تعریف مجازات در حقوق عرفی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعریف مجازات در حقوق عرفی

دانلود رایگان
تعریف مجازات در حقوق عرفی تعریف مجازات در حقوق عرفی
تعداد صفحات: 148
بخش اول
(مجازات)
فصل اول : کلیات مجازاتها
مبحث اول تعریف مجازات
الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی
چون در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده است ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده است . با نقل پاره از این تعاریف ، به بررسی ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :
دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده است مجازات آزاری است قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند [1]
در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده مجازات عبارت از تنبیه و کیفر است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]
و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[3]
برخی دیگر از حقوق دانان اهداف مجازت را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.
تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :
مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است [5]
این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :
اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد
ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .
ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :
مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.
ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی
درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .
العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع
مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه [6]
بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد. علیه معصیت امر شارع به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است
از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[7]
یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :
العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه [8] مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .
البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]

[1] - محمد ، باهری ، نگرش بر حقوق جزای عمومی – تصحیح وتحقیق : رضا شکری چاپ اول انتشارات مجد – 1380 ص367
[2] - عبدالحسین ، علی آبادی – حقوق جنایی ، جلد دوم – تهران – انتشارات رودکی 1352-ص1 .
[3] - ریموند – گسن – مقدمه ای بر جرم شناسی – ترجمه ( مهدی کی نیا – چاپ اول – نشر مترجم – 1370- ص 9
[4] - حسن سمیعی – حقوق جزا – چاپ چهارم تهران – چاپخانه شرکت مطبوعاتی – 1333- ص 124
[5] - پروفسور – کارو – مطالعات نظری و عملی از حقوق جزا – ترجمه ضیاء الدین نقابت – جلد دوم – تهران – ابن سینا - 1349
[6] - عبدالقادر ، عوده – التشریع اجنائی اسلام – جلد اول – بیروت – دارالحیاه التراث العربی – 1405 ق ص 609
[7] - حسام قپانچی – حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران – پایان نام کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرسی سال 1372- ص 7
[8] - احمد فتحی البهنسی – العقوبه فی الفقه اسلامی – الطبقه الثانیه – بیروت – دارالدائر 1401 – ق
[9] - حسام قپانچی- همان منبع – ص 7


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تعریف مجازات در حقوق عرفی


حقوق عرفی


مجازات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وبلاگ تخصصي حقوق ايران

» حقوق ايران در برنامه جامع اقدام مشترك توافق هسته‌اي » راهکارهاي کيفري براي مقابله ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران

سئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام . چکیده با انعقاد عقد وکالت ...

مسولیت بین المللی کشورها - blogylaw.com

جزوه مسئولیت بین المللی کشورها http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=12362 موضوع: مسولیت بین ...

اهلیت و حجر در قانون مدنی ایران - حقوق در ایران

حقوق در ایران ... از لحاظ‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد.

جعل استفاده از سند مجعول - blogylaw.com

بسم الله الرحمن الرحیم جعل استفاده از سند مجعول مقدمه با عنایت به مالکیت شخصی و ...

مجازات‌های جایگزین حبس - tebyan.net

(مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف ...

مقالات حقوقی - "بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق

"بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي" فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کلیات ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

از آنجا که‌ حقوق‌ زنان‌ در مواردی، چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاس‌ داشته‌ نمی‌شود ...

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

ترجمه «نظریه حقوق طبیعی» برایان بیکس (ترجمان) | …

انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان» کتابخانه الکترونیکی «تبصره»

ترجمه «نظریه حقوق طبیعی» برایان بیکس (ترجمان) | …

انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان» کتابخانه الکترونیکی «تبصره»

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی ...

لایحه‌ قانونی‌ نحوه‌ خرید و تملک اراضی‌ و املاک برای ...

لایحه‌ قانونی‌ نحوه‌ خرید و تملک اراضی‌ و املاک برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ عمومی ...

فرق بطلان ، انحلال و فسخ عقد

بطلان ، انحلال و فسخ عقد دکتر طباطبائی – علیمحمد . مفهوم ذهنی بطلان – هر عقد که واجد ...

نظام حیات خانواده در اسلام - tebyan.net

بیان این که در دنیای امروز در رابطه با خانواده چه مسایلی مطرح است و چه شیوه هایی در ...

ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن

در تبیین چیستی خشونت، تعریف مورد وفاق وجود ندارد. این بدان سبب است كه هر كسی از پایگاه ...

رشته حقوق - پروژه دات کام

عنوان مقاله : اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی قالب بندی : پاورپوینت قیمت ...

جزوه مدنی 4 - علم حقوق

تشکر و تبریک; ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد; تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون ...

نظریات مشورتی: در دیات - law-ir.com

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف - ... چکیده ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ...

مرگ مغزي(پردازش فقهي ـ حقوقي) - مرکز فقهی ائمه …

(72) (قشر مغز) به سمت پایین می‌آید. در صورت بروز هر گونه آسیب به این قسمت، دیگر مغز قادر ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . تعریف عقد بیمه:

در رگ تاک - maqami.blog.ir

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دانشکده حقوق و الهیات گروه حقوق. اطلاعیه برگزاری جلسه ...

روانشناسی - خشونت و پرخاشگری

خشونت و پرخاشگری (علل خشونت، زمینه های خشونت در جامعه ایرانی، گروه های خشونت طلب ...

مرکز پژوهشها - قانون مدنی

قانون مدنی قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم & ماده 1 - قوانین ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های