جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفادة کازربر - دانلود رایگاندانلود رایگان زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعة فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در ز

دانلود رایگان
جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفادة کازربر (مدولاسیون FM)عنوان تحقیق: جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفادة کازربر (مدولاسیون FM)
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 95
توضیحات
زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعة فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینة ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن حاضر بسیار مناسب است عمدة ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM صورت می گیرد.
مدارات مخابراتی برای دستگاههای فرستنده و گیرنده ، جدا
کننده ها، تقویت کننده ها ، که خود انواع مختلف دارند با استفاده از مدل ها و روابط ریاضی تعریف می شوند. آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابرة اطلاعات و پیامها (مدولاسیون FM) و دریافت کردن و جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفادة کازربر (مدولاسیون FM) موضوع مورد بررسی این پروژه می باشد.
فهرست مطالب
 • فصل 1: اجزای یک سیستم رادیویی
 • مدولاسیون
 • مقایسة سیستمهای مدولاسیون
 • نویز الکتریکی
 • حلقه های قفل شده در فاز
 • توصیف سادة عملکرد PLL
 • آشکارساز فاز
 • اصلاحات PLL
 • فصل 2: مدولاسیون
 • مدولاسیون دامنه
 • سیستمهای دو کنار باندی و تک کنار باندی
 • روش تغییر فاز
 • مدولاسیون زاویه
 • مدولاسیون فاز FM
 • مدولاسیون فرکانس FM
 • تعریف ضریب مدولاسیون برای FM
 • طیف امواج مدوله شدة زاویه ای
 • تحلیل نویز
 • داتاکید در سیستمهای FM
 • مدولاسیون پالس
 • مدولاسیون زمان پالس PTM
 • مدولاسیون کدهای پالسی PCM
 • فصل 4:
 • گیرنده های FM
 • مشخصات آشکار ساز FM
 • پاسخ به سیگنال های تداخلی و نویز
 • جداسازها
 • آشکارساز با PLL
 • آشکار ساز برای FM دیجیتالی
 • نمونه ای از یک گیرندة FM کامل
 • اعوجاج مدولاسیون تداخلی و بایاس
 • فصل 5
 • فرستنده های FM
 • مدولاتورهای تغییر فاز
 • فصل 6
 • مدولاتورهای FM
 • فصل 7
 • دمولاتور FM


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جداسازی اطلاعات فرستاده شده


کازربر


مدولاسیون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه