بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل

دانلود رایگان
بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی WORD
چکیده:
Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،((malone et al,1996 ((Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت موضوع
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • چارچوب نظری
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری داده ها
 • جامعه آماری
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • واژه ها و اصطلاحات تحقیق
 • ساختار تحقیق


1-1)مقدمه:
1-2)بیان مساله :
 1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[5] و ساعات گزارش شده[6] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
 2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
 3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه