ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزیابی تنما ابزاری است که قادر است عملکرد سیستم و افزایش توانایی آن را مورد سنجش قرار دهد و نسبت بره اسرتفاده بمینه از آن اطمینان حاص نماید.

دانلود رایگان
ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)چکیده :
هدف از این پژوهش ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانک های ایرانی با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی BSC بر الگوریتم های هوش مصنوعی است. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب وزن سنجه ها و شاخص های و از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی و هدف گذاری های آتی بانک و از منطق فازی بررای رفرا ابمرا و عرد قطعیت استفاده شده است. در پژوهش حاضر پویاسازی کارت ارزیابی متوازن در شش منظر مالی، مشتری، فرایندها، رشد و یادگیری، رضایت کارکنان و محیط جامعه برای رسیدن به اطلاعات موثق ودقیق درراستای تحقق چشم اندازهابا الگوریتم های هوش مصنوعی تلفیق گردیده است. نتایج پیاده سازی و طراحی این سیسرتم ارزیرابی عملکررد مری توانرد مردیران، کارشناسان و کلیه ذینفعان داخلی و خارجی بانک را در شناخت شاخص های موثر ارزیابی عملکرد و در راسرتای تسرمی تصمیم گیری ها موثر واقا گردد. ضرورت تبیین اهمیت و پیاده سازی این نظا ارزیابی عملکردبررای تحقرق جشرم انرداز بانک ها هدف اصلی این پژوهش است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه مدل مفهومی ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل ...

ارائه مدل مفهومی ارزیابی عملکرد با ... « سنجش سنتی عملکرد برای ... ارائه گردیده است. با ...

پراجکت سرور و شیرپروینت راهکاری برای پایش اهداف …

پراجکت سرور و شیرپروینت راهکاری برای ... برای تطابق با ... برای سنجش عملکرد ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

رابطه‌ی توانمندسازی کارکنان با عملکرد ... ارائه مکانیزمی برای ... بانکها با ...

سنجش رضايت مشتريان با استفاده از مدل ACSI …

... انتظارات با عملکرد به دلایل ... برای سنجش رضایت ... با تشكر. نحوه ارائه مدلهاي ...

تقلب در تست سرعت اینترنت و انتقاد از عملکرد نرم افزار سنجش ...

... از نحوه عملکرد نرم افزار سنجش سرعت ... با ارائه راهکاری در ... افزار سنجش با ...

بررسی تحلیلی شفافیت مالی در نظام بانکی ایران

... سرمایه بانکها البته با مجوز و ... مورد توافق برای عملکرد ... برای سنجش مستمر ...

ارزیابی عملکرد بانک تجارت با استفاده از مدل کارت …

... عملکرد بانکها با ... سنجش عملکرد است که با ... برای ارزیابی عملکرد ...

تقلب در تست سرعت اینترنت و انتقاد از عملکرد نرم افزار سنجش ...

... از نحوه عملکرد نرم افزار سنجش سرعت ... که برای معرفی ... با ارائه راهکاری در ...

مسیرهای ارائه خدمات به مشتریان در بانک ها

مسیرهای ارائه خدمات به مشتریان در بانک ها بانکها با ... برای ارائه ... مدرن نزد ...

مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها - پایگاه مقالات …

... که برای سنجش و ارزیابی ... عملکرد با سایر ... راهکاری برای ...