پروژه ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل» می­پردازد. هدف کلّی تحقیق بررس

دانلود رایگان
پروژه ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعیچکیده
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل می­پردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1 - فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار2- فرهنگ سازمانی سازگاری درکار3- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و4- فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی بوده است. دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛فرهنگ سازمانی وابعادآن ازنظریه دنیسون ویادگیری سازمانی وابعادآن ازنظریه سنگه اخذ شده اند.
تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ازنمونه های آماری (130نفرازکارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل)جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق که بااستفاده ازضرایب همبستگی گاماواسپیرمن به دست آمده؛بین 1- فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار2-فرهنگ سازمانی سازگاری درکار3-فرهنگ سازمانی انطباق پذیری4-فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجودارد.وچون این متغیرها ابعادفرهنگ سازمانی هستندپس به طورکلی؛ بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.
واژگان کلیدی:
یادگیری سازمانی،فرهنگ سازمانی،ابعادفرهنگ سازمانی،ابعادیادگیری سازمانی،سنگه،دنیسون
اهداف پژوهش:
- هدف اصلی:
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
-اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی سازگاری ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی رسالتی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
پرسشهای پژوهش:
- سوال اصلی:
آیا بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد؟
- سوالات فرعی:
آیا بین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکارویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین فرهنگ سازمانی سازگاری ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد؟
آیا بین فرهنگ سازمانی رسالتی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد؟
فرمت فایل word
تعداد صفحات 88
به همراه پرسشنامه
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش های پژوهش
فرضیه ها
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
مقدمه
بیان متغیرها
نظریه ها
یادگیری سازمانی
عوامل تأثیر گذار بر یادگیری سازمانی
فرهنگ سازمانی
ویژگی های فرهنگ سازمانی
عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی مدل دنیسون
دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش
ترکیب استنتاجی تئوری ها
چهارچوب نظری
پیشینه پژوهش
برخی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
برخی از تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: مواد و روش ها
مقدمه
روش پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه آماری و حجم نمونه
روش نمونه گیری
تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها
ابزار پژوهش
محتوای پرسشنامه
روایی و پایایی
روایی یا اعتبار پرسشنامه
پایایی یا اعتماد پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم: نتایج
مقدمه
آمارهای توصیفی
آمارهای استنباطی (آزمون فرضیات)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری توصیفی
نتیجه گیری بر حسب اهداف پژوهش
بحث نتایج با توجه به چارچوب نظری
تفاوت ها و شباهت های کار ما با سایر مطالعات
همخوانی یا ناهمخوانی نتایج با پژوهشات قبلی
تحلیل نتایج
ارائه راهکارها و پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی اس پی اس اس
چکیده انگلیسی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فرهنگ سازمانی


یادگیری سازمانی


مدل دنیسون


فرهنگ


سازمانی


مقاله فرهنگ سازمانی


سازمانی مشارکتی


ابعادیادگیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان|نرم افزار|سفارش پروژه|برنامه …

افزایش رقابتهای بین المللی در پایان قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم و ورود عثمانی به ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

مدهنی - بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری …

به نام خدا. عنوان تحقیق: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری كاركنان شعب بانك مسكن ...

مقاله فرهنگ سازمانی : راهنمای پرسشنامه و مدل …

دانلود مقاله فرهنگ سازمانی بررسى ارتباط بین فرهنگ سازمانى و نظام پیشنهادها ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود مقاله,مدیریت

پروژه مدیریت بانک دانلود پایان نامه،دانلود پروژه،پایان نامه مدیریت،پایان نامه ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در بین ...

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه ...

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

اولویتهای تحقیقاتی کشور برای عناوین پروژه های …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. چرخه های تجاری اخبار محور در اقتصاد های باز کوچک; بررسی سبک مدیریتی ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان …

پایان نامه ارشد مهندسی برق: صفحه: ۱: بررسی پخش بار احتمالی فازی۹۵ص: ۹۵: ۲: تعامل بین ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «خبرگزاری ایسنا» عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه ...

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

داوری در نشریات و کنفرانسی های معتبر علمی: داور نشریه بین المللی مهندسی صنایع و ...

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

داوری در نشریات و کنفرانسی های معتبر علمی: داور نشریه بین المللی مهندسی صنایع و ...

University of Sistan & Baluchestan

بررسي و رتبه بندي جايگاه ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران بلاياي ...

كاركردهای پیامک یا اس ام اس ،آسیب شناسی پیام …

کارکردهای پیامک ، روانشناسی اس ام اس ، مطالب در مورد موبایل و پیامک ، مضرات اعتیاد به ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مقاله و تحقیق. دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری و دانش ...

بررسي روش های نوین جداسازی - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

کافی نت دانشجویان - لیست مقالات و پایان نامه های …

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان رشته روان شناسی. تعداد صفحات ۱۳۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

همایش های ادبیات و فرهنگ و هنر : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس های ادبیات و فرهنگ و هنر سال 1395 - کنفرانس های ادبیات و فرهنگ و هنر سال های ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

مهمترین اخبار ایران و جهان

اعتراض ائتلاف مخالفان دولت مالدیو به سفر پادشاه عربستان به کشورشان; تحریم ۲۵ فرد و ...