اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه - دانلود رایگاندانلود رایگان اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

دانلود رایگان
اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامیاعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
مقدمه
از آنجا که اهمیت حقوق خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست باید گفت که اهمیت این موضوع وقتی مشخص می گردد که این امر خطیر با عقود و ایقاعات نیز همراه می گردد . موضوع بحث ما در این پایان نامه بشرطیت رشد در نکاح اختصاص دارد که از دیر باز مورد اختلاف فقها بوده است و البته لازم به یادآوری است که موضوع یادشده بعنوان یکی از نظریات درجه دوم فقهی است . البته از لحاظ اعتبار و طرفدار , چه این امر با توجه به سوابق تاریخی آن در قبل از اسلام و بعد از اسلام بدرستی مشخص می گردد که تا چه حدی مورد اختلاف بوده است و بدین جهت روایات متفاوتی در این خصوص وجود دارد .
حال با توجه به اهمیت نهاد حقوقی اذن در میان اعمال حقوقی یک جانبه, در عمل میبینیم که قانون مدنی تنها به بیان برخی از احکام و آثار آن اکتفا نموده است و امتیاز آنرا از نهاد های حقوقی دیگر تبیین نموده است و برخی تعارضات همچنان در قانون مدنی وجود دارد به گونه ای که قانون مدنی بارها اذن و اجازه را بجای یکدیگر بکار میبرد بنابراین بررسی حقوقی و فقهی مسئله اعتبار اذن ولی در ناکح و تاثیر رشد در آن میتواند تا حدود زیادی به روشن شدن جایگاه واقعی آن در جامعه کمک کند .
اما سوالاتی که در این تحقیق با آنها روبرو هستیم از این قرارند:
1-.آیا برای صحت عقد نکاح رشد لازم است یا خیر ؟
2-.رشد دختر چه تاثیری در لزوم یا عدم لزوم اذن ولی خواهد داشت و صلاحیت پدر برای اذن دادن چگونه قابل احراز است ؟
اهداف تحقیق
تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده
مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن
استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم
ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با نظام حقوق زن از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم ایشان در جامعه از یک سو وبا مد نظر قرار دادن تغییرات و پیشرفت های حاصل شده در نظام های قضایی کشور های متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در قوانین اسلامی از سوی دیگر , مشخص می شود , تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .
مشکلات و موانع
از آنجایی که مجموعه حاضر اولین پایان نامه و نوشته ای ایست که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد , و از کمبود منابع کتابخانه ای غنی متاثر است , لذا از دانش پژوهان , اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی ها دریق نورزند .
شیوه تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتبخانه ای بصورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری , جرح و تعدیل آن نموده است . روش تحقیق در این پایان نامه , بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه ها استفاده خواهد شد .
صفحه
چکیده1
مقدمه. 2
فصل اول: کلیات
گفتار اول) مفهوم رشد. 5
الف) مفهوم لغوي رشد. 6
ب) مفهوم اصطلاحي رشد. 7
ج) مفهوم رشد در قرآن. 8
د) مفهوم رشد در اصطلاح فقهي.. 11
1) مفهوم رشد در فقه اماميه و اقوال فقهاء. 11
2) مفهوم رشد در فقه عامه. 13
- تعريف غير رشيد (سفيه) در اصطلاح فقهي.. 15
گفتار دوم) فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه. 19
الف) تفاوت رشد با تمييز. 19
ب) تفاوت رشد با بلوغ و عقل.. 19
ج) تفاوت غير رشيد (سفه) با جنون. 20
د) ارتباط بين عقل و رشد در غير رشيد (سفيه)20
هـ) فرق سفاهت با صغر. 21
گفتار سوم) ابعاد و اقسام رشد. 22
الف) ابعاد مختلف رشد. 22
1- بعد جسماني (رشد جسماني)22
2- بعد عقلاني (عقلائي)22
3- ارتباط رشد عقلاني و رشد جسماني.. 22
ب) اقسام رشد به اعتبارات مختلف... 22
1) رشد فردي و اخلاقي.. 23
2) رشد در عبادت... 23
3) رشد از نظر آموزش و پرورش... 24
4) رشد ملّي.. 24
گفتار چهارم) دليل شرط بودن رشد. 26
الف) دليل شرط رشد. 26
ب) آيا براي حصول رشد سن معيني لازم است... 26
فصل دوم) مقايسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدني
گفتار اول ) مقايسه بلوغ و رشد. 29
الف) لزوم اماره قانوني براي رشد. 30
ب) راههاي اختبار يا اثبات رشد. 31
1) احراز رشد. 33
2) اختبار. 33
گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصويب جلد دوم قانون مدني.. 35
الف) ماده 1041 سابق و بعد از اصلاح سال 61. 35
ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61. 41
ج) ماده 1043 قانون مدني قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61. 41
گفتار سوم) بررسي مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61. 44
الف) بررسي ماده 1209 و 1210 قانون مدني سابق.. 44
1- اماره رشد. 45
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگي.. 45
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314. 46
ب) بررسي ماده 1210 اصلاحي.. 50
1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحي.. 50
1-1) عدم مطابقت در اين ماده با شرع. 50
2-1) تعارض ماده 1210 اصلاحي قانون مدني با تبصره 2 همان ماده51
2) تفاسير در جهت حل تعارض ماده 1210 و تبصره 2. 53
1-2) نظريه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي و بررسي آن. 53
2-2) نظريه هيات عمومي ديوان عالي كشور. 54
3-2) نظرات حقوقدانها56
4-2) رويه عملي دادگاهها56
گفتار چهارم) قانون حمايت خانواده مصوب 53. 59
الف) نقد ماده 23 قانون حمايت خانواده60
ب) ماده 23 قانون حمايت خانواده ناسخ ماده 1041 قانون مدني است؟. 61
گفتار پنجم) نتيجه گيري سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی.. 64
الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح.. 64
ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361. 64
فصل سوم: اعتبار رشد در نکاح و طلاق
گفتار اول) ضرورت دخالت ولي در امر نكاح دختر بالغه باكره رشيده73
الف) تعريف باكره رشيده73
ب) ضروت دخالت ولي.. 74
گفتار دوم) نحوه ولايت بر دختر بالغه باكره رشيده75
الف) بررسي اجمالي نكاح افراد بالغ در فقه. 75
1) پسر بالغ در فقه. 76
2) دختر بالغ در فقه. 76
3) بحث انتقادي راجع به سن ازدواج در فقه. 77
ب) آيا اولياء نكاح بر بالغه رشيده باكره ولايت دارند. 79
1) نظريه استقلال ولي.. 79
1-1) بررسي ادله موجود در فقه شيعه. 80
2-1) بررسي ادله موجود در فقه عامه. 83
2) نظريه استقلال دختر. 86
1-2) بررسي نظريه استقلال دختر در فقه شيعه. 86
2-2) بررسي ادله در فقه عامه. 90
3) قول تشريك/ اشتراك ولي و دختر در امر ازدواج.. 93
4) استقلال ولي در عقد دائم و عدم آن در متعه. 94
5) استقلال دختر در نكاح دائم و عدم آن در متعه. 96
6) ولايت مادر و جد مادري.. 98
گفتار سوم) حدود اجازه ولي در نكاح دختر باكره رشيده99
گفتار چهارم) ضمانت اجراي ازدواج دختر باكره رشيده بدون اذن ولي.. 101
گفتار پنجم) شرطيت رشد در ازدواج.. 105
الف) بیان قرآن کریم. 105
ب)دیدگاه فقها105
آيا براي استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالي كافي است؟. 106
ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی.. 109
گفتار ششم) نكاح سفيه غير رشید 115
خلاصه. 117
نتیجه گیری.. 118
فهرست منابع. 119
چکیده انگلیسی.. 122


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اعتبار رشد در نکاح و طلاق


حقوق ایران


اعتبار رشد


اعتبار رشد در نکاح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه عقد ازدواج باستانی، و خطبه عقد اسلامی | …

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که در فضای مجازی، پیام‌هایی جهتدار از سوی جریانان ...

توهین و افترا - پورتال ( پرتال ) حقوق

برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی­باشند را نیز مشمول ماده 608

دانلود لیست نمونه اظهارنامه ها در یک فایل - پورتال ( …

پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات ...

پایان نامه ها - mazaheb.ac.ir

معرفی کتب منتشره در حوزه اسلام و دین پژوهی; اخبار کنفرانس های بین المللی پیرامون اسلام و دین ...

پکیج صوتی و تصویری تدریس ویژه وکالت با ازمون و

نکات کاربردى قانون مدنى سند رسمى ️سندرسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها ...

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه …

3 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوران‌ امویه‌ و عباسیان‌ و در ایران‌ بعد از اسلام‌ (3)

مقالات حقوق ثبت ،مقاله حقوق ثبت ، تحقیق حقوق

دكتر دادوند عقد كفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری ...

جایگاه زن در جامعه امروز | سایت استان کهگیلویه و

جایگاه زن در جامعه امروز. سایت استان: سیده فروغ آرامش. ناپلئون میگوید اگرمیخواهید پیشرفت ...

مسألة برده داري در اسلام معاصر | محسن کدیور

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي. مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

جایگاه زن در جامعه امروز | سایت استان کهگیلویه و

جایگاه زن در جامعه امروز. سایت استان: سیده فروغ آرامش. ناپلئون میگوید اگرمیخواهید پیشرفت ...

مسألة برده داري در اسلام معاصر | محسن کدیور

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي. مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد تفسیر ...

موسسه حقوقی فرهیختگان دادگر - جزوه حقوق مدنی 3 …

+نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:15 توسط بابک پاک نیا |

برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت - آزمون …

درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت.

جزوه مدنی 6 (استاد موسوی هاشمی ) - علم حقوق

تشکر و تبریک; ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد; تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون ...

بازار مخصوص فروش زنان مسیحی و ایزدی در نینوا - …

جذاب ترین و جدیدترین اخبار روز ... سلام علیکم جناب امیر حسین یک نکته قابل تأمل در رابطه با ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در دعاوی چک ...

قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم

یک وضو و غسل هم آدم یاد می‌گیرد. آن هم می‌شود پنج دقیقه. آدم دو تا پنج دقیقه مسئله‌های وضو و ...

نحوه تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها - جدیدترین اخبار و ...

تملک املاک و اراضی در شهرداری ها. تهیه و تدوین: اداره کل تدوین قوانین و مقررات. فهرست مطالب

چرا شیعه شدم؟ :: شیـعه - shiie.blog.ir

مناجات های اهل بیت (ع) من را شیعه کرد: حمید شیرانی هستم در سال 1368 در بخش فنوج شهرستان نیکشهر ...

روستانت - نحوه ی تملک اراضي روستا

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی. املاک و اراضی روستایی. فصل دوم: نحوه تملک اراضی روستا

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره5. 30/5/92 998/92/7 719-16/9-92. سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های