رابطه رفتار شهروند سازماني با يادگيري سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان 1.مقدمه و طرح مسئله: در 56 سال گذشته تحقيقات زيادي در موضوع رفتار شهروندي سازماني صورت گرفته است. اين واژه اولين بار در سال 5493 توسط ارگان 5 و همکارش مطرح

دانلود رایگان
رابطه رفتار شهروند سازماني با يادگيري سازماني دربين کارکنان ثبت اسناد واملاک استان فارس در سال 95(صفحات :9)چکيده:
رفتار شهروندي سازماني مقوله مهم رفتاري است که امروزه در حوزه تئوري هاي مديريت رفتار سازماني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و رفتار شهروندي کارکنان ثبت اسناد و املاک استان فارس مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و نظر گردآوري اطلاعات يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه تحقيق، کليه کارکنان ثبت اسناد و املاک استان فارس که تعداد آنها 655 نفربوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 032 نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري، نمونه گيري خوشه اي مي باشد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هاي رفتار شهروندي سازماني پودساکف و همکاران و پرسشنامه يادگيري سازماني بود که پايايي پرسش نامه به ترتيب 49 / و 46 / مي باشد.. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره گام به گام تحليل شدند. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد بين يادگيري سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه معنيدار و مثبتي وجود دارد. بين مولفه هاي يادگيري سازماني با مولفه هاي رفتار شهروندي رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغير گام به گام نشان داد که نقش مولفه چشم انداز مشترک در تبيين رفتار سازماني شهروندي بيش از ديگر متغيرها است و بعد از آن به ترتيب مدلهاي ذهني و تفکر سيستمي در تبيين رفتار شهروندي سازماني بيشترين نقش را داشته است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرديس البرز دانشگاه تهران

توجه تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار ...

بهداشت رواني محيط كار - abfasb.ir

مقاله هنر رفتار با ... از طريق رابطه اش با نگرشهايي ... سازماني،رفتار اختياري است ...

روش تحقیق

تكليف شماره 4 " موسيقي و تاثير آن بر ذهن و يادگيري افراد" ( توجه: پاسخگو موظف است به هر يك از ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

علل رکود جلسات شورای معلمان چیست،پیشنهاداتی …

علل رکود جلسات شورای معلمان مدارس،فعال سازی شورای معلمان، آموزش و پرورش اثر بخش چيست ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

محصولات بهداشتی نیوا اصل آلمان nivea : با مُهر تضمین اصالت کالا ی بهداشتی

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

قابل توجه ساكنين محترم مجتمع مهرگان با سلام باستحضار كليه ساكنين محترم مجتمع مهرگان ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت يعني كاركردن از طريق ديگران با هنر انجام دادن كارها از طريق ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

بسمه تعالی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مربوط به درس تاریخ اجتماعی ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

بسمه تعالی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مربوط به درس تاریخ اجتماعی ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و …

اگر مرکز مستقل تحت نظر وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت راهبردی آموزش عمومی قرآن با حضور ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 29 آذر ماه 1395

پرديس البرز دانشگاه تهران

توجه تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار ...

بهداشت رواني محيط كار - abfasb.ir

مقاله هنر رفتار با ... از طريق رابطه اش با نگرشهايي ... سازماني،رفتار اختياري است ...

روش تحقیق

تكليف شماره 4 " موسيقي و تاثير آن بر ذهن و يادگيري افراد" ( توجه: پاسخگو موظف است به هر يك از ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

علل رکود جلسات شورای معلمان چیست،پیشنهاداتی …

علل رکود جلسات شورای معلمان مدارس،فعال سازی شورای معلمان، آموزش و پرورش اثر بخش چيست ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

محصولات بهداشتی نیوا اصل آلمان nivea : با مُهر تضمین اصالت کالا ی بهداشتی

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

قابل توجه ساكنين محترم مجتمع مهرگان با سلام باستحضار كليه ساكنين محترم مجتمع مهرگان ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت يعني كاركردن از طريق ديگران با هنر انجام دادن كارها از طريق ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

بسمه تعالی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مربوط به درس تاریخ اجتماعی ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و …

اگر مرکز مستقل تحت نظر وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت راهبردی آموزش عمومی قرآن با حضور ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع