ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز می پردازد

دانلود رایگان
ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز چکیده
خطرناکترین حملات در اینترنت با استفاده از محاسبات توزیع شده و ساختاری کمتر شناخته شده به نام باتنت صورت میگیرد. باتنت شبکهای از سیستمهای کامپیوتری تحت یک ساختار فرمان و کنترل است که از راه دور هدایت میشود وحملاتی را با دامنه تخریبی زیاد بر روی قربانیان اصلی اجرا میکند. باتنتها بستر اصلی برای اقدامات مجرمانهای مانند سرقت هویت دستهجمعی و بخصوص حملات منع سرویس توزیع شده هستند. ویژگی عمده باتنتها بهرهگیری از کانالهای فرمان و کنترل برای ارتباط میان سیستمها با مرکز کنترل و هدایت آنها و یکدیگر میباشد. با توجه به فراگیر شدن نوع خاصیاز توپولوژی در حملات باتنت تحت عنوان باتنت متمرکز، متخصصان امنیت شبکه راهکارهای مختلفی را برای مقابله با ایننوع از حملات ارائه کردهاند. بیشتر این راهکارها با شناسایی و بلوکه کردن سرویسدهندههای فرمان و کنترل، کل باتنت را از بین میبرند. در مقابل، حملهکنندگان برای مقابله با از بین رفتن کل باتنت، به توپولوژی غیرمتمرکز و پروتکلهای ارتباطی نقطهبهنقطه روی آوردهاند که علاوهبر پیچیدگیهای راهاندازی و مدیریت، پروتکلهای مورد استفاده در آن فراگیر نبوده و گستره محدودی از کاربران اینترنت را شامل میشود. در این مقاله نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز با ارائه یک الگوریتمفرمان و کنترل پویا پوشش داده می شود. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، امکان از بین بردن کل باتنت با شناسایی و بلوکه کردن سرویسدهندههای مرکزی از بین میرود. الگوریتم پیشنهادی در یک شبکه واقعی پیادهسازی گردید و نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت الگوریتم ارائه شده در مقابل شناسایی و حذف کل باتنت با حذف سرویسدهندههای فرمان و کنترل میباشد. شناسایی، پیشبینی و ارائه ساختارهای پیچیده احتمالی ارتباطات باتنت، چرخه حیات و ویژگیهای حملات مبتنی بر باتنت میتواند در ارائه و بهبود راهکارهای تشخیص و مقابله با باتنتهای ناشناخته و ارائه الگوریتمهای مبتنی بر ناهنجاری راهگشا باشد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
الگوریتم پویای فرمان و کنترل


ترمیم نقطه یگانه شکست


نقطه یگانه شکست باتنت متمرکز


شکست باتنتهای متمرکز


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کامپیوتر و اینترنت و شبکه - par3.4kia.ir

ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه ... ارائه الگوریتم کنترل توان ...

کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از …

دیاگرام مفهومی کنترل ارائه شده برای ولتاژ و ... کنترل پویای ... و الگوریتم یادگیری کنترل ...

الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله NP Complete - …

... نویسی پویای هیوریستیک، برای ... مربوطه و الگوریتم ... مبنای ترمیم، نشان داده و ...

دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم و

ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای ...

مقاله روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای

مقاله روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای منابع ... سرفصل ارائه ... خود وارد شده و سپس به ...

برچسب الگوریتم - دانلود مقالات دانشجویی

یک الگوریتم برای آزاد کردن ... یک الگوریتم ترمیم برای غلبه بر ... تهویه، و کنترل ...

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد 1387 - دانشگاه علم و ...

ارائه معماری برای کنترل ... بر الگوریتم ژنتیک برای ماشین ... و ترمیم خود ...

9th Symposium on Advances in Science and Technology

استفاده از الگوریتم Q-learning و کنترل ... مروری بر الگوریتمهای ترمیم ... ارائه روشی برای ...

پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی

... پروژه آماری الگوریتم های كنترل همروندی ,دانلود مقاله و ... پروژه آماری الگوریتم ... ارائه ...