رابطهی بین درک از ابعاد ساختار سازمانی(پیچیدگی، - دانلود رایگاندانلود رایگان سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف مشخص می باشد و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیت های خاصی را انجام می دهد

دانلود رایگان
رابطهی بین درک از ابعاد ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت، تمرکز)و بهره وری کارکنان (تعداد صفحات :20)چکیده:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه ی بین درک از ابعاد ساختار سازمانی)پیچیدگی، رسمیت، تمرکز( و بهره وری کارکنان در بین کارمندان شعب بانک پاسارگاد شهرستان اصفهان بوده است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک پاسارگاد شهرستان اصفهان به تعداد 57 نفر بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه تجدید نظر شده استاندارد رابینز) 7895 ( و پرسشنامه استاندارد بهره وری هرسی و گلد اسمیت) 7891 ( استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی )کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین درک از ابعاد ساختار سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین مشاهده شد بین درک از بعد پیچیدگی و بهره وری کارکنان رابطه معنا داری وجود ندارد. ولی بین درک از بعد رسمیت و تمرکز با بهره وری کارکنان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته ها می توان گفت که سازمان با ساختار هایی که مسطح تر و دارای رسمیت کمتر هستند می توانند باعث ارتقاء بهره وری در بین کارکنان شوند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق:تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و …

... ساختار سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز از رسمیت و پیچیدگی ... ابعاد سازمانی ...

مدیریت - بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و …

... بین ابعاد ساختار سازمانی در ... بین مؤلفه پیچیدگی و ... از آن است که بین ابعاد ...

مدیریت فناوری اطلاعات - رسمیت ،تمرکز،پیچیدگی

ابعاد ساختار سازمانی : اجزا سه گانه برای ایجاد ساختار سازمانی عبارت است از : پیچیدگی،رسمیت و ...

رابطه استراتژی و ساختار سازمانی: یک مقایسه تطبیقی بین ...

... از بین ابعاد ساختار سازمانی ... و ابعاد ساختار سازمانی رابطه ... کنند باید از پیچیدگی ...

پیچیدگی سازمانی - iranfile.parsablog.com

پیچیدگی سازمانی ... بین سطوح مختلف ابعاد ساختار سازمانی و ... در ایران از نظر روابط بین ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - مبانی ساختار سازمانی

تئوری سازمان به عنوان یک رشته، نوعی از ساختار سازمانی ... ابعاد ساختار سازمانی ... پیچیدگی ...

بررسی اجمالی وضعیت ساختار آموزش و پرورش از سه …

... سرانجام از بین می رود ... ابعاد ساختار سازمانی . ... استفاده از ساختار سازمانی ...

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و …

... فرهنگ سازمانی از ... یافتند که بین ساختار سازمانی و خلاقیت ... بین پیچیدگی و خلاقیت ...

راهکارهای کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار صداوسیما - …

... که از سه عنصر پیچیدگی ... ساختار سازمان در ابعاد افقی ... ساختار سازمانی بر ...

ساختار سازمانی عناصر تشکیل دهنده

ساختار سازمانی عناصر تشکیل ... با هدف جلوگیری از پیچیدگی، معمولاً برای رسم ... ابعاد سازمانی.

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)