بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری گرایش : بهداشت جامعه عنوان : بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392 چکیده
مقدمه: در بیماری نارسایی انتهایی کلیه لازم است خانواده اقدامات حمایتی را برای بیمار دیالیزی­اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام ­دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل­ می­کنند.
هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392 انجام گرفت.
روش کار: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی، 154 مراقب بیمار همودیالیزی در مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی رازی شهر رشت به روش
نمونه­گیری تدریجی انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه با تکمیل دو پرسشنامه­ی فشار مراقبتی زاریت و عوامل فردی
اجتماعی بیمار و مراقب جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار آماری 22 spss و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک­طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و مدل رگرسیون لوجستیک رتبه­ای ) تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: 7/74 درصد واحدهای موردپژوهش دارای فشار مراقبتی شدید هستند. بین میزان فشار مراقبتی با سن مراقب ( 005/0p =)، مدت مراقبت از بیمار (009/0p =)، تأهل مراقب (001/0 P =)، ابتلای مراقب به بیماری (003/0 P =)، نوع مسکن (048/0 P =)، زندگی با بیمار ( 001/0 P =)، تحصیلات مراقب (001/0 P =)، وضعیت درآمد (008/0p=)، نسبت با بیمار (017/0p=)، توان بیمار (0001/0p=)، نیاز مراقبتی بیمار (0001/0p=) وعضو انجمن دیالیز بودن (003/0p=) ارتباط معنی­دار آماری مشاهده شد. جهت مشخص نمودن اثر پیشگویی کننده­ی متغیرهای فردی-اجتماعی بیمار و مراقب از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و نتایج نشان داد که متغیرهای تاهل مراقب، زندگی با بیمار، توان بیمار و مدت مراقبت از بیمار با فشار مراقبتی مراقبین ارتباط معناداری دارد. بطوریکه مراقبینی که متاهل بودند،با بیمار زندگی می کردند فشار مراقبتی بیشتری داشتند همچنین با کاهش میزان توان بیمار در انجام کارها و افزایش مدت مراقبت از بیمار میزان فشار مراقبتی مراقب افزایش می یافت.
نتیجه­ گیری: در این مطالعه یافته­ها نشان داد برخی عوامل فردی- اجتماعی مانند تاهل مراقب، زندگی با بیمار، توان بیمار و مدت مراقبت از بیمار با فشار مراقبتی مراقبین ارتباط معنی دار داشته و پیشگویی کننده­ی فشار مراقبتی می باشند. توصیه می شود به مراقبینی که دارای این شرایط می باشند توجه بیشتری از نظر بررسی فشار مراقبتی و اقدامات مورد نیاز جهت کاهش فشارها، صورت گیرد.
کلیدواژه­ها : فشار مراقبتی، مراقب، همودیالیز


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود


پرستاری


ارشد


کارشناسی


مراقبت


همودیالیز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنائی با انواع تخت بیمارستانی و خصوصیات آن | …

بیمارستان خانه دوم بیماران و پرستاران است از آنجا که فضا و حریم شخصی بیمار در ...

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با رویکرد خانواده محور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اینترنتی پرستاری و

این مطالعه به صورت مروری سیستماتیک است که با استفاده از جستجوی مقالات در سایت هایsid و ...

گروه آموزشی فیزیوتراپی - دکتر یحیی سخنگویی

دكتر یحیی سخنگویی - دکترای تخصصی فيزيوتراپي . استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه ...

روانپزشکی ایران - medicine.tums.ac.ir

برگزاری دوره آموزشی «ملاحظات قانونی در پرستاری» در بیمارستان روانپزشکی ایران

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه ...

آیین نامه تأسیس مراکز و موسسات بهزیستی(ماده 26)

مدارك لازم جهت صدور مجوز تاسيس موسسات خيريه،تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری ...

دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي - …

استئوآرتریت چیست؟ استئوآرتریت، ساییدگی غضروف مفاصل می‌باشد که در نتیجه افزایش وزن و ...

آشنائی با انواع تخت بیمارستانی و خصوصیات آن | …

بیمارستان خانه دوم بیماران و پرستاران است از آنجا که فضا و حریم شخصی بیمار در ...

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با رویکرد خانواده محور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اینترنتی پرستاری و

این مطالعه به صورت مروری سیستماتیک است که با استفاده از جستجوی مقالات در سایت هایsid و ...

گروه آموزشی فیزیوتراپی - دکتر یحیی سخنگویی

دكتر یحیی سخنگویی - دکترای تخصصی فيزيوتراپي . استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه ...

روانپزشکی ایران - medicine.tums.ac.ir

برگزاری دوره آموزشی «ملاحظات قانونی در پرستاری» در بیمارستان روانپزشکی ایران

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه ...

آیین نامه تأسیس مراکز و موسسات بهزیستی(ماده 26)

مدارك لازم جهت صدور مجوز تاسيس موسسات خيريه،تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری ...

دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي - …

استئوآرتریت چیست؟ استئوآرتریت، ساییدگی غضروف مفاصل می‌باشد که در نتیجه افزایش وزن و ...

آشنائی با انواع تخت بیمارستانی و خصوصیات آن | …

بیمارستان خانه دوم بیماران و پرستاران است از آنجا که فضا و حریم شخصی بیمار در ...

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با

بسته آموزشی برای مراقبین از کودک کم توان ذهنی با رویکرد خانواده محور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اینترنتی پرستاری و

این مطالعه به صورت مروری سیستماتیک است که با استفاده از جستجوی مقالات در سایت هایsid و ...

گروه آموزشی فیزیوتراپی - دکتر یحیی سخنگویی

دكتر یحیی سخنگویی - دکترای تخصصی فيزيوتراپي . استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه ...

روانپزشکی ایران - medicine.tums.ac.ir

برگزاری دوره آموزشی «ملاحظات قانونی در پرستاری» در بیمارستان روانپزشکی ایران

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه ...

آیین نامه تأسیس مراکز و موسسات بهزیستی(ماده 26)

مدارك لازم جهت صدور مجوز تاسيس موسسات خيريه،تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری ...

دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي - …

استئوآرتریت چیست؟ استئوآرتریت، ساییدگی غضروف مفاصل می‌باشد که در نتیجه افزایش وزن و ...