آنالیز رشد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر اساس طول برگ - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی آنالیز رشد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر اساس طول برگ می پردازد

دانلود رایگان
آنالیز رشد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر اساس طول برگ چکیده
در این تحقیق تاثیر سه تاریخ کاشت برروی مراحل نمو، فنولوژی و شاخص های رشد 5 رقم پیاز خوراکی درقالب اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های تصادفی در ایران ایستگاه تحقیقاتی نیشابور مورد بررسی قرار گرفت. سه تاریخ کاشت ) 62 فورورد ین ماه، 01 و 65 اردیبهشت ماه به عنوان کرت های اصلی و پنج رقم پیاز روز بلند به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. تمام ارقام پیاز که در تاریخ اول کشت شده بودند در محدوده 6511 GDD )اول شهریور ماه به بالاترین میزان از شاخص سطح برگ رسیدند و معادله ی 6 a+bh+chLAI=e بهترین معادله ی پیش بینی شده بود کهتوانست تغییرات سطح برگ ارقام پیاز در تاریخ های مختلف کاشت در طول فصل رشد را توضیح دهد. برا ی دست یابی به روند تغییرات تجمع ماده خشک DMA) در طول فصل رشد معادله؛ 3 +cH 6 a+bH+cHDM=e توانست تغییرات وزن خشک پیاز را در طول فصل رشد توضیح دهد. به طور کلی در این تحقیق روند افزایش وزن خشک در تمام تاریخ های کاشت و تیمارها به صورت منحنی سیکموئیدی بود. عملکرد سوخ تحت تاثیر تار یخ کاشت قرارگرفت و بالاترین عملکرد مربوط به تاریخ کشت اول بود 56/523 تن درهکتار
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آنالیز رشد پیاز خوراکی


Allium cepa L


آنالیز پیاز بر اساس طول برگ


طول برگ


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه