براورد مقاومت برشی درزه ها بااستفاده از روش - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاومت برشي، ديواره بررسی می شوند اين پژوهش در معدن شمارة يک سنگ آهن گل گهر سيرجان انجام شد ناپيوستگي وجود ها در توده سنگ تاثير زيادي بر تغيير شکل پذيري

دانلود رایگان
براورد مقاومت برشی درزه ها بااستفاده از روش تجربی و نتایج آزمایشگاهی در معدن گل گهر سیرجانبراورد مقاومت برشی درزه ها بااستفاده از روش تجربی و نتایج آزمایشگاهی در معدن گل گهر سیرجان
در این تحقیق توده سنگ، ناپيوستگي، شيرواني،غالب سنگهاي تشکيل دهنده
ديوارة ﻧﻬايي معدن، گنايس و شيست هستند نمونه هايي از درز ه هاي طبيعي
مورد آزمايش قرار گرفت بنابراين مقاومت برشي ناپيوستگي ها در بسياري از
مسائل مهندسي سنگ و بخصوص در طراحي شيرواني هاي سنگي نقشي اساسي و بحراني
ايفا مي کند. و
با توجه به اينکه اين معدن در زون دگرگوني سنندج- سيرجان قرار دارد،
سنگهاي آن دستخوش فعاليتهاي تکتونيکي زيادي شده و اين باعث ايجاد درزه و
گسلهاي زيادي در منطقه گرديده است. بنابراين مطالعة رفتار برشي درزه هاي
معدن به منظور استفاده در مراحل بعدي مانند پايداري آن ضروري است. . شيب ديواره هاي ﻧﻬايي


توده سنگ، ناپيوستگي، شيرواني، مقاومت برشي، ديوارهدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توده سنگ


ناپیوستگی


شیروانی


مقاومت برشي


دیواره


شيب ديواره هاي ﻧﻬايي


مقاومت برشی درزه ها


معدن گل گهر سیرجان


تحقیق بررسی مقاومت برشی درزه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه