مبانی نظری سیاست خارجی - دانلود رایگاندانلود رایگان در حال حاضر، زمينه هاي مطرح در مطالعه روابط بين الملل، متعدد است، اما مي توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها تقسيم بندي نمود كه بنام كشور محور، چند م

دانلود رایگان
مبانی نظری سیاست خارجیعنوان: مبانی نظری سیاست خارجی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 20
توضیحات
در حال حاضر، زمينه هاي مطرح در مطالعه روابط بين الملل، متعدد است، اما مي توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسيم بندي نمود كه بنام كشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است[2]. در سياست خارجي مشابه چنين مدلي را مي توان مطرح نمود كه بنام انگاره هاي واقع گرايي، آرمان گرايي و جهانگرايي مشهور ميباشند[3].
نظام جهاني، روابط مابين كشورها و همچنين ظهور بازيگران بين المللي بغير از كشورها، به درجه اي رسيده است كه نمي توان آن را با روابطي كه تنها چند دهه پيش بوده است، مقايسه نمود. سياست خارجي نيز به همين ميزان اهميت پيدا نموده و عواملي كه سياست خارجي را مي سازند، بيشتر و با اهميت تر گشته اند. كنش، واكنش و كنش متقابل ميان كشورها به سطح بالايي رسيده است. در اولين سالهاي هزاره سوم، ديگر بدون داشتن روابط با ديگر كشورها ادامه حيات براي هيچ واحد سياسي امكان پذير نيست.[4]
سياست خارجي، اصولا در مورد فعاليت هاي يك كشور در محيط و شرايط خارجي است.[5] در همين ارتباط، سياست خارجي مي تواند يك استراتژي و يا برنامه اي از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و يا نهاد هاي بين المللي انجام شده تا به اهدافي كه بنام منافع ملي آن كشور خوانده ميشود، برسند. سياست خارجي همچنين پروسه اي شامل اهداف مشخص، عوامل معين خارجي وابسته به اهداف فوق الذكر، توانايي كشور در رسيدن به نتايج مطلوب، توسعه يك استراتژي سودمند، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل آن مي باشد.[6]
تصميم گيري در سياست خارجي عموما بنام كشور خوانده مي شود. بعنوان مثال، گفته مي شود كه كشور الف اقدام به اعتراض به كشور ب نمود. در حاليكه همه مي دانيم كه كشور يك واژه انتزاعي است و نمي تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجي، پروسه ايست از تصميم گيري و افرادي كه بنام تصميم گير مانند ساير امور كشور به نيابت از كشور و يا مردم تصميم مي گيرند.[7] بسياري از ناظران الگوي دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگراني مي دانند كه سيستم بين المللي را تشكيل ميدهند. اين بدان معني است كه عمل در سيستم بين المللي عادتا به دولتها نسبت داده مي شود. ولي اين دولت ها مجموعه اي از كاركنان دولتي هستند كه بجاي جوامع ملي خود و بنا به وظيفه اي كه برايشان اين جوامع معين كرده اند عمل مي كنند. بقول جيمز روزنا "اين كه مي گوئيم آلمان اين را مي خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مي كند، اين خطر وجود دارد كه نسبت دادن مشخصات يك انسان به غير انسان يا واحدهاي تجريدي را بيش از حد لازم ساده كرده باشيم[8]". با اين همه، او از اين روش بعنوان يك اختصار لازم دفاع مي كند.[9]
مورگنتا، پيشكسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل و سياست خارجي است. او در كتاب خود روش منطقي و يا عقلايي را تائيد كرده و مي نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاي سياستمداري قرار مي دهيم كه بعضي از مسائل سياست خارجي ملتي را بايد تحت شرايطي حل نمايد. و از خود مي پرسيم، در چنين شرايطي چه راه هاي منطقي ديگري وجود دارد كه يك سياستمدار مي تواند (با فرض اينكه هميشه رفتار منطقي داشته باشد) براي حل اين مسئله انتخاب كند و كداميك ازاين راه هاي منطقي را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد كرد."[10]
براي هر كشوري در سياست خارجي، نوع كشوري كه در مقابل براي ايجاد ارتباط برگزيده است، مهم مي باشد. به نظر مي رسد كه در يك تقسيم بندي كلي، كشور روبرو مي تواند در يكي از هفت گروه زير باشد:
-دشمن ما
-متحد ما
-بي طرف
-تسلط طلب
-متحد وابسته به دشمن ما
-وابسته به كشور ما
-دست نشانده كشورما[11]
در اكثر اوقات تصميم گيرندگان در سياست خارجي پس از آنكه كشوري را در يكي از دستجات فوق الذكر جاي دادند، از آن پس نوع تصميم گيري و تعامل با آن كشور پيرو هنجارهاي حاكم بر اين دسته از كشورها مي باشد.

[1]Paradigms
[2]Rosenau, James N. & Mary Durfee; Thinking Theory Thoroughly-Coherent Approaches to an Incoherent World; Oxford: Westview Press, 1995.
[3]Sergunin, Alexander; "Russian Post-Communist Foreign Policy Thinking at the Cross-Roads: Changing Paradigms"; Journal of International Relations and Department; Vol. 3, No. 3, Sep. 2000, P. 34.
[4]Baharcicek, Abdulghadir; "Psychological Environment of Foreign Policy Making"; Turkish Foreign Policy Quarterly; Vol. 26, November 2001, Pp. 1-6.
[5]Holsti, K. J.; International Politics: A Framework for Analysis; New Jersey: Prentice-Hall International, 1982.
[6]Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relations Dictionary, Forth Edition, New York: Longman, 1988.
[7]Frankle, Joseph; National Interest; New York: Pall Mall Press, 1970.
[8]Rosenau, James (ed); International Politics and Foreign Policy, Glencoe, Ill., 1961. P. 78.
[9] آليسون (1364)، ص. 62.
[10]Morgenthau, Hans; Politics Among Nations; 4th edition, New York: 1970, P. 185.
[11]Cottam, Martha L.; Foreign Policy Decision Making: The Influence of Cognition; Boulder: Westview Press, 1986, P. 50.
فهرست مطالب
 • سياست خارجي
 • محيط سياست خارجي از ديدگاه روانشناختي
 • عدم قطعيت در سياست خارجي
 • ساده سازي در تصميم گيري سياست خارجي
 • قدرت ملي و سياست خارجي
 • متغيرهاي موثر در سياست خارجي
 • اشكال تصميم در سياست خارجي
 • نقش نقش
 • نياز به شناسايي
 • رئيس جمهور
 • مشاوران سياست خارجي
 • تناقض در اهداف سياست خارجي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیاست خارجی


مبانی نظری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیاست خارجی و داخلی | پرسمان دانشجويي - اندیشه ی …

طبق قانون،سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است،نه ورود عملی به مباحث اجرایی ...

رئالیسم تهاجمی؛ مبنای سیاست خارجی ترکیه

ظرف چند سال اخیر سیاست خارجی ترکیه نسبت به سوریه، عراق و حتی کشورهایی چون لیبی، مصر ...

مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام - …

مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام - بخش اول اهداف پیشرفت انسانی در اسلام

تأملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن

امروز تأکید مسئولان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت است. به نظر می ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

روش تحقیق : چارچوب نظری چیست؟ - MyStudents

تدوین چارچوب نظری در تحقیقات دانشگاهی. نوشته : مجید ...

علوم سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم سیاست مدرن بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعهٔ دولت، حکومت و سیاست در ارتباط است.

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی درصدد فراهم آوردن فضایی است که ایده‌های سیاستی ...

فلسفه سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلسفه سیاست مطالعه مسائلی همچون سیاست، آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق، قانون و شیوهٔ ...

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم مشتمل بر آخرین اصلاحات و قانون مالیات بر ارزش ...

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم مشتمل بر آخرین اصلاحات و قانون مالیات بر ارزش ...

دوست صمیمی پوتین، وزیر خارجه دولت ترامپ شد/ …

دوست صمیمی پوتین، وزیر خارجه دولت ترامپ شد/ «تیلرسون» درباره ایران چه نظری دارد؟

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

طبق قانون،سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است،نه ورود عملی به مباحث اجرایی ...

حقوق،سیاست،سایر - iranconferences.ir

ایران کنفرانس IranConferences|مرجع همایش هاوکنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی،راهنمای ...

مقالات و جزوه های مفید - بنیادهای علم سیاست خلاصه …

مقالات و جزوه های مفید - بنیادهای علم سیاست خلاصه کل کتاب - جمع آوری مقالات در سطح ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

TPS (Transaction Processing System) یا سیستمهای پردازش رخداد: به طور کلی در هر سازمانی یک سری رخداد ...

جستار - آزاداندیشی - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه آزاداندیشی ... بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم سیاست‌های کلی ...

الف - کلاه گشادی با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی

کلاه گشادی با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام»

دانلود کتابهای نویسندگان خارجی

دانلود رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی نویسندگان خارجی ... وودی آلن (15 کتاب) وودی آلن ...

خلاصه قسمتهاي مهم كتاب هنر در گذر زمان - هلن …

خلاصه قسمتهاي مهم كتاب هنر در گذر زمان - هلن گاردنر(تصاویر) 1391-3-17، 01:02 عصر آخرین ویرایش ...

مبانی نظری سیاست خارجی آمریکا با نیم نگاهی به …

مبانی نظری سیاست خارجی آمریکا با نیم نگاهی به منافع ملی ایران

مبانی سیاست خارجی – اسوه 313

مبانی و اصول تعلیم و ...

مبانی سیاست خارجی - imam-khomeini.ir

کتاب - حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س) - مبانی سیاست خارجی

مبانی نظری سیاست خارجی دولت بوش

مبانی نظری سیاست خارجی دولت ... مبانی نظری سیاست خارجی ... سیاست خارجی آمریکا. جرج بوش ...

مبانی تئوریک سیاست خارجی آمریکا در منطقه - …

مبانی تئوریک سیاست خارجی آمریکا در منطقه پنج شنبه 26 جدی 1392 - علی قادری. رابرت گیتس وزیر ...

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سیاست

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سیاست‌ها ... پژوهش‌های خارجی، منابع ...

اصول سیاست خارجی در قانون اساسی - ديگران

طبق اصول مزبور، خطوط کلی سیاست خارجی نظام جمهوری ... جعفر سبحانی، مبانی حکومت ...

اندیشه‌های سیاسی اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جلد اول: مبانی نظری نهضت اسلامی، مبانی نظری دولت اسلامی جلد دوم:سیاست خارجی ...

شمیم ولایت اسکو - مبانی سیاست خارجی دولت …

مبانی سیاست خارجی دولت تدبیر و راستگویی. www.1-20.ir – دکتر سعید زیباکلام استاد برجسته ...

‫چارچوب نظری مطالعه سیاست خارجی افغانستان... - …

چارچوب نظری مطالعه سیاست خارجی ... این نظریه از نظر مبانی از یکسو به دیدگاه ...