دانلود 155 فیلم آموزش مرحله به مرحله و فارسی نرم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود 155 فیلم آموزش مرحله به مرحله و فارسی نرم افزار آباکوس Abaqus

دانلود رایگان
دانلود 155 فیلم آموزش مرحله به مرحله و فارسی نرم افزار آباکوس عنوان فایل : فیلم آموزشی کامل نرم افزار مهندسی آباکوس Abaqus
توضیحات فایل : این مجموعه شامل 155 فیلم آموزشی از نرم افزار تحلیلی مهندسی آباکوس میباشد که در پانزده بخش توسط اساتید برجسته تهیه شده است
کیفیت فیلم های آموزشی بسیار عالی بوده و بصورت فارسی توضیحات ارائه گردیده است
سعی کرده ایم تا حد ممکن فایل هارا فشرده نماییم تا با کمترین حجم ممکن این مجموع را دانلود نمایید
حجم مجموعه فشرده شده 2.1 GB است که هر 15 بخش را بصورت جداگانه برای دانلود گذاشته ایم
فهرست مطالب :
فیلم های آموزشی بخش یک : آشنایی با نرم افزار Abaqus
 1. معرفی نرم افزار abaqus
 2. معرفی نوار عنوان و نوار ابزار
 3. معرفی نوار ماژول ها و جعبه ابزار
 4. معرفی خط فرمان و درخت مدل سازی
 5. معرفی پنجره نمایش و پنجره اعلان
 6. آشنایی با منوی فایل 1
 7. آشنایی با منوی فایل 2
 8. آشنایی با منوی ، model ، viewport ، Help
 9. بررسی محصولات نصب شده در آباکوس
فیلم های آموزشی بخش دوم : بررسی ماژول sketh
 1. آشنایی با ماژول sketh
 2. ایجاد یک ترسیم ساده در محیط sketh
 3. ترسیم خطوط ساختاری
 4. اندازه گیری و ویرایش ترسیم ها
 5. ابزار سایه سازی
 6. ایجاد یک ارایه از شکل ها
 7. ذخیره سازی و بازگشایی طرح اولیه
 8. آشنایی با قید ها
 9. تنظیمات محیط sketh
 10. مدیریت sketh
فیلم های آموزشی بخش سوم : بررسی ماژول part
 1. ایجاد قطعه جدید
 2. شکل و نوع عملیات ترسیم قطعه : شکل solid
 3. شکل shell ، wire ، point
 4. ویرایش مدل های هندسی و قطعات
 5. افزودن یک مدل solid
 6. افزودن یک مدل shell
 7. افزودن یک مدل wire
 8. برش دادن یک شکل به روش Extrude , Revolve
 9. برش دادن یک شکل به روش sweep
 10. برش دادن یک شکل به روش Loft و ابزار Circular hole
 11. ویرایش زوایا
 12. آشنایی با دسته ابزار های partition
 13. مجموعه ابزار Datum و ایجاد نقطه کمکی
 14. آشنایی با ابزار Geometry Edit و ابزار Mid surface
فیلم های آموزشی بخش چهارم : بررسی ماژول Property
 1. تعریف خصوصیات ماده
 2. ایجاد یک section جدید : نوع جامد solid
 3. ایجاد یک section جدید : نوع پوسته surface
 4. ایجاد یک section جدید : نوع تیر ، Fluid و other
 5. نسبت دادن یک section به نواحی قطعات
 6. ایجاد کامپوزیت ( Composite Layup)
 7. ایجاد پروفیل
 8. اختصاص دادن جهت مواد و تیرها
 9. ایجاد skin
 10. ایجاد تقویت کننده (Stringer)
 11. قابلیت های کاربردی ماژول Property
فیلم های آموزشی بخش پنجم : بررسی ماژول Assembly
 1. ایجاد نمونه
 2. مشابه سازی خطی
 3. مشابه سازی شعاعی
 4. جابجایی مدل
 5. ایجاد قیود به روش parallel face
 6. ایجاد قیود به روش face to face
 7. ایجاد قیود به روشلبه های موازی و روش Edge to Edge
 8. ایجاد قیود به روش هم محوری و روش نقطه مشترک
فیلم های آموزشی بخش ششم : بررسی ماژول step
 1. ماژول step
 2. روند ایجاد step
 3. تحلیل های عمومی یا General
 4. تحلیل های خطی یا Liner Pertubation Analysis
 5. مدیریت گام Step manager
 6. تعین نتایج خروجی مد نظر از انجام تحلیل
 7. بررسی Field output
 8. بررسی History Output
 9. قابلیت های کاربردی ماژول step
فیلم های آموزشی بخش هفتم : بررسی ماژول Interaction
 1. ماژول Interaction
 2. انواع برهم کنش ها
 3. نحوه ایجاد نمودن تعامل Interaction
 4. آشنایی با Interaction property
 5. آشنایی با قیود
 6. ایجاد قیود
 7. یافتن جفت تماس ( find contact pair)
 8. آشنایی با Connector builder و اتصال دهنده ها
 9. ایجاد رابطه ها
 10. ایجاد connector section
 11. ایجاد connector Assignment
 12. رفتار های حاکم بر رابطه ها
 13. آشنایی با مفهوم wire Feature و مفهوم Fasteners
 14. مفهوم و قابلیت Crack ، spring/dashpots ، Amplitude
فیلم های آموزشی بخش هشتم : بررسی ماژول Load
 1. ماژول Load
 2. اعمال بارگذاری یا Loading
 3. اعمال یک بار فشاری
 4. نحوه اعمال بار متمرکز
 5. نحوه اعمال گشتاور
 6. اعمال نیروی حجمی و نیروی خطی
 7. اعمال نیروی وزنی و بار تنش صفحه ای
 8. نحوه اعمال بار فشار یگسترده و Shell Edge Load ، surface traction
 9. شرایط مرزی دما
 10. اعمال شتاب و اعمل Fluid
 11. ایجاد جریان الکتریکی
 12. تعریف نفوذ جرمی
 13. ایجاد شرایط مرزی
 14. اعمال میدان
فیلم های آموزشی بخش نهم : بررسی ماژول Mesh
 1. ماژول Mesh
 2. مفهوم دانه بندی و نحوه ایجاد دانه بندی قطعات
 3. آشنایی با نحوه دانه بندی لبه ها
 4. مفهوم مش بندی قطعات
 5. آشنایی با بخش انتخاب شکل المان یا Element shape
 6. آشنایی با بخش tecnique : مش بندی منظم
 7. مش بندی به روش Sweep
 8. مش نبدی به روش آزاد
 9. مش بندی Botton-Up
 10. وابستگی مش – هندسه
 11. مش بندی اجسام سه بعدی با تکنیک ها ی مختلف
 12. تعیین الگوریتم مش بندی
 13. اختصاص و تعیین نوع المان
 14. بازبینی المان های یک مش
فیلم های آموزشی بخش دهم : بررسی ماژول job
 1. مراحل اصلی در تحلیل یک مدل
 2. تعریف یک job
 3. ویرایشگر job
 4. بررسی job manager
 5. دکمه Result
 6. مفاهیم Adaptive mesh و Co- excution ، Restart
فیلم های آموزشی بخش یازدهم : بررسی ماژول Visualization
 1. ماژول Visualization
 2. طرح مدل تغییر شکل یافته و تغییر نیافته و ترسیم کانتور
 3. انتخاب حالت های طرح کانتور یا contour Plot Options
 4. بررسی symbol plot
 5. بررسی material orientation
 6. نمایش چندین حالت طرح
 7. انیمیشن
 8. ایجاد یک سیستم مختصاتی
 9. ایجاد XY Data
 10. ایجاد خروجی میدانی
 11. نمایش یک مقطع برش
 12. جعبه ابزار Free body
 13. بررسی Jon Diagnostics
فیلم های آموزشی بخش دوازدهم : آشنایی با روش برنامه نویسی در Abaqus
 1. فرایند تحلیل با abaqus
 2. اجرای مدل تحلیلی Abaqus
 3. ساختار کلی فایل ورودی تحلیل
 4. ایجاد یک فایل ورودی نمونه
 5. ارزیابی فایل ورودی
 6. اجرای تحلیل و نتایج
 7. مرحله پس پردازش
 8. مراحل مدل سازی Abaqus/CAE
فیلم های آموزشی بخش سیزدهم : تحلیل آکوستیک یک مافلر Mafler
 1. تعریف مسئله
 2. تعیین خواص ماده
 3. بخش مونتاژ قطعات و بخش step
 4. بخش Interaction و بخش Load
 5. بخش Mesh ، Job ، visualization
 6. تحلیل آکوستیکی
 7. بخش Property
 8. بخش Assembly و بخش Step
 9. بخش Interaction
 10. بخش Load و Mesh
 11. بخش Job و Visualization
فیلم های آموزشی بخش چهار دهم : آنالیز سه بعدی تیر
 1. ایجاد عضود یا طرح اولیه
 2. ایجاد خواص برای قطعه
 3. مرحله مونتاژ کردن قطعه و مرحله Step
 4. مرحله بار گزاری و ایجاد شرایط مرزی
 5. مرحله مش بندی
 6. انجام تحلیل
 7. نمایش خروجی بصورت انیمیشن
فیلم های آموزشی بخش پانزدهم : تحلیل ورق حاوی ترک
 1. بخش part
 2. ایجاد خواص قطعه
 3. مرجله مش بندی
 4. مرحله مونتاژ قطعه
 5. مرحله ایجاد گام های تحلیل
 6. مرحله برهم کنشی
 7. مرحله بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی
 8. مرحله تحلیل
دانلود نمونه فیلم بصورت رایگان 1 >>>> لینک دانلود مستقیم رمز فایل : www.yourshop.4kia.ir
دانلود نمونه فیلم بصورت رایگان 2 >>>> لینک دانلود مستقیم
دانلود نمونه فیلم بصورت رایگان 2 >>>> لینک دانلود مستقیم
جزوه کامل مهندسي علم مواد 14 فايل pdf نمونه سوالات امتحاني برنامه نويسي به زبان c++ کتاب فيزيک پايه 2 دکتر محمد ابراهيم ابو کاظمي ( بنسون )
دانلود مقاله پمپ هاي هيدروليک (پاور پوينت) دانلود کتاب حساب ديفرانسيل وانتگرال و هندسه تحليلي لوئيس ليتهلد جلد دوم کتاب کاربرد و سرويس تراکتور
کتاب رسم فني عمومي به همراه کتاب کار مهندسي مکانيک آموزش کامل اگوريتم و فلوچارت در برنامه نويسي فيزيولوژي پس از برداشت pdf تماس با ما | your shop
جزوه کامل مکانيک سيالات pdf خاک و آزمايش هاي مربوط حل المسائل کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد دوم گزارش کار فيزيک 2 عمومي
بررسي روش هاي شبيه سازي عملکرد پيل هاي سوختي اکسيد جامد بصورت word 87 ص + فايل ا... دانلود سمينار سخت زايي گاوهاي شيري (پاورپوينت )
مهندسي عمران کار اموزي مهندسي مته هاي حفاري در شرکت نفت ماشين هاي کشاورزي نحوه غيرفعال کردن آپديت خودکار ويندوز 10 سقط جنين در گاو شيري
کشاورزي کتاب الگوريتم و فلو چارت مجموعه آموزش برنامه طراحي کتيا در قالب pdf دانلود پروژه هاي دانشجويي انلود 1000000 آدرس ايميل دسته بندي شده تحقيق در مورد
طراحي صنعتيدانلود گزارش کار ،کارآموزي در کارخانه ليفتراک گزارش کار کار آموزي دانلود پروژه جوشکاري و انواع ان کتاب فيزيک 1 هاليدي ( جلد اول )
اطلاعات عمومي | اطلاعات عمومي دانلود نرم افزار ارسال پيام هاي انبوه تبليغاتي به وايبر (viber) به همراه نرم افز... دوباره به گروه برگرديد!+ آموزش
بازي رانندگي در شهر +دانلود 20 پروژه برنامه نويسي ++c به همراه فايل اجرايي و کد قابل ويرايش کتاب زبان انگليسي 1و 2 پيش دانشگاهي
کتاب طب سنتي دانلود مقاله عيب يابي موتور از طريق رنگ دود اگزوز مقالات علمي پزشکي سمينار رشته علوم دامي سيمولينک کنترل خطي در
متلب بازي مديريت و ساخت شهر township +دانلود لزوم اس دانلود کتاب لیتهلد دانلود کتاب لیتهلد جلد دوم دانلود کتاب ریاضی لیتهلد جلد سوم
لیتهلد جلد دوم دانلود مقاله پمپ هیدرولیک گزارش کار نیروی محرکه مجهول دانلود حل المسائل لیتهلد جلد دوم گزارش كار تصويري قوانين ولتاژ جريان
دانلود كتاب سرويس و كاربرد تراكتور دکتر عباس کیانوش مهندس مواد دانلود پروژه انواع جوشکاری pdfراهنمای حساب دیفرانسیل لیتهلد مقاله در مورد هیدرولیک قابل ویرایش رایگان
دانلود کتاب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد فارسی رسم فلوچارتدر برنامه نویسی کامپیوتر کتاب کار رسم فنی عمومیکاربرد و سرویس تراکتورتفاده از آب شيرين کن و بررسي مکانيزم
آن0% 2 مرتبه با otg مي توان هر وسيله اي را که مجهز به usb است را به گوشي متصل کرد و آن را کنت... اکانت واتس اپ تان را براي هميشه پاک کنيد + آموزش تصويري تصاويرتان را مخفي کنيد + آموزش تصويري کامپوزيت هاي زمينه فلزي mmc رسم فني ودریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فایل


خرید


نرم افزار


فارسی


مرحله به مرحله


مهرگان


داتیس


رایگان


مهندسی مکانیک


تحلیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در ...

دانلود رایگان,داستان کوتاه,فیلم,نرم افزار,Download | …

دانلود رایگان,داستان کوتاه,فیلم,نرم افزار,Download | گلچین بهترین ها _ دانلود _ Downloadدانلود ...

دانلود رایگان | وطن دانلود

دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود فیلم, بازي موبايل,دانلود ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

سایت تفریحی و سرگرمی | وب سایت بروز | مدل لباس …

سایت تفریحی و سرگرمی, مدل لباس, عکس بازیگران, آموزش بافتنی, آموزش آشپزی, سایت سلامت و ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول پانزدهمین …

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

مهر پاتوق - دانلود فیلم ، سریال ایرانی ، انیمیشن ، دانلود ...

دانلود رمان جدال بین اسمس و اممس; دانلود آهنگ جدید کامران مولایی و هاید به نام متهم

دانلود آنتی ویروس قوی و ایرانی شید Sheed Antivirus 2.3 ...

محیط ضد ویروس محیط ضد ویروس شید با ترکیب سادگی، زیبایی و فارسی بودن، بهترین محیط در ...

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

سرویس آپلود فایل سرویس میزبانی و آپلود فایل پرشین‌گیگ روی سرورهای ابری در اختیار ...

دانلود کلیپ | جدید | دانلود کلیپ رقص | خنده دار | کره ای

دانلود کلیپ | دانلود کلیپ رقص | خنده دار | کره ای, دانلود کلیپ خنده دار, دانلود کلیپ ...

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم ... به قدم و به زبان فارسی ... به زبان فارسی آموزش ...

دانلود کتاب آموزش نقاشی صورت و بدن انسان The …

... به صورت مرحله به مرحله و ... دانلود فیلم آموزش به ... به مرحله برای دانلود ...

دانلود آموزش - فتوشاپ، برنامه نویسی، آفیس، سه بعدی و ...

... آموزش, و سایت دانلود فیلم ... نرم افزار, دانلود آموزش ... به زبان فارسی آموزش ...

مرجع دانلود و آموزش رایگان - دانلود نرم افزار …

دانلود نرم ... مرجع دانلود و آموزش ... لطف کنید طریقه کرک نرم افزار میرعماد رو مرحله به ...

آموزش فارسی فلوئنت و گمبیت

آموزش فارسی فلوئنت و گمبیت ... دانلود نرم افزار; آموزش ... و آموزش مرحله به مرحله ...

آموزش نرم افزار

در حال حاضر آموزش فارسی این نرم ... این فیلم به صورت مرحله ... دانلود 1888 مقاله فارسی و ...

دانلود جدیدترین آموزش و مسابقات ورزشی - آموزش مرحله به ...

دانلود جدیدترین آموزش و ... آموزش مرحله به مرحله ووشو بصورت فارسي ... آموزش مرحله به ...

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه …

دانلود 155 فیلم آموزش مرحله به مرحله و فارسی نرم ... در تلگرام + آموزش کامل و فیلم ...

آموزش آفیس 2010 • دانلود رایگان

... بصورت مرحله به مرحله ... به ... آموزش غیر ... در حوزه دانلود نرم افزار و بازی ...

Aftabgardan - آموزش تبدیل متن به PDF با نرم افزار …

... برنامه را هم دانلود و نصب کنید ... فارسی و انگشت ... در نرم افزار Packet Tracer و به ...

Aftabgardan - آموزش تصویری کم كردن حجم عكس و قرار …

این آموزش توسط خانم‌ها نسرین و نجمه بهروز برای آفتابگردان تهیه شده است. توجه: این ...

دانلود بازی کم حجم پرورش،نگهداری و فروش گیاهان …

امروز دانلود بازی کم حجم پرورش، نگهداری و فروش گیاهان و کاکتوس Plant Tycoon برای کامپیوتر ...

آموزش بورس تهران برای تازه کاران ، روش ورود به بازار …

آموزش خرید و فروش در بازار سهام برای افراد تازه کار است که قصد ورود به بازار بورس ...

عروس مد ارایش

عروس مد ارایش عروس مد ارایش اموزش ارایش,گریم,عکس لباس زنانه,عکس کیف و کفش زنانه,فرمول ...