بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا

دانلود رایگان
بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکابررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا
مقدمه
امروزه با پیشرفت های عظیم درزمینه ی فناوری های نو بویژه فناوری اطلاعات که نمونه ی بارزآن اینترنت می باشد ارتباط بین انسان ها آن چنان سریع و راحت شده که می توان با فشاردادن یک دکمه به هر نقطه از جهان سفر کردیا به دیدن شخصی درآنسوی جهان رفت وبا او درارتباط بود و اینکه بدون شناخت افراد آنها را با توجه به کشور یا شغل و حرفه شان پیدانمود گویی جهان دهکده ای کوچک و حتی کوچک ترازآن گویی جهان خلاصه شده در صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما یا گوشی همراهتان!
دراین جهان کوچک کسانی که ازاین امکان به نحو مطلوب استفاده نموده وهمگام وهمراه باآن تغییرمی کنند در شمار بهترین ها هستند.چه آنهایی که ازاین ابزاردر راه آموزش انتقال و حاکم کردن فرهنگ خود در جنبه های مختلف آن استفاده می کنند و چه آنهایی که ازآن در زمینه ی تجارت و کسب و کار استفاده می کنند.
آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده بررسی چگونگی واصول حاکم برانعقادقراردادهای الکترونیکی و بررسی جنبه های حقوقی آن در کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد.
تشکیل قراردادهای الکترونیکی یکی ازمباحث مهم درتجارت الکترونیکی است. از نقطه نظر تاریخی تشکیل اولین قرارداد الکترونیکی به سال 1830 میلادی بر می گردد. زمانی که برای اولین بار از تلگراف برای انعقاد قرارداد استفاده شد. و باگسترش و پیشرفت ابزارهای الکترونیکی عرضه کنندگان کالاها و خدمات می توانند خارج از مرزهای کشور های خود به ارائه وفروش آنها دست بزنند.این امکان باعث به وجود آمدن بازارهای وسیع به گستردگی کره ی زمین شده است. فروشندگان و ارائه دهندگان شرایط خود و شرایط مربوط به کالا ها وخدمات وضوابط وشرایط مربوط به آن را اعلام کرده و به فروش آن اقدام می کنند.این بازار بزرگ را بازار الکترونیک می نامند. این بازاربزرگ به خریداران این اجازه رامی دهد که کالاها وخدمات مورد نیاز خود را درهرنقطه ی جغرافیایی پیدا کرده و بین ارائه دهندگان مختلف شخص موردنظر خودرا انتخاب کرده و آن را با قیمت و کیفیت مناسب در یک بازار نا محدود رقابتی در هر ساعت از شبانه روز خریداری کند. و این بدین معناست که خریداران خواه تاجر ویا مصرف کننده ی معمولی می توانند نیازمندی های خود را که به دلیل محدودیت مکانی و زمانی قادر به تهیه ی آنها نبودند به راحتی یک کلیک کردن سفارش و تهیه کنند. بر این اساس می توان گفت معملات الکترونیکی محصول پیدایش بازارهای الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی جدید است.
با توسعه روز افزون معاملات الکترونیکی بررسی ابعاد حقوقی آن ضروری و دارای اهمیت فراوان است.
اگر تردیدهای حقوقی آن بر طرف نشود توسعه ی این بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست می دهد. این تردیدهاواختلافات باید بااستفاده ازاصول حقوقی وقوانین مربوط به قراردادهای سنتی ودر مواردی که موضوعی جدید بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانین موجود قابل حمایت نبوده به قانون گذاری در این زمینه های خاص دست زد. همان گونه که قبل از این نیز در زمینه ی حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت دیدارهای حضوری منعقد می شد و با به وجود آمدن ابزاهایی نظیر پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جدیدی درزمینه ی حقوق قراردادها شد. در زمان کنونی نیز که ابزارهای جدید ارتباطی باعث به وجود آمدن دنیای جدیدی به نام دنیای مجازی شده باز هم دیگر بار نیاز به توسعه و تکوین حقوق قراردادها می باشد تا نیازهای حقوقی جامعه را در این زمینه برطرف نمودو راه را هرچه بیشتر برای استفاده از این ابزار هموار و تردیدها را در این زمینه برطرف نمود.
نتیجه:
نتیجه ای که از این مقدمه می توان گرفت این است که بحث در این زمینه این بحث نه تنها دارای فواید و نتایج نظری حقوقی می باشد بلکه دارای فواید عملی و تجاری نیز می باشد.
طرح تحقیق
الف) موضوع تحقیق و اهداف آن
در اینجا سعی بر این است که با بررسی اجمالی شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین ایالات متحده آمریکا به شناخت و بررسی قوانین موضوعه ایران در این ضمینه بپردازم. تا به این وسیله شباهت ها و تفاوت های احتمالی موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق به بهبود و رفع معایب احتمالی موجود جایگاه تجارت الکترونیکی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی نسبت به ایالات متحده آمریکا کمک شود. این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده و به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی و بررسی ایجاب و قبول و شرایط آن در قراردادهای الکترونیکی و در ادامه به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی و در فصل آخر نیز به بررسی اسناد الکترونیکی و اعتبار آن پرداخته می شود و در نهایت نتیجه گیری خواهد شد.
ب) روش تدوین مطالب و منابع تحقیق
با توجه به تطبیقی بودن این پایان نامه از منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. روش کار این بوده است که به تناسب مباحث، ابتدا قواعد سنتی حاکم به صورت تطبیقی و فشرده مورد بررسی بحث قرار گرفته و نتیجه لازم ارائه شده است ، سپس همان موضوع در فضای مجازی طرح شده و با توجه به قوانین تجارت الکترونیکی و نتایج به دست آمده از مباحث حقوق سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. اتخاذ چنین شیوه ای به سه دلیل است: اولا : خواننده محترم مروری بر مبانی سنتی داشته باشد و در ضمن مباحث از رجوع به کتب حقوقی سنتی بی نیاز باشد. ثانیا: با درک فضای حقوقی سنتی ، با ذهنی روشن ، مبانی حقوقی سنتی به فضای الکترونیکی اعمال شود تا میزان پاسخ گویی آن سنجیده شود. ثالثا: کسی که با دنیای حقوق آشنایی لازم را ندارد بتواند در فضای بحث و مبانی حقوقی آن قرار گیرد. در آخر هر بحث نیز در صورت لزوم خلاصه ای از مباحث مطرح شده و نتیجه گیری در همان بحث ارائه می شود.
در این میان ادعا نیست که همه حرفها دیده و شنیده شده است . اما تا جای ممکن دیدگاه ها بررسی شده و گلچینی از آنها ارائه شده است.
ج) ابعاد تحقیق و ساماندهی موضوع
این پایان نامه در چهار فصل تهیه شده که فصل اول به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی در چهار بخش با این عناوین: اول : قصد طرفین دوم: اهلیت در قراردادهای الکترونیکی سوم: مورد معامله چهارم: مشروعیت برای معامله می باشد. درفصل دوم به بررسی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب: اول : امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام دوم : اطلاعات لازم در وب سایت ها برای نمایش جهت انعقاد قراردادهای الکترونیکی سوم: دعوت به معامله چهارم : ایجاب پنجم: قبول ششم: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام پرداخته شده است . درفصل سوم به زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب اول، تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی دوم اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد، سوم زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، چهارم اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی پنجم، تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی ششم، مکان تشکیل قرارداد های الکترونیکی پرداخته می شود. در فصل چهارم به بررسی اسناد وادله الکترونیکی و اعتبار آنها در سه بخش به ترتیب ، اول سند در مفهوم سنتی دوم، شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی سوم، اعتبار اسناد الکترونیکی پرداخته می شود. و در پایان نتیجه گیری کلی ارائه می شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اعتبار قراردادهای الکترونیکی


قانون ایالات متحده آمریکا


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشکده حقوق

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دفتر مشاوره و پژوهش بصیر - iranbcr.com

دفتر مشاوره و پژوهش بصیر bcr بعد از ۸ سال تجربه در زمینه مشاوره و مدیریت اجرایی در زمینه ...

روزنامه دنیای اقتصاد

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تحلیل کرد ...

عصر خودرو - رودررویی وارد‌کنندگان خودرو با وزارت صنعت

آخرین مهلت برای اخذ نمایندگی از شرکت مادر رودررویی وارد‌کنندگان خودرو با وزارت صنعت

روش تحقیق

پیشینه نظری. تحقیق از نظر اصطلاحی یعنی رسیدگی کردن به کنه مطلبی پی بردن است. و از نظر ...

"بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در …

قسمت اول "بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات " دکتر حسين آل ...

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با

بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

شعبه چهار راه جهان کودک بانک ملت در خیابان آفریقای تهران با حضور قائم مقام مدیر عامل و ...

عصر ايران - Asriran

قاضی عسکر: مذاکرات حج در حال نهایی شدن است; دیدار اعضای فراکسیون امید مجلس با روحانی ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

معرفی چند کتاب در زمینه حقوق خصوصی/ از قراردادهای ...

انعقاد قراردادهای الکترونیکی ... با همین نگاه به ... که بررسی این مسئولیت با ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق

... بررسی اعتبار قراردادهای ... قراردادهای الکترونیکی ... با فساد اقتصادی و بررسی ...

قراردادهای الکترونیکی - پورتال ( پرتال ) حقوق

... در عصر حاضر قراردادهای الکترونیکی ... اعتبار بیان اراده ... که با ماهیت قراردادهای ...

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای ...

... قراردادهای الکترونیکی ... اعتبار قراردادهای ... بررسی قرار میگیرد. با ...

جدیدترین پایان نامه سایت ارشدها دات آی آر- قسمت اول …

... تحلیل حقوقی قراردادهای ... با عنوان بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... تجاری، قراردادهای الکترونیکی را ... الکترونیکی دارند اعتبار ... با این تفاوت که ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

... الکترونیکی با ... الکترونیکی. 25. اعتبار ... بررسی تطبیقی قراردادهای ...

دانلود مقاله کامل درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی. ... اعتبار قراردادهای ... که با وسایل الکترونیکی ...

بانک مقالات فارسی و انگلیسی - انعقاد قراردادهای

... كه با ماهیت قراردادهای ... اعتبار و نفوذ قراردادهای ... كه بررسی ...

حقوق تجارت الکترونیک | رسا گستر

... بررسی اعتبار ... امضاهای الکترونیکی را با ... الکترونیکی و بررسی ...

مجموعه کاملی از پرسش و پاسخ حقوقی. سوال + جواب

سوال : با سلام یک سند زمین را با شخصی دیگری به صورت سه دانگ سه دانگ شریک میباشم که این ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 04 تا 05 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و …

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های ...

عیارآنلاین - رصد و پایش مسائل اساسی کشور

رصد و پایش مسائل اساسی کشور ... سینی ساز در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

پایگاه خبری رویش ملت - یک سایت دیگر

فایده شبکه ملی اینترنت چیست؟ شبکه ملی اطلاعات یا طرحی که پیش از این با تعابیر مختلفی ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

هوالوکیل... دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالتنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ...

اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با مصوبه امروز کمیسیون ...