی مورچه ها و
... زمان بندی پروژه های ساخت با شرایط تامین بودجه در محیط غیر قطعی وارائه یک مدل ...

صنایع - پایان نامه

30 آگوست 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

مختلط – دانلود پایان نامه ها

10 جولای 2017 ... در این پژوهش یک مدل ریاضی برای مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای و ...
قطعات، مراکز تولیدی و مراکز توزیع به صورت غیر قطعی (احتمالی) می باشند. ....
تخصیص تهیه کنندگان مواد اولیه به کارخانجات، تخصیص کارخانه ها به مراکز .... مدل
ارائه شده توسط آن ها قادر است به کمینه سازی تاثیرات محیطی چند تایی ...

ها ليست مقاالت پذيرفته شده در نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي

Performance evaluation by using of a new two-stage DEA model. سخنراني ... ها در
محیط فازی به منظور سنجش کارآیي. درفرآیند ... غیرقطعي. سخنراني. جعفر پورمحمود.
ناصر کاهه. مدلي جدید برای رتبه بندی واحدهای تصمیم .... ارزیابي. های یک کارخانه
تولیدی با ... ارایه ی مدل تخصیص منابع متمرکزجدید به صورت غیر شعاعي. سخنراني
...

MA thesis - دانشگاه شاهد

101, 857524012, روح الله, حيدري, صنايع, نويدي, مكانيابي دو هدفه يك تسهيل نيمه ...
ارائه يك مدل حراجي الكترونيك در محيط يك سيستم Cross-Dockingدر زنجيره تقاضا ...
ارائه روشي جديد براي حل مساله مكان يابي- تخصيص در فضايي گسسته با ظرفيت
محدود ... مدل جديد و حل مساله زنجيره تامين با حلقه بسته با تقاضا و برگشت غيرقطعي
.

دانلود تحقیق-ریسرچ – پروژه-پژوهش ارشد

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی. دانشکده مهندسی صنایع ارائه
یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعیپایان‌نامه برای دریافت درجه ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - 2017 - ترجمه فا

دینامیک انرژی، اکسرژی و مدلسازی بازار در یک سیستم ذخیره انرژی قدرتی و گرمایش
با دمای ... طراحی جدید یک سیستم کنترل به منظور بهبود قابلیت LVRT در
توربینهای بادی .... یک مدل پیش بینی عددی برای لرزش و نویز موتورهای شار محوری (
نشریه IEEE) .... تخصیص ‌واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌ کنندگان مستقل
برق به کمک ...

رشته مهندسی صنایع - دانلود پروژه و پایان نامه و مقاله

دانلود مدل سازی و شبیه سازی میکروتوربین در متلب, 0, 3, admin .... گرایش سیستم
های اقتصادی و اجتماعی: ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی ...

رشته صنایع غذایی - دانلود پروژه و پایان نامه و مقاله

دانلود مدل سازی و شبیه سازی میکروتوربین در متلب, 0, 3, admin .... گرایش سیستم
های اقتصادی و اجتماعی: ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی ...

دانلود پروژه و پایان نامه و مقاله

دانلود مدل سازی و شبیه سازی میکروتوربین در متلب, 0, 7, admin .... گرایش سیستم
های اقتصادی و اجتماعی: ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی ...

1395 46 4 78 0 ترانزیستور اثر میدان فلز-نیمه هادی در تکنولوژی ...

در این مقاله، روشی جدید برای شناسایی سیگنال لینک 16 ارائه می‌شود که نسبت به ...
با توجه به غیرقطعی بودن تولید توان مزارع بادی، روشی پیشنهاد می‌شود که به ازای
یک حد مجاز ... مدل ارائه‌شده بر روی شبکه 39 و ۱۱۸ شینه IEEE و در محیط نرم‌افزار
بهینه‌سازی .... ابری سیار واگذاری تخصیص وظایف بهینه‌سازی چندهدفه آگاهی از زمینه
جایابی و ...

نقش منطق فازي در برنامه ريزي حمل و نقل در شرکتهاي توزيع کننده کالا ...

25 ا کتبر 2015 ... حمل و نقل يکي از مهمترين محورهاي فعاليت يک شرکت توزيع و پخش مي باشد. ....
طراحي يک سيستم پشتيبان تصميم گيري(DSS) که محيط کاربري ساده ... کاربردي
مدلهاي منطق فازي در تخصيص شبکه ترافيک پرداخته اند. ... تنها ظرف همين چند سال
گذشته بود که مدل جديدي براي حل اين نوع مساله توسط يک محقق ارائه شده و ...

پایان نامه های مهندسی برق | ايران متلب

22 مارس 2015 ... ارائه يک مدل سرويس براي تحقق کارايي شبکه نسل جديد مبتني بر IMS .... نويز، در
محيط داراي طنين با استفاده از آرايه ميکروفن‌ها و پردازش MIMO‎ ... قيمت توان راکتيو
با در نظر گرفتن پارامترهاي غير قطعي بازار .... جايابي و تنظيم بهينه UPFC در
سيستم انتقال براساس الگوريتم ..... کنترل تخصيص محرک‌هاي مقيد.

ای در حالت عدم قطعیت )حالت استوار( یابی شبکه توسعه مدل مکان چكیده

1 سپتامبر 2013 ... مکان یابی تسهیالت، ساخت خطوط عملیاتی به صورت غیرقطعی فرض شده و برای ...
ارائه شد. آنها یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط را. برای مسئله مکان یابی
تسهیالت بدون محدودیت .... تخصیص. محدوده ... در این رساله، مسئله جایابی تسهیالت
طراحی شبکه با ..... جدید بوده و از قبل ... شبکه به صورت تصادفی در یک محیط.

عناوین پایان نامه های دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی و مدیریت ساخت

نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان جدید و قدیم ... ارایه رویه مناسب جهت تخصیص بودجه
در اداره کل نگهداری راه و ابنیه وزارت راه و ترابری. حسین عباسی. محمود احمدی نژاد. 1380
. 5. ارائه یک سیستم کامل مدیریتی در نگهداری و تعمیر ساختمان (مطالعه موردی : مدارس)
.... تامین بودجه در محیط غیرقطعی و ارائه یک مدل تصمیم گیری برای جبهه پاراتو.

Journal Archive - Articles - مجله کنترل

روشی جدید مبتنی بر بهینه‌سازی برای تخمین و تعیین موقعیت فضایی حجم هوای درون
ریه از ... بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص آگاه از کیفیت سرویس کانال در شبکه‌های
رادیوی ... ارائه یک روش سیستماتیک برای طراحی و تحلیل یک سیستم هشدار تک
متغیره .... طراحی کنترل کننده فازی مدل مرجع بر پایه فیدبک حالت با کنترل
انتگرال.

رویکرد استوار در مسائل جایابی و تخصیص با داده های غیر قطعی

-برای حل مدل قطعی ارائه شده و مدل استوار برای حالت غیر قطعی در سایز مساله کوچک از
... توانایی اندازه گیری دقیق ،شرایط محیطی،فرآیند های تکنولوژیکی، خطاهای پیاده
سازی ... مسئله جایابی-تخصیص ظرفیت داده شده را پیشنهاد کردند،که به عنوان یکی
از ... برای مثال:برای ساختن تعدادی شرکت آبرسانی در مناطق جدید برای سرویس دهی به
...

مهندسی صنایع و مدیریت انجام پروژه های دانشجویی-خانه متلب|انجام پروژه ...

انجام مدل سازی ریاضی در تمام زمینه های بهینه سازی در فضاهای قطعی ، عدم قطعیت ،
احتمالی ، بازه ای ، فازی و ... تحليل حساسيت مساله حمل و نقل ، تخصيص و الگوريتم
مجارستاني براي حل ان. ...... ارائه يک سيستم تعميم يافته توليد سلولی ر محيط پويا
و غيرقطعی با استفاده از رويکرد عصبی ..... ارائه مدل احتمالی جديد برای مسئله
جايابی ...

تقاطع – دانلود تحقیق-رساله-پژوهش ارشد

... دکتر کامران شهانقی تیر ماه 1390 دانشکده مهندسی صنایع ارائه یک مدل جدید جایابی
و تخصیص در محیط غیرقطعی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد […].

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word - دانلود فایل

5 سپتامبر 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word - سایت ...

14 ا کتبر 2017 ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word – دانلود ...

7 ا کتبر 2017 ... شما دوست عزیز می توانید فایل ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط
غيرقطعی word را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور پس از ...

پاورپوینت مشکل تسهیلات محل تخصیص در محیط فازی تصادفی | تند ...

12 مه 2017 ... دانلود پاورپوینت مشکل تسهیلات محل تخصیص در محیط فازی تصادفی Facility ...
ارائه مدل جدید مکان یابی به صورت فازی تصادفی; ارائه شبیه سازی تصادفی فازی ...
و مراحل آن می پردازند و دسته دوم بدنبال ارائه یک متدولوژی برای قرار دادن این. ... با
عنوان رویکرد استوار در مسائل جایابی و تخصیص با داده های غیر قطعی ...

انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها :: مشاوران ایران

3 ا کتبر 2016 ... تخصیص آمبولانس به پایگاه های اورژانس به کمک تکنیک شبیه سازی ( مطالعه ...
تحلیل سود آوری زنجیره تامین نفت خام با فرض غیر قطعی بودن تقاضا و قیمت ها در ...
ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای مسئله مکان یابی سلسله مراتبی تک جریانه ...
مدل جایابی تسهیلات در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع با در نظر ...

ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های anp ...

ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی بوده و قادر به سنجش و
... در این مقاله، یک مدل جایابی با ساختار احتمالی که احتمال مراجعه تقاضا از یک گره
به ... الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد) ابوالفضل کزازی مقصود
امیری ... علی محتشمی سروناز طیبی مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که
جنبه ...

شناسنامه علمی شماره - نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های ...

برای تشریح مدل نیز یک مثال عددی و تحلیل حساسیت ارائه می شود کنترل ... محیطی
و کاهش منابع خام افزایش یافته است، نیاز به بازیافت محصولات مصرفی دوچندان شده
است. ... در این مقاله، یک مدل جدید برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان
با ... جایابی هاب میانه تخصیص چندگانه الگوریتم حل دقیق تجزیه بندرز 2015 09 22
...

عملکرد دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر ... تدوین
برنامه براي ایجاد رشته / گرایش های جدید) دوره هاي کارشناسی ارشد. مترولو ژي و ....
فناوري هوافضا، الکترونیک، فناوري اطالعات، محیط زیست، مهندسي دریا و ... در دوسال
اخیر ... با گلوگاه بودن کمبود فضاهاي پژوهشي در دانشگاه یکي از با اهمیت ترین و.
جدي ترین ...

تحقیق مسائل برنامه ریزی تسهیلات و مسائل مکان یابی-تخصیص

مسائل مکان یابی- تخصیص چندتسهیله، یکی از حوزه های گسترده در مدل سازی ریاضی
در دنیای واقعی می باشند، که در این مسائل چند تسهیل جدید (تسهیل ... زعفرانیه و
همکاران [۷] الگوریتمی برای مساله جایابی تک تسهیله در دو منطقه با نرم های ... تامین
تولیدکننده-خرده فروش با تقاضاهای احتمالی در یک محیط قیمتی نزولی را ارائه کردند.

تور دبی - سفر دبی -

مشکل تور دبی بیش از حد مدل‌های قبلی را در برخی موارد در سکو تازه خود حل کند. ... اما
در نسخه های جدید اگر حین آماده کردن تور دبی فراموش کردید. ... نقطه‌ی انشعاب از
مشخصات یکی تخصیص حافظه میان رده به علاوه یک تصمیم ‌ناپذیر بهره می‌برد. .... از
هیچ شیوه‌ای برای رساندن اتوماتون درختی غیرقطعی و تاری به تور دبی خود استفاده
نکنید.

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی word. واژه‌های کلیدی:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، ...

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 2

6 ارائه یک سیستم کامل مدیریتی در نگهداری و تعمیر ساختمان (مطالعه موردی : مدارس)
دکتر ... 44 مدلسازی همکاری پیمانکاران جزء در تخصیص زمان و منابع پروژه رویکرد
نظریه .... 126 جایابی تهسیلات با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیکی ، کلونی
مورچه ها و ... زمان بندی پروژه های ساخت با شرایط تامین بودجه در محیط غیر قطعی وارائه
یک مدل ...

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 3

F-141 بررسی روش نیمه پیش ساخته بتنی و ارائه توصیه های اجرائی دکتر ... 171
تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم دکتر ... 172
جایابی تهسیلات با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیکی ، کلونی مورچه ها و ... 178
بهینه سازی زمان بندی پروژه های ساخت با شرایط تامین بودجه در محیط غیر قطعی وارائه
یک مدل ...

پیاده سازی مسئله وزیرها (n-queen) با الگوریتم ژنتیک (GA) در متلب ...

3 جولای 2017 ... پروژه n وزیر که با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در محیط متلب کدنویسی ... کاربرد
الگوریتم ژنتیک در حل مسئله تخصیص درجه دوم. ... تحقیق پیاده سازی VLSI یک
شبکه عصبی آنالوگ مناسب. ... ارائه مدل جدید مکان یابی به صورت فازی تصادفی 5 .
... اکثر روشهای ارائه شده در گذشته بیشتر بر جایابی مکان پستها و ...

هوش مصنوعی

حشرات نیز یک الگوریتم جذب نور دارند که هر جا نور می بینند به آن جذب. می شوند . هوش
... هایی از محیط بگیرد و م ابق آنها مدل مناسب وضعیت جدید را به دست آورد. شهرهایی کاه
ها ... سیستم قطعی و غیر قطعی .... مجموعه حالت ها هر کدام که مانند هدف بود به عنوان جواب
ارائه می دهد . ...... پیش از حل مسئله یک فرمول تخصیص امتیاز برای هر یک از طرفی.

نقاط – دانلود تحقیق-پروژه – ریسرچ-پژوهش ارشد

دانشکده مهندسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست)
بررسی آزمایشگاهی و ... ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی.

تقاضا – دانلود ریسرچ-مقاله-پژوهش ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پژوهش برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)
رشته: مدیریت بازرگانی (بازاریابی) عنوان: ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره ...

همایش های خرداد ماه اطلاع رسانی همایش ها سمینارها -

3, توسعه و ارائه روش جدید در حل برنامه ریزی پویای چند بعدی و غیر سری از طریق
شبکه ... 18, ارائه یک مدل تشکیل سلول تولیدی در محیط تولید ناب, احمد نورنگ,
غضنفری .... 56, ارائه مدل و روش حل برای مسئله جایابی - موجودی یکپارچه در شرایط عدم
قطعیت ... 58, تخصیص منابع در سیستم چند پروژه ای تحت شرایط تصادفی و پویا,
سعید ...

لیست پایان نامه های تمام متن کارشناسی ارشد مهندس صنایع موجود در سایت

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های
دانشگاه ... ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی · ارائه مدل طراحی ...

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

مدل جدید پیشنهادی شامل دو مرحله است که در مرحله ی اول هزینه ی ....
غیرقطعی بودن، عدم تطابق با بار، عدم توانایی در تامین بار حرارتی و هزینه زیاد
منابع از ... مالی است، ارائه می­شود؛ سپس با درنظر گرفتن یک محیط تجدید
ساختاریافته، ... No fa جایابی و تعیین اندازه بهینه و چند هدفه مولدهای انرژی تجدید
پذیر در یک شبکه ...

بایگانی‌ها ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ...

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی word. دسته بندي مطلب:
صنایع ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word ارائه يک مدل
جديد ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

4070 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک ....
4122 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده) ... 4159 -
طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (
چکیده) ..... 4487 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر
اساس ...

الگوریتم مقیاس‌بندی ظرفیت - پایگاه علمی ویراساینس

یک الگوریتم جدید به منظور تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده در
راستای جایابی بهینه چند هدفه این منابع ارائه شده است. ... بدلیل ماهیت محیط تولید
کارگاهی انعطاف پذیر مسأله دارای ساختار چند مرحله ای و چند ماشینی بوده و هدف ...
توسعه مدل بهینه سازی دوهدفه مکان یابی- تخصیص چند وسیله ای با ظرفیت محدود و
تقاضای غیر ...

دانلود Tags پروپوزال آماده رشته فنی و مهندسی - مقاله بیس پایان نامه

دانلود پروپوزال آماده: : ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی دانلود
نمونه فرم دانشگاهی پروپوزال پر شده در رشته های مختلف، تکمیل شده و آماده برای درس ...

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - آموزش هوش مصنوعی

اینک یک عامل تا چه حد به خوبی رفتار می کند به ماهیت محیط بستگی دارد. برخی از ...
ارايه يك مدل فازي مبتني بر درخت تصميم براي كاوش داده هاي جرياني .... بهبود
الگوريتم ژنتيكي با استفاده از روال جستجوي محلي در مساله تخصيص سلاح-هدف ....
روشي جديد براي آشكارسازي عيب بلبرينگ هاي موتور القايي با استفاده از شناسايي
الگو.

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word - فروشگاه ...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی word. واژه‌هاي كليدي:مسأله
جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، ...

رزومه - رضا توکلی مقدم - دانشگاه تهران

برنامه ریزی تولید مبتنی بر بازار در شرایط عدم قطعیت برای یک تولیدکننده انرژی
...... "جل مساله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرایند غیر قطعی و موعد تحویل
احتمالی ... "ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه زمانبندی نیروی انسانی و حل آن با
استفاده از ... "مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئله مکان یابی تخصیص تکی P - هاب
مرکز.

user861 – سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی

10 جولای 2017 ... [11] در جدول زیر لیستی از تصمیماتی که در غالب یک مدل برنامه ریزی زنجیره ...
انتخاب تکنولوژی جدید 9 ... بنابراین زنجیره تامین باید با در نظر گرفتن
پارامترهای غیر قطعی مقاوم ... همچنین در یک محیط تجاری با ویژگی های پیچیده و عدم
قطعیت ها .... چوپرا و میندل در سال 2001 تحلیلی از ریسک و منابع آن ارایه دادند که در ...

خرید انگشتر و دستبند مردانه زنانه

پایان نامه مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر
قوانین ... دانلود و دسترسی به هزاران پایان نامه فقط با یک پسورد5 ... اعتماد - هوش
فرهنگی -سبک تصمیم گیری- رفتار شهروندی - تخصیص منابع - ارزیابی عملکرد
مالی - توسعه بیمه - مدیریت اقتصادی ... پایان نامه بررسی اثرات مدل پیشنهادی زیست
محیطی

مقالات رشته مدیریت مالی - ورد پیپر

ما از یک مدل گزینه‌های واقعی در زمان گسسته با سرمایه‌گذاری‌های چندگانه متلاطم استفاده
... دانلود ترجمه فارسی مقاله رقابت در بازار‌های بخش بندی شده: مدارک و شواهد جدید در مورد
.... در این مقاله نحوه تاثیر محیط شرکت‌های تابعه محلی بر توسعه صلاحیت‌های فناوری
و ..... مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور ...