بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده - دانلود رایگاندانلود رایگان وجوه نقد از اقلام مهم داراييهاي جاري در فرايند اجراي عمليات شركتها و واحدهاي انتفاعي تلقي ميشود. يكي از وظايف بسيار مهم مديران مالي

دانلود رایگان
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام: یک تحلیل تجربی (تعداد صفحات:20)چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 7831 تا 7838 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 773 شرکت میباشد. در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر مازاد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود. در این تحقیق که از دادههای تلفیقی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 39 % نشان میدهد بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام شرکتها برای 71 و 02 گانه پرتفوی ، ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال ...

مقالات علمی | انجمن حسابداری ایران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در ...

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در ...

حسابداری (ACCOUNTING)

کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی مقدمه. اغلب استانداردهای حسابداری بخش ...

صورت سود و زیان - مدیریت بازاریابی

صورت سود و زیان . مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی سود نامیده ...

حسابداری نوین - صورت سود و زیان

قانون ، سود شرکت را در ماده 237 تعریف کرده و مقرر داشته سود خالص شرکت در هر سال مالی ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل ...

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2 - حسابداری فن یا حسابداری علم

مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز ...

پایان نامه ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در …

... اقلام تعهدی اختیاری و ... بررسی ارتباط بین کیفیت ... بین کیفیت سود با بازده ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با …

... که بین کیفیت سود و بازده ... بررسی ارتباط کیفیت سود و ... بین کیفیت اقلام تعهدی و ...

کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های بورسی

برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده ... اقلام تعهدی و ... بررسی شده است و رابطه بین ...

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

... بین اقلام تعهدی و جریان ... و کیفیت. بازده. ... ؛ بررسی ارتباط بین کیفیت سود و ...

نقش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا در تبیین بازده

نقش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ...

اقلام تعهدی | انجمن حسابداری ایران

هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین ... مشاهده بیشتر درباره اقلام تعهدی و بازده ... ارتباط با ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و

پایان نامه بررسی ارتباط بین ... خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و ...

بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و اقلام ...

... بین کیفیت اقلام تعهدی ... بین اقلام تعهدی و بازده ... ارتباط کل اقلام تعهدی و ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اما بین کیفیت اقلام تعهدی و ... ارتباط بین کیفیت اقلام ... اقلام تعهدی و بازده ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود پایداری سود اندازه اقلام تعهدی و ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود پایداری سود اندازه اقلام تعهدی و بازده ... کیفیت اقلام تعهدی ...

تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال ...

مقالات علمی | انجمن حسابداری ایران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در ...

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در ...

حسابداری (ACCOUNTING)

کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی مقدمه. اغلب استانداردهای حسابداری بخش ...

صورت سود و زیان - مدیریت بازاریابی

صورت سود و زیان . مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی سود نامیده ...

حسابداری نوین - صورت سود و زیان

قانون ، سود شرکت را در ماده 237 تعریف کرده و مقرر داشته سود خالص شرکت در هر سال مالی ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل ...

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2 - حسابداری فن یا حسابداری علم

مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز ...