تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی - دانلود رایگاندانلود رایگان برنامه ریزی شهری، یک رویکرد بین رشته ای است که در آن عوامل سیاسی و اجتماعی با عوامل اقتصادی در تعاملند. برنامه‌ریزی و طراحی شکل شهرها و الگوی گسترش فیزیکی

دانلود رایگان
تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری (نمونه موردی شهر آران و بیدگل) WORD کلیدواژه ها: دولت،طرح های واگذاری اراضی، مالکیت زمین، توسعه شهری، ساخت کالبدی شهر.
فهرست مطالب
فصل اول:مقدمه
فصل دوم:چارچوب مفهومی و مبانی نظری تحقیق
عنوان صفحه
اراضيبايرشهري42
عنوان صفحه
فصل سوم:معرفی محدوده مطالعاتی
جدید شهری69
از سال 138577
توجه قرار گیرد77
قدیمی و تاریخی78
مستندات سال 139080
عنوان صفحه
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
جامع و وضع موجود116
عنوان صفحه
جامع 1391119
(وضع موجود و پیشنهادی)121
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته است141
بازتاب های نامطلوب کالبدی از جمله تغییر در جهت گسترش شهری
(غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته است:143
عنوان صفحه
منابع
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
آران وبیدگل بین سال های 1364 تا 139088
در بخش دولتی و خصوصی در شهر آران و بیدگل 1365-139089
افق طرح121
افق طرح121
افق طرح122
فهرست تصویرها
عنوان صفحه
که بنیاد مسکن واحد های ارزان قیمت را برای افراد بی بضاعت
و زوج های جوان ساخت.99
مردم با واگذاری های اراضی شروع به ساخت و ساز کرده اند و در ادامه
این واگذاری ها فاز 4 زیر ساخت و ساز رفت.99
استادیوم در حال ساخت و پمپ گاز و...تعبیه شده است.99
و خیابان بندی شده اند و در حال واگذاری و ساخت و ساز هستند.100
می دهد101
زمین های کشاورزی محدود می شوند. 107
برای ساکنان تعبیه شده است110
خیابان را بافت ارگانیک محله عباس آباد و سمت چپ این خیابان را بافت شطرنجی شهرک احمدآباد، تشکیل می دهد.132
ارگانیک وتصویر سمت چپ، زمین های واگذارشده و ساخته شده
در شهرک احمدآباد با بافت کاملاً منظم را نشان می دهد.132
و سازها به اطراف می باشد. نیز تصاویر قطعاتی را نشان می دهند که
با الگوگیری از زمین های واگذار شده در احمد آباد با اختیار خود مردم
و به صورت توافقی با راهنمایی شهرداری و هیأت امنا به صورت منظم
ساخته شده اند134
و تصویر سمت چپ تفکیک زمین را در فاز 3 نشان می دهد.138
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
سال های 1365-1390.90
فهرست نقشه­ها
عنوان صفحه
واگذاری اراضی شهری115
جهات پیشنهادی طرح های مصوب.............. 118
و قطعات احمدآباد به عنوان قطعات شطرنجی131
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
1-1 کلیات


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه