دانلود پروژه بررسی سیستم های کنترل HVDC - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به محدوديت ماشين‌هاي DC كه توسعه بيشتر HVDC به مدلهايي با كيفيت بهتر از اين نوع ماشين‌ها نياز داشت، عده‌اي به طرح ديگري از مبدل ها پرداختند.

دانلود رایگان
دانلود پروژه بررسی سیستم های کنترل HVDCپروژه بررسی سیستم های کنترل HVDC پژوهش کامل در حوزه برق و الکترونیک می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 55 صفحه برای رشته های برق و الکترونیک در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
در نخستين سال ها الكتريسته به شكل مستقيم (DC) مورد استفاده قرار ميگرفت كه نمونه بارز آن باطري هاي الكترو شيميايي بودند كه در تلگراف كاربرد وسيعي داشت.
در اولين نيروگاه برق كه در سال 1882 توسط اديسون در شهر نيويورك احداث گرديد از ماشين بخار و ديناموهاي جريان مستقيم براي توليد برق استفاده شد و نيروي حاصله به همان فرم DC از طريق كابل هاي زيرزميني توزيع و مصرف شد. در سال 1880 تا 1890 با ساخت ترانسفورماتورها وژنراتورهاي القايي شبكه هاي انتقال AC توسعه فراواني پيدا كرد ، بطوريكه اين نوع شبكه بر شبكه هاي DC مسلط شد.
علي رغم اين موضوع ، در اين سال ها مهندسان تلاش زيادي جهت مرتفع ساختن مشكلات شبكه هاي انتقال DC به انجام رساندند ، بطوريكه رنه تيوري در سال 1889 با سري كردن ژنراتورهاي DC توانست به ولتاژ بالايي جهت انتقال DC دست يابد و در انتهاي خط هم تعدادي موتور DC را با هم سري كرده و هر يك از اين موتورها را با بك ژنراتورDC يا AC با ولتاژ كم كوپل كرده بود.
از اين نوع سيستم تا سال 1911 حدود 20 پروژه در اروپا به اجرا درآمد كه مهمترين آن در فرانسه بين موتيرز2 در كوه هاي آلپ فرانسه و شهر ليون با فاصله اي حدود km20 و سطح ولتاژ kv125 تا سال 1937 مورد بهره برداري قرار گرفت.
به هر حال با توجه به محدوديت ماشين هاي DC مشخص بود كه توسعه بيشتر HVDC به مدلهايي با كيفيت بهتر از اين نوع ماشين ها نياز داشت، به همين دليل عده اي به طرح ديگري از مبدل ها پرداختند.
در سال 1932 ماركس در آلمان مبدلهايي با قوس هوا ابداع كرد كه با سويچينگ قوس بين دو الكترود مشابه، جريان متناوب قابل تبديل به جريان مستقيم مي شدند ولي اين نوع مبدل اشكالاتي از جمله عمر كم الكترودها، افت ولتاژ نسبتاً زياد (V500 روي قوس) و همچنين توان تلفاتي زياد براي قوس و براي دميدن هواي خاموش كننده قوس و خنك كنندگي حدود 3% قدرت انتقالي داشت.
در سال 1930 براي اولين بارديوهاي جيوه اي مجهز به الكترود كمكي ساخته شدند، اين نوع ديودها قابليت كار در حالت اينورتري را نيز داشتند به اين ترتيب در سال هاي بعد مبدل هاي شبكه انتقال DC به ديودهاي مذكور مجهز شدند.
اولين خطوط HVDC با استفاده از اين نوع مبدلها در طول جنگ جهاني دوم در كشور آلمان احداث شد، اين خط به طول km115 و ولتاژ kv400 و ظرفيت انتقال قدرت Mw60 با كابل زيرزميني مورد بهره برداري قرار گرفت.
همچنين در اين سال ها خطي بين مسكووكاشيراباطول km112 و ظرفيت Mw30 و ولتاژ kv100+ كه عمدتاً با استفاده از كابل و بعضي از قستمها هوايي بوده است، ايجاد شد.
انتقال انرژي الكتريكي با استفاده از سيستم فشار قوي جريان مستقيم به عنوان مكمل سيستم هاي فشار قوي متناوب و حتي در مواردي جايگزين آن از دهه ششم قرن ميلادي حاضر، مطرح بوده است. حدود Gw50 توان انتقال مي دهند.
به عنوان نمونه ميتوان از سيستم ايتايپو در برزيل ياد كرد. اين سيستم Gw 3/6 توان تحت ولتاژ kv600+ در فاصله اي به طول km800 انتقال مي دهد.
با بررسي سيستم هاي HVDC ساخته شده مي بينيم كه در بعضي از موارد انتقال انرژي با جريان مستقيم تنها راه چاره موجود است و مشكلات فني اجازه نمي دهند از جريان متناوب براي اين كار استفاده شود، به عنوان مثال انتقال توان با كابل از طريق دريا در فواصل طولاني يا ارتباط ميان شبكه هاي با فركانس متفاوت چاره اي جز استفاده از سيستم DC نيست. در برخي ديگر از سيستم هاي HVDC که برتری اقتصادی انتقالDC درآن مورد نسبت به انتقال ACسبب انتخاب HVDC شده است.
مثلاً با توجه به اينكه انتقالDC را مي توان با دو يا يك هادي ( به جاي سه هادي درAC ) انجام داد.
انتقال حجم زيادي از توان در فواصل طولاني( بيش از km800) بصورت DC نسبت به AC با صرفه تر است. در بعضي از موارد پارامترهاي ديگري از قبيل بهبود پايداري، حفظ سطح اتصال كوتاه ، كنترل پذيري بيشتر هم مطرح می شوند که علی رغم داشتن هزینه برابر یابیشتر سيستم DC بر AC ترجيح داده مي شود.
پيشرفت هاي روز افزون در ساخت ادوات نيمه هادي براي توان هاي بالاتر با قيمتهاي ارزانتر راه استفاده ازانتقال جريان مستقيم را هموارتر كرده است.
فهرست مطالب فصل اول، انواع سيستمهاي HVDC 1-1- مقدمه. 2 1-2- معيارهايي از سيستم انتقال HVDC.. 3 1-3- انواع سيستم هاي HVDC.. 5 1-4- مزايا و معايب خطوط HVDC از نظر فنی.. 7 فصل دوم ، انواع سيستم هاي كنترل HVDC 2-1- مقدمه. 10 2-2- برخي از مزايای HVDC.. 10 2-3- برخي از معايبHVDC.. 10 2-4- اصول كنترل در مبدل ها و سيستم هايHVDC.. 11 2-5- كنترل در مبدلAC/DC.. 11 2-6- واحد فرمان آتش.... 12 2-7- كنترل در شبكه HVDC.. 13 2-8- كنترل با جريان ثابت يا ولتاژ ثابت... 14 2-9- مشخصه هاي تركيبي در شبكه HVDC و تغيير جهت توان.. 15 2-10- تعيين ميزان قدرت انتقالي.. 15 2-11- كنترل ويژه در سيستم هاي HVDC.. 16 2-12- كنترل فركانس.... 16 2-13- کنترل از طريق مدولاسيون توانDC.. 17 2-14- کنترل توان راکتيو. 17 2-15- کنترل با ضريب قدرت ثابت (CPF)18 2-16- كنترل با جريان راكتيو ثابت (CRC)19 2-17- کنترل کردن غير خطی قوی برای سيستم های قدرت AC/DC موازی.. 20 فصل سوم ، بررسی هارمونيک های توليدی در HVDC و فيلترينگ آن ها 3-1- مقدمه. 27 3-2- حذف هارمونيک شبکه HVDC.. 27 3-3- انواع فيلترها27 3-4- تأثير امپدانس شبكه بر روي فيلترينگ.... 29 3-5- طراحي فيلترهاي تنظيم شونده30 3-6- انحراف فركانس.... 31 3-7- فيلتر هاي فعال در شبكه HVDC.. 32 3-8- فيلتر غير فعال سمت DC.. 32 3-9- فيلتر فعال سمت DC.. 33 3-10- خلاصه اي از عملكرد فيلتر غير فعال سمت AC.. 34 3-11- خلاصه اي از عملكرد فيلتر فعال سمت AC.. 35 فصل چهارم ، تنظيم فركانس سمت AC يكسو كننده با استفاده از كنترلر با منطق فازي هماهنگ 4-1- مقدمه. 37 4-2- مدل سيستم.. 38 4-3- تغيير جهت دادن كنترلر با منطق فازي.. 42 منابع.. 47 فهرست شکل ها شكل (1-1) نمودار هزينه مسافت سيستم هايHVDC و AC وEHV-AC.. 4 شکل(1-2) نمايش يک سيستم انتقال HVDC تک قطبی.. 6 شکل(1-3) نمايش يک سيستم انتقال HVDC تک قطبی با دو هادی.. 6 شکل (1-4) نمايش يک سيستم دو قطبی.. 7 شكل (2-1) مدار معادل يك شبكه انتقال DC.. 13 شکل (2-2) زاويه ژنراتر در مورد 1 با محدوديت 0.1 = Umax21 شکل (2-3) توان خط DC (Pdc ) در مورد 1 با محدوديت 0.1 = Umax. 22 شکل(2-4) زاويه ژنراتور در مورد 2 با محدوديت 0.1 = Umax. 22 شکل(2-5) زاويه ژنراتور در مورد1 با محدوديت 0.15 = Umax22 شکل (2-6) توان خط DC (Pdc) در مورد 1 با محدوديت0.15 = Umax23 شکل(2-7) زاويه ژنراتور در مورد 2 با محدوديت 0.15 = Umax23 شکل (2-8) توان خط DC (Pdc) در مورد 2 با محدوديت0.15 = Umax23 شکل(2-9) ولتاژ باس بار مرج(VT )در مورد2 با محدوديت0.15 = Umax24 شکل (2-10) شمای طبقاتی يک سيستم کنترل HVDC بيست و چهار پالسه. 25 شکل (3-1) (a) فيلتر سری (b) فيلتر موازی.. 28 شکل (3-2) مدار معادل محاسبه جریان و ولتاژ هارمونیکی در سمتAC مبدل.. 29 شکل (3-3) الف) مدار فیلتر تنظیم شونده موازی و امپدانس بر حسب فرکانس ب) مدار فیلتر تضعیف شونده موازی و امپدانس بر حسب فرکانس.... 31 شکل (3-4) فیلتر غیر فعال DC.. 33 شکل(3-5) بلوک دياگرام فيلتر فعال در هارمونيگ h ام. 33 شکل (3-6) مدار فیلتر فعال.. 34 (شكل 3-7) فيلتر غير فعال سمت AC.. 35 شكل (4-1)سيستم قدرت AC/DC.. 38 شکل (4-2) کنترلز زاويه آتش.... 38 شکل(4-3) سيستم تحريک ژنراتور39 شكل (4-4) متغيرهاي تابع ورودي.. 39 شکل(4-5) متغيرهای تابع خروجی (a)du1و (b) du241 شکل(4-6) پاسخ سيستم وقتيکه توان ورودی ژنراتور %25 در مدت 1 ثانيه افزايش می يابد. 45 شکل (4-7) پاسخ سيستم وقتي که يک خط بين باس بارهای 1 و3 برای مدت 1 ثانيه قطع شود. 46

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پروژه


سیستم های کنترل HVDC


جريان ثابت


شبكه HVDC


فركانس


مدولاسيون


کنترل توان راکتيو


هارمونيک


فيلترينگ


امپدانس شبكه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق

سلام به همگی :arrow: همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ...

مهندسی برق Electrical engineering - معرفی و دانلود کتاب

مهندسی برق Electrical engineering - معرفی و دانلود کتاب, وبلاگ جامع مهندسی برق اختراع برق باعث ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

دانلود پایان نامه دانشگاه های معتبر دنیا (رایگان)

تز کامل دانشگاههای شمال اروپا: دانلود پایان نامه های دانشگاههای استرالیا: تزهای دانشگاه Texas ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (44) جذابیت های برق (1392) در ستایش معماری

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

فروش نوشته شده توسط admin پنجشنبه, 13 مهر 1391 ساعت 18:01 در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند ...

اصول کار رله و معرفی انواع آنها - مهندس مهدی بقالها - …

خبر خوان وبلاگ: twitter دنبال کنید: google+ با ما در: facebook صفحه ما در: دریافت نظر و پیشنهاد شما

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش معماری

اصول کار رله و معرفی انواع آنها - مهندس مهدی بقالها - …

خبر خوان وبلاگ: twitter دنبال کنید: google+ با ما در: facebook صفحه ما در: دریافت نظر و پیشنهاد شما

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق

سلام به همگی :arrow: همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ...

مهندسی برق Electrical engineering - معرفی و دانلود کتاب

مهندسی برق Electrical engineering - معرفی و دانلود کتاب, وبلاگ جامع مهندسی برق اختراع برق باعث ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

دانلود پایان نامه دانشگاه های معتبر دنیا (رایگان)

تز کامل دانشگاههای شمال اروپا: دانلود پایان نامه های دانشگاههای استرالیا: تزهای دانشگاه Texas ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (44) جذابیت های برق (1392) در ستایش معماری

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

فروش نوشته شده توسط admin پنجشنبه, 13 مهر 1391 ساعت 18:01 در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند ...

اصول کار رله و معرفی انواع آنها - مهندس مهدی بقالها - …

خبر خوان وبلاگ: twitter دنبال کنید: google+ با ما در: facebook صفحه ما در: دریافت نظر و پیشنهاد شما