آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانلود رایگان
آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)
مقدمه:
در جامعه اسلامی، معاملات و به خصوص عقود لازمه، از مهم ترین مسائل زندگی به شمار می آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب می گردد که هر معامله ای عاری از امور حرام و مسائل اختلاف برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیده ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه می شود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آن ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم می باشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی می باشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود می باشد.
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده اند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.
عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی رویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله به طوری که ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله می شود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی رسند یا در اثر آفت آسمانی یا به واسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معامله ای فریب بخورد یا دچار غبن شود و... در این موارد شارع مقدس برای رفع این ضرر چه احکام و قوانینی دارد؟
دین اسلام، دین عدالت، امانت، احسان، مساوات و ایثار است و با هرگونه ظلم و اجحاف و ضرر و زیان و سایر مفاسد مبازره می کند. شارع مقدس اسلام برای رهایی از این زیان و ضرر اسبابی را مطرح کرده است و طرفین عقد را از لزوم به تعهدات عقد می رهاند این اسباب عبارت اند از:
1- انحلال به تراضی که اقاله گویند که آن، برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می شود.
2- انحلال ارادی که فسخ گویند و آن عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی عقد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.
3- انحلال قهری که انفساخ گویند که عبارت است از اینکه هرگاه عقد صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهراً منحل شود به طوری که قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد.
بنابراین، معلوم شد که قلمرو لزوم عقود نامحدود نیست، به گونه ای که طرفین عقد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را منحل نماید؛ بلکه علاوه بر عقد جایز که به حکم طبیعت خاصشان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می تواند آن را منحل نماید، در عقود لازم نیز قانون گذار دو سبب ارادی (فسخ و اقاله) و یک سبب غیرارادی و قهری (انفساخ) برای انحلال عقد پیش بینی کرده است.
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است، در مبحث اول از فصل اول، ابتدا مفهوم عقد در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس به مفهوم لغوی و اصطلاحی سه واژه اساسی (فسخ، اقاله و انفساخ) می پردازیم. همچنین در مبحث دو این فصل در بیان ماهیت و احکام و مبنای این سه واژه اختصاص یافته است و در مبحث سوم نیز به شخصیت فقهی مختصرا اشاره شده است. فصل سوم نیز که عنوان اصلی پایان نامه می باشد به احکام انحلال عقود و نتیجه آثاری که بر آن ها بار می شود، تدوین شده است.
1. بیان مسأله:
با انحلال عقد به یکی از اسباب آن (فسخ، اقاله و انفساخ)، عقد از ادامه حیات بازمی ماند، یعنی عقدی که تا پیش از انحلال وجود اعتباری داشت و دارای آثاری بود با انحلال آن، وجود اعتباری خود را از زمان انحلال از دست می دهد و بدیهی است که از ادامه اثربخشی نیز بازمی ماند؛ بنابراین انحلال عقد دارای دو اثر مهم است:
الف. انحلال عقد: انحلال عقد، به هر سببی که باشد ناظر به آینده است و همان گونه که بیان شد، انحلال عقد، از زمان انحلال آن است و تصرفات قبل از آن اصولاً جایز می باشد و به همین دلیل ممکن است طرفین عقد یا اشخاص ثالث، براثر انحلال عقد، حقی پیدا کنند.
ب . زوال اثر عقد: اثر عقد نیز پس از انحلال آن از بین می رود و بدیهی است که هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقد بوده والا صرف انحلال و اضمحلال آن، نتیجه چندانی برای طرف یا طرفین عقد برجا نمی گذارد. با بیانی که گذشت معلوم شد که مهم ترین بحث در انحلال عقد، بررسی آثار انحلال است. در این پژوهش، باید مشخص شود که هدف عمده از انحلال عقد چیست؟ تکلیف عیب و نقصی که در از عوضین یا هردوی آن ها به وجود آمده است، چه می شود؟ منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن به چه کسی تعلق دارد؟
2. سؤالات اصلی تحقیق:
سؤالات اصلی که موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد این است که:
1- هدف عمده از انحلال عقد چیست؟
1- تکلیف تلف و عیب و نقصی که در عوضین یا هر دوی آن ها به وجود آمده است، چه می شود؟
2- منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن، به چه کسی تعلق دارد؟
3. فرضیات:
1- هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقدی که به دلایلی ادامه آن یا غیرممکن است (مانند تلف مبیع قبل از قبض) یا ضرر و زیان فاحش متوجه یکی از طرفین یا هر دو آن ها می شود که با انحلال عقد، بلافاصله آثار حقوقی آن نیز از متوقف می گردد. مهم ترين اثر انحلال عقد، پايان يافتن عقد است. عقد با انحلال به یکی از اسباب آن، پایان یافته و آثار آن برطرف مى شود و آنچه از هريك از دو طرف به ديگرى منتقل شده به او بازمی گردد.
2- در صورت تلف عوضین به واسطه آفت آسمانی، عقد، خودبه خود منفسخ می گردد؛ اما درصورتی که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) در صورت مطالبه مشتری، ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد؛ بنابراین مشتری می تواند معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص متلف مراجعه کند؛ اما اگر عوضین قبل از قبض، عيب یا نقصی پيدا كند، متضرر بين فسخ آن و امضاى آن همراه با جبران ضرر آن (ارش)، مخیر است.
3- نمائات و منافع متصله و منفصله حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تا انحلال آن مانند بچه حيوانات و ميوه، مال مشتری است، چراکه به محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می شود.
4. سابقه و پیشینه تحقیق:
جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع از طریق پایگاه های اینترنتی این مهم کنترل گردید و هیچ گونه تحقیق یا پژوهش جامعی با عنوان مذکور وجود نداشت؛ ولی در منابع فقهی و حقوقی به صورت اجمالی یا پراکنده به آن اشاره شده است؛ اما تابه حال به صورت خاص و جامع به نوع عمل فقهی – حقوقی پرداخته نشده است.
5. ضرورت انجام تحقیق:
1- تبیین ماهیت و مبنای هر یک از اسباب انحلال عقد.
2- موارد انحلال عقود و روشن شدن احکام و آثار حقوقی آن ها پس از انحلال.
3- انجام این تحقیق کمک می نماید تا خلاءهای قانون در این زمینه مشخص و ضرورت تدوین قانون در این زمینه احساس گردد.
6. روش انجام تحقیق:
انجام تحقیق حاضر به صورت بنیادی از منابع فقهی¬-¬حقوقی صورت گرفته است که به شیوه تحلیلی¬-¬توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه¬ای (کتاب های فقهی و حقوقی، قوانین موضوعه ایران و نرم افزار علوم اسلامی) می¬باشد.


مقدمه:1
  1. بیان مسأله:2
  2. سؤالات اصلی تحقیق:3
  3. فرضیات:3
4. سابقه و پیشینه تحقیق 4
5. ضرورت انجام تحقیق:4
6. روش انجام تحقیق:4
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 5
مبحث اول: تعریف وازگان. 6
1. عقد. 6
2. فسخ. 8
3. اقاله. 9
4. انفساخ. 11
مبحث دوم: اسباب انحلال عقود. 12
گفتار اول: فسخ. 13
بند اول: ماهیت و مبنای فسخ. 13
1. ماهیت فسخ. 13
2. مبنای فسخ. 13
2-1. توافق طرفین:13
2-2. جبران ضرر ناروا14
بند دوم: خیارات.. 16
الف: خیار16
1. مفهوم خیار16
2. واقعیت خیار چیست؟. 18
ب: تعداد و اقسام خیارات.. 20
گفتار دوم: اقاله. 23
بند اول: ماهیت و مبنای اقاله. 24
1. ماهیت اقاله. 24
1-1. ماهیت اقاله در فقه. 24
1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران. 27
1-3. آیا اقاله عقد است؟. 28
2. مبنای اقاله. 30
بند دوم: قلمرو اقاله. 32
گفتار سوم: انفساخ. 33
بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ. 33
1. ماهیت انفساخ. 33
2. مبنای انفساخ. 33
بند دوم: اقسام انفساخ. 33
1. شرطفاسخ (انفساخ ناشی از تراضی)33
2. انفساخ ناشی از قانون. 34
مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره)36
فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران.. 40
مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع. 42
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع. 42
1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع. 42
1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث.. 43
1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم. 46
1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین.. 47
2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع. 48
3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع. 49
4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع. 50
5. آثار و احکام خيار شرطدر عقد بیع. 53
5-1. آثار وجودي شرط خيار53
5-2. آثار و احكام ناشي از اعمال حق خيار شرط.. 54
6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع. 56
7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع. 58
8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع. 65
8-1. مواردى كه مشترى تنها بايد ارش بگيرد. 68
8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى تواند فسخ نمايد. 70
8-3. حکم خيار عيب در بايع متعدّد. 70
8-4. حكم خيار عيب در مشترى متعدّد. 71
8-5. تعدد مبیع در معامله واحد. 71
9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع. 72
9-1. انواع تدلیس در عقد بیع. 74
10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع. 75
10-1. شیوه ی محاسبه خیار تبعض صفقه. 77
11. آثار و احکام تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع. 71
11-1. اقسام تخلف از شرط.. 79
12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع. 81
12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی.. 84
13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع. 85
14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع. 86
14-1. مال مشاع. 86
14-2. مال ممتزج. 87
14-3. خیار مشترک.. 87
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع. 89
1. تلف يكي از عوضين يا هر دو آن ها و تأثير آن در اقاله عقد بیع. 89
2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله. 91
3. تبعیض در اقاله. 92
4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن. 93
5. استرداد عوضین معیوب در اقاله. 95
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع. 96
1. تلف مبیع. 96
2. تلف مبيع در زمان خيار مجلس و حيوان و شرط اگر خيار مختص مشترى باشد. 96
مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره98
گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره98
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره98
1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد. 98
1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض... 99
1-3. معيوب شدن عين مستأجره در اثنای مدت اجاره101
2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره101
3. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره101
3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر. 102
4. آثار و احکام خيار تبعض صفقه در عقد اجاره102
5. آثار و احکام خيار تعذر تسليم در عقد اجاره103
6. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره103
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره104
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره104
1. تلف مورد اجاره104
2. خروج عين مستأجره از قابليت انتفاع. 106
3. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت.. 106
4. پایان مدت اجاره106
مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح. 108
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح. 108
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح. 108
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن. 108
1-2. عیوب مختص مرد. 110
1-3. عیوب مختص زن. 113
1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن. 115
2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح. 119
3. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح. 121
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح. 122
1. لعان. 122
2. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر. 123
3. ارتداد. 124
4. موت یکی از زوجین.. 125
مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت.. 128
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت.. 128
1. عزل وکیل. 128
2. استعفای وکیل. 129
3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت.. 131
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت.. 132
1. موت وکیل یا موکل. 132
2. جنون وکیل یا موکل. 134
2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل. 135
3. حجر و اغماء یکی از طرفین.. 135
4. از بین رفتن متعلق وکالت.. 136
5. پایان مدت وکالت.. 136
6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت.. 136
مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت.. 137
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت.. 138
1. انحلال اذن در اداره شرکت.. 138
2. انحلال مال مشاع به وسیله تقسیم آن. 138
2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع. 140
2-2. اقاله تقسیم مال مشاع. 140
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت.. 142
1. تلف شدن تمام مال مشترک.. 142
2. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا142
مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد كفالت.. 143
گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد كفالت.. 143
1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت.. 143
2. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت.. 143
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد كفالت.. 144
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد كفالت.. 144
مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله. 145
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله. 145
1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال علیه) در عقد حواله. 145
  1. آثار و احکام خيار شرط در فسخ حواله. 145
3. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله. 146
3-1. اثر فسخ بیع در حواله. 146
گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله. 147
مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات.. 148
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه. 148
1. آثار و احکام خيار تعذر تسليم در عقد مزارعه. 148
2. آثار و احکام خيار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه. 148
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه. 149
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه. 149
1. خروج زمين از قابلیت انتفاع. 149
2. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا149
3. كشف عدم مالکیت مالك نسبت به مقدارى از مدت مزارعه. 149
4. انقضاى مدّت عقد مزارعه. 150
مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان. 150
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان. 150
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان. 151
مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح. 152
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح. 152
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح. 153
مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض... 153
1. تلف و نقص مورد قرض... 153
2. تعذر رد مثل مورد قرض... 153
3. شرط در ضمن عقد قرض... 153
4. افزایش یا كاهش ارزش پول. 154
مبحث دوازدهم: سایر عقود. 155
گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز. 155
گفتار دوم: انفساخ عقود جایز. 155
نتیجه گیری.. 156
فهرست منابع. 158


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آثار و احکام متّرتب بر فسخ


اقاله و انفساخ عقود


از نظر فقه و حقوق موضوعه


امام خمینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت - پروپوزال آماده …

... آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد ... آثار و احکام فسخ و اقاله و ... حق فسخ در عقود ...

آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع - …

... آثار و احکام فسخ، اقاله و ... آثار و احکام انفساخ ... اختصاصی فسخ قانونی عقود ...

آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد ... آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در ... انفساخ عقود ...

آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

آثار و احکام فسخ، اقاله و ... آثار و احکام فسخ و انفساخ ... شده و آثار و نتایج مترتب بر ...

مقاله - فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن | شبکه …

فسخ عقود و آثار مترتبه بر ... باشد احکام عقود خیاری و ... فسخ،انفساخ،تفاسخ و ...

فرق فسخ باانفساخ واقاله - حقوقی

یکی از اثار عقود الزام اور ... فرق فسخ با انفساخ:فسخ: ... اقاله هم نوعی فسخ است.با این ...

اقاله و فسخ در قانون مدنی - hoqoqdan.com

اقاله، فسخ و انفساخ در قانون مدنی ... بنابراین اقاله را در عقود جایز ... ولی فسخ بر خلاف ...

یونس - تفاوت مفاهيم فسخ.تفاسخ و انفساخ

تفاوت مفاهيم فسخ.تفاسخ و انفساخ چيست ... آن را اقاله و ... نمایند و بر اساس آن ...

تفاوت انفساخ و فسخ - tafavot.net

... عقود لازم .در تعریف اقاله ... که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی ... انفساخ و فسخ, ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - فسخ عقود و آثار مترتبه بر

... فسخ عقود و آثار مترتبه بر ... فسخ،انفساخ،تفاسخ و ... بر اینکه معانی و احکام ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - فسخ عقود و آثار مترتبه بر

... فسخ عقود و آثار مترتبه بر ... فسخ،انفساخ،تفاسخ و ... بر اینکه معانی و احکام ...

تفاوت انفساخ با فسخ و اثار ان به خصوص در نکاح - …

تفاوت انفساخ با فسخ و اثار ... در انفساخ اراده طرفین در بر هم ... اقاله فقط در عقود ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... شرایط و احکام و آثار هر ... انفساخ عقود جایز ... فسخ و اقاله،انفساخ ...

فرق فسخ باانفساخ واقاله - حقوقی

یکی از اثار عقود الزام اور ... فرق فسخ با انفساخ:فسخ: ... اقاله هم نوعی فسخ است.با این ...

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری - فسخ و انفساخ ...

... فسخ و انفساخ عقود ... مزاياي مترتب بر آن بهره مند ... مي‌افتد و آثار حقوقي خود ...

یونس - تفاوت مفاهيم فسخ.تفاسخ و انفساخ

تفاوت مفاهيم فسخ.تفاسخ و انفساخ چيست ... آن را اقاله و ... نمایند و بر اساس آن ...

حقوق - فسخ و انفساخ و اقاله و شرط فاسخ

... فسخ و انفساخ و اقاله و ... اثار عقود الزام ... علت قانونی فسخ شود)پس اصل بر لازم ...

اقاله و فسخ در قانون مدنی - hoqoqdan.com

اقاله، فسخ و انفساخ در قانون مدنی ... بنابراین اقاله را در عقود جایز ... ولی فسخ بر خلاف ...

تفاوت انفساخ و فسخ - tafavot.net

... عقود لازم .در تعریف اقاله ... که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی ... انفساخ و فسخ, ...

احکام اقاله - ویکی فقه

لفظ اقاله، فسخ و رفع ... پابرجا دانست و آثار شرعی آن را بر آن بار ... و احکام عقود نیز ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)