نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن word - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه تصور جهان بدون تبلیغات[1]، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد – خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی

دانلود رایگان
نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن wordچکیده:
امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد –خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است. در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن، خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می کنند. هدف اين مطالعه بررسي نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن است. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسي كرده و سپس با استفاده از نظريهاي کاشت و بودریار فرضيه هایی به آزمون گذاشته شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و تکینکِ جمع آوری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شهروندانِ بالای 18 سالِ شهر کرمانشاه است که حجم نمونه 400 نفر (زن و مرد) برآورد شده است؛ روش نمونه گیری تلفیقی و ترکیبی بوده بدین صورت که با استفاده از تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای، جمعیت یا حجم نمونه انتخاب شده است. نتایجِ این پژوهش نشان می دهد که بینِ تبلیغاتِ بازرگانی و جراحی زیبایی، عمل به سلامت رفتاری، آرایش و بهداشت، کنترل وزن، پوشش ظاهری و کنترل وزن هم در بعد رفتاری و هم تمایل به مدریت بدن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین يافته هاي تحقيق نشان می دهد ابعاد متغیر مستقل که شامل تبلیغات رسانه ای خارجی، تبلیغات رسانه ای داخلی، تبلیغات محیطی و تبلیغات چهره به چهره هستند، 6/21% از تغییرات متغیر وابسته یعنی مدیریت بدن افراد را تبیین می نماید.
واژگان کلیدی: مدیریت بدن، تبلیغاتِ بازرگانی، تصور از بدن، مصرف رسانه ای، تمایل.
فهرست عناوین
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی. 8
تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق. 11
هدف اصلی. 11
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
فصل سوم : روش­ تحقیق
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
مقدمه:
امروزه تصور جهان بدون تبلیغات[1]، تقریبا ناممکن می نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد – خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است
در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن،خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می کنند. رسانه ها، که منبع تبلیغ زیبایی هستند، توجه افراد را به پیام هایی برای مجذوب و زیبا ساختن آنها در اجتماع جلب می کنند
همچنین تبلیغات امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزش ها و نگرش ها و تمایلات مردم در جامعۀ معاصر دارند دستاندرکاران و صاحبان رسانه های جمعی قادرند در چارچوب نظام موجود در جامعه به هر آنچه می خواهند بپردازند، ذائقه مردم را نسبت به چیزی عوض کنند، مخاطبان را از مصرف کالایی منصرف کنند، زندگی را زیبا یا تلخ جلوه دهند و در کل، قادرند ذهن و فکر مردم را با چیزهای کم اهمیت و بی ارزش مشغول کنند. در جهان معاصر، تبلیغات هویت انسانها را بر مبنای مصرف کالاها یا استفاده از خدماتی خاص تعریف می کند.(آزاد ارمکی،1381 :58 -57)
مسئله تبلیغات یکی از چالش برانگیز ترین مباحث تحلیل های متون رسانه ای در جهان مدرن است. اینکه ورای تبلیغ کالا و کسب سود، آگهی های تجاری در پی بیان چه حرف و برانگیختن چه حسی در آدمی است، دغدغه تحلیل گران متون رسانه ای بویژه تبلیغات است ( امینی،1389 :91).
فدرستون معتقد است که در درون فرهنگ مصرفی، تبلیغات، فشارهای عمومی و تلویزیون تعداد کثیری از تصاویر بدنی سبک وار را فراهم می کند. به علاوه، رسانه های عمومی مستمراً به مزایای آرایش بدن تأکید می کنند. در رسانه ها، برای ارائۀ تصاویر از بدن های زیبا، از ستارگان و افراد مشهور استفاده می شود (فدرستون[2]،2010 : 193). از نظر او عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن[3] در فرهنگ مصرفی رسانه ها و تکنولوژی ها هستند (فدرستون،2001: 170)
آنچه در فضای کنونی به وسیلۀ رسانه های جهانی مورد تأکید قرار می گیرد، تولید و ساخت مد و ارائۀ الگو در راستای مدیریت و کنترل بدن های شهروندان است. رژیم های لاغری به طور فزاینده ای به یکی از پدیده های رایج در فرهنگ جوانان ایرانی (به ویژه در شهرهای بزرگ) تبدیل می شوند. نگاهی اجمالی به حجم تبلیغات اختصاص داده شده در مطبوعات و نشریات تخصصی و برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای در چند سال اخیر گویای این تو جه است. امروزه افراد طبقات مختلف به بدن و ظاهر بیرونی آن توجه فزاینده ای نشان می دهند. به طوری که همگان(به خصوص زنان) بدن، چهره و فیزیک ظاهر خود را مطابق با الگوهای زیبایی مورد تبلیغ و پذیرش رسانه ها تغییر می دهند.
به زعم بسیاری نقش تبلیغات رسانه های ارتباطی در گسترش این پدیدۀ اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی بسیار زیاد بوده و هست به نحوی که می توان ایدئولوژی مرتبط با مصرف گرایی را امروزه در تبلیغات و پیام های بازرگانی برای کالاهای مصرفی مشاهده کرد. تغییرات اعمال شده روی بدن از نظر آرایش و پوشش ظاهری، جراحی های زیبایی، رویه های لاغری، ورزش و نگهداری بدن تحت عنوان کلی "مدیریت بدن "مورد بررسی قرار گرفته است.
نسبت رسانه­ها و نگرش[4] مسئله­ای است که در بسیاری از رویکردهای رقیب در ارتباطات اجتماعی مورد مجادله بوده است. گروهی بر آنند که رسانه­ها به صورتی یکسویه در قالب تبلیغات ذهن مخاطب را مسموم کرده و در جهت امیال و آرزوهای خود که در اقتصاد سیاسی رسانه قابل طرح است شکل می­دهند. رویکرد دوم در چارچوب خلاقیت معتقد به این اثر یکسویه نیست و مخاطب را در برخورد با پیام خلاق و دارای اراده گزینش می­داند. اینکه در نسبت تبلیغات و مدیریت بدن کدام الگو بهتر وضعیت ایران را توضیح می­دهد مسئله­ی پژوهش حاضر است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

ثبت نام در دوره هاي آموزشي. تغيير و تحولاتي كه از چندين سال پيش در عرصه تجارت و كسب و ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

مطالب تکمیلی در تدریس پودمان 5 کسب وکار. كار آفرين و كارآفريني. كارآفرين فردي است ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

دکتر حمیدرضا نورعلی‌زاده . استادیار . عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده ...

پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل ...

نحوه شماره گذاری پیشرفته صفحات در Word

آمورش نحوه شماره گذاری پیشرفته صفحات در Word

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان …

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

دبیرستانی کنکور فرا کنکور سراسری و ارشد و …

سایت دبیرستانی کنکوری فعالیت خود را ابتدا از سال 1385 در قالب وبلاگ آغاز نمود و سرانجام ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل ...

ترجمه کل ریدینگ های زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

ترجمه کل ریدینگ های کتاب زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان درس اول چرا ورزش‌ مهم‌ است‌!

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

نرم افزار های همکاران سیستم یکی از قدیمی ترین ومعتبرترین نرم افزار های مالی کشور ...

کار در منزل - کسب درآمد از اینترنت از طریق کار در منزل

کار در منزل یکی از انواع اشتغالزایی است که می تواند بخصوص برای بانوان بسیار مفید باشد.

مراحل استخدام در شرکت نفت قطر | IranPetroTech

مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح وظایف ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش ...

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمارستان. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

pdf - کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی …

قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است. در قسمتهای مختلف دنیا، به خصوص در ...

اخبار روابط عمومي - مقالات روابط عمومی

با توجه به نقش فراگیر و عمیق روابط عمومی‌ها در سازمانها، شرکتها و ... تأثیرگذاری آنها ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان نقش مذهب در سلامت روان. مقاله رایگان نقش مذهب در سلامت روان روانشناسی ...

اصفهان

خیلی وقته که می خوام در خصوص محله قینان اطلاعاتی را ارائه کنم که خدا را شکر امروز بخشی ...

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

مقالات و مطالب مربوط به تعمیر پرینتر - تعمیرات …

طرز کار با چاپگر EPSON R1800 Gadid آموزش ریست کانتتر شمارنده انواع پرینتر با توجه به اینکه ...

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری هفتم

مطالب تکمیلی در تدریس پودمان 5 کسب وکار. كار آفرين و كارآفريني. كارآفرين فردي است ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

داستان من و خواهر زنم - نرگس آباده

هیجده ساله... پدر پسر را خطاب کرد ! ای عزیز تر از جان قبل از رفتنت ، کمی مقابل پدر راه برو ...