بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانلود رایگان
بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت تجرید العقائد
مقدمه
شهرستانی متکلم مشهور اهل سنت در مقدمه الملل و النحل می نویسد:
مبحث امامت همواره از صدر اسلام تا کنون یکی از مباحث مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت بوده است. اختلاف پنجمی که در بین مسلمین رخ داد، درباره امامت بود. این اختلاف بزرگ ترین اختلافی بود که در میان امت روی داد. شمشیری در اسلام بر اساس قاعده دینی بیرون کشیده نشد؛ مانند شمشیری که به خاطر امامت از غلاف بیرون آمد.
مهاجرین و انصار درباره امامت اختلاف کردند. انصار گفتند: از میان ما امیری و از میان شما نیز امیری باشد و خودشان سعد بن عباده انصاری را برگزیدند. ابوبکر و عمر به سرعت خود را به سقیفه بنی ساعده رساندند. عمر گفت: در راه با خود فکر کردم، اکنون که به سقیفه رسیدم می خواهم فکرم را بگویم. ابوبکر گفت: فکرت چیست؟ بعد عمر ابتدا خود با ابوبکر بیعت کرد. سپس مردم بیعت کردند و فتنه خاموش شد. عمر گفت: بیعت با ابوبکر ناگهانی بود، خداوند مردم را از شر آن حفظ کرد، از این پس هر کس دوباره شبیه آن را تکرار نماید او را بکشید. هر کس دوباره با فرد دیگری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، واجب است هر دو کشته شوند. انصار هم به خاطر روایتی که ابوبکر نقل کرد و گفت: رسول خدا6 فرمود: ائمه از قریش هستند ، ساکت شدند و همه، به غیر از گروهی از بنی هاشم و ابوسفیان، بیعت کردند. علیA به علت سفارش پیامبر اکرم6 مشغول کفن و دفن رسول خدا بود، لذا مجال بیعت پیدا نکرد [1].
این نزاع از آن زمان تا حال ادامه دارد. بلافاصله بعد از بیعت گروهی از مردم مدینه با ابوبکر، اعتراضات شروع شد. گروهی که این خلافت را شایسته حضرت علیA می دانستند، به شیعه معروف شدند و گروه مقابل آنها اهل سنت نام گرفتند و مساله امامت از مسائل مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت گردید. متکلمان بزرگی از هر دو مذهب اسلامی مطرح شده اند. این تحقیق نقطه نظرات دو تن از این اندیشمندان به نام های خواجه نصیر الدین طوسی از شیعه و فاضل قوشچی از میان اهل سنت را در باب امامت مورد بررسی قرار داده است و به همه شبهات قوشچی بر ادله محقق طوسی، پاسخ داده است و ثابت می کند که بیشتر این شبهات را قوشچی از پیشینیان خود؛ چون عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، تفتازانی، ایجی و میرسید شریف جرجانی گرفته است و در عین حال برخی از شبهات آنها را مطرح نکرده است و چه بسا خود به برخی از آن شبهات پاسخ گفته است.
[1]. محمد بن عبد الکریم شهرستانی، الملل و النحل، (بیروت: دار المعرفة، ج1، بی تا.) ص12.
1-1-1. تبیین مسأله:
بحث امامت و خلیفه رسول¬الله، از قدیمی ترین بحث های تاریخ اسلام است که با وجود مرور زمان هنوز از مباحث مهم کلامی روز شمرده می شود.
بزرگ ترین و نخستین مسأله مورد نزاع میان مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم، امامت می باشد. مهمترین ویژگی مذهب شیعه امامیه در مقایسه با مذاهب اهل سنت در همین موضوع است.
یکی از مهم ترین کتب کلامی شیعه امامیه که در آن عقاید شیعه گردآوری و تبیین و دفاع شده است، کتاب تجرید العقائد محقق طوسی است. این کتاب به خاطر ایجاز و عمق مطالب مورد اهتمام بسیاری از متکلمین مسلمان واقع شده است و از میان شیعه و سنی شروح متعددی بر آن نگاشته شده است.
علاء الدین علی بن محمد قوشچی سمرقندی، از دانشمندان و متکلمین اهل سنت شرحی بر این کتاب نوشته است که به شرح جدید شهرت یافته است.
قوشچی که از بزرگان اشاعره به شمار می آید، بیشتر آراء خواجه را قبول دارد، ولی در موضوع امامت کتاب تجرید العقائد نقد های بسیاری کرده است.
این تحقیق می کوشد به تجزیه و تحلیل نقد های فاضل قوشچی در مبحث امامت تجرید العقائد بپردازد و به آنها پاسخ دهد.
2-1-1. پرسش های تحقیق:
پرسش اصلی:
ایرادات قوشچی و پاسخ آن در موضوع امامت در کتاب شرح تجرید چیست؟
پرسش های فرعی:
1- تعریف امامت و ادله وجوب آن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی چیست؟
2- آیا شبهات قوشچی بر استدلال محقق طوسی بر آیات قرآن، برای اثبات امامت بلافصل حضرت علی وارد است یا نه؟ چرا؟
3- آیا شبهات قوشچی بر استدلال محقق طوسی، بر احادیث غدیر و منزلت و ... برای اثبات امامت بلافصل حضرت علی وارد است یا نه؟ چرا؟
4- آیا شبهات قوشچی بر ادله عقلی محقق طوسی در باب امامت بلافصل حضرت علی وارد است؟ چرا؟
5- شرایط و اوصاف امام از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی چیست؟ پاسخ شبهات قوشچی چیست؟
3-1-1. پیشینه تحقیق:
کتاب های بسیاری؛ چون عَبِقات الانوار فی امامة ائمة الاطهار میرحامد حسین و الغدیر علامه امینی و کتاب های ارزشمند دیگری در باب امامت نوشته شده است.
هم چنین پایان نامه و رساله ها و مقالات بسیاری پیرامون امامت و موضوعات مرتبط با آن تدوین شده است. ولی در باب مقایسه نظریات محقق طوسی و فاضل قوشچی در موضوع امامت کار چندانی صورت نگرفته است.
تنها کاری که در این باره انجام شده است، حواشی مرحوم مقدس اردبیلی بر شرح تجرید قوشچی است. این حواشی نیز هرچند مفید و ارزشمند است، ولی کار تحقیقی گسترده و دقیق نمی باشد.
4-1-1. ضرورت تحقیق:
چون تاکنون به صورت ویژه و به خصوص نظریات محقق طوسی و فاضل قوشچی در باب امامت مقایسه و ارزیابی نشده است، از این حیث این تحقیق ضرورت دارد، به ویژه آنکه امروزه با گسترش تفکر شیعه، برخی شبهات و اشکالات گذشته را مجدداً طرح می کنند و جا دارد که مجامع علمی آن را به زبان امروز تبیین کنند.
5-1-1. هدف تحقیق:
بررسی و نقد شبهات قوشچی بر مبحث امامت تجرید العقائد و پاسخ به آنها، هدف این تحقیق می باشد.


مقدمه. 1
1. بخش اول: کلیات.... 3
1-1. فصل اول: طرح تحقیق.. 4
1-1-1. تبیین مسأله:5
2-1-1. پرسش های تحقیق:5
3-1-1. پیشینه تحقیق:6
4-1-1. ضرورت تحقیق:6
5-1-1. هدف تحقیق:7
7-1-1. روش تحقیق:7
8-1-1. ساختار تحقیق:7
9-1-1.جنبه های نوآوری در تحقیق:9
2-1. فصل دوم: قوشچی.. 10
1-2-1. زیست نامه قوشچی:11
2-2-1. قوشچی و شرح التجرید:12
3-1. فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت... 15
1-3-1. تبعیت از روش اشعری:16
2-3-1. خروج از منهج اشعری... 18
3-3-1. نقش پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی.. 18
4-3-1. نقش تواتر در روش شناسی قوشچی.. 19
5-3-1. نقش تعصّب در امامت پژوهی قوشچی.. 19
6-3-1. حجیت صحابه. 21
4-1. فصل چهارم: امامت؛ بحثی کلامی.. 23
1-4-1. مبحث امامت از منظر اهل سنت:24
2-4-1. مبحث امامت در نگاه شیعه:26
3-4-1. ادله شیعه:27
5-1. فصل پنجم: چیستی امامت... 29
1-5-1. مقدمه. 30
2-5-1. واژه امام در لغت... 30
3-5-1. واژه امام در قرآن.. 31
4-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی:32
6-1. فصل ششم: وجوب امامت... 36
1-6-1. مذهب امامیه:38
2-6-1. مذهب اشاعره:38
3-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی:38
4-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر محقق طوسی:39
5-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر فاضل قوشچی:40
6-6-1. بررسی ومقایسه آراء دو محقق:42
7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت... 44
1-7-1. تعریف و اقسام لطف:45
2-7-1. لطف و حکمت الهی:47
3-7-1. تقسیم لطف بر اساس فاعل آن:48
4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت:48
5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروی):49
6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروی):51
7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروی):52
2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی... 56
1-2. فصل هشتم: آيه ولايت... 57
1-1-2. بيان محقق طوسی:59
2-1-1-2. اشکال اول قوشچی: (در معنای ولايت)60
2-2-1-1-2. تحقيق در معنای ولی:63
2-2. فصل نهم: آيه اولی الامر. 76
1-2-2. تقرير قوشچی:79
3-2. فصل دهم: آيه امامت... 81
1-3-2. بيان محقق طوسی:82
فصل یازدهم: آيه مع الصادقين . 86
1-1-3. ايراد قوشچی:87
3. بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی... 90
1-3. فصل دوازدهم: حدیث غدیر. 91
1-1-3. تقریر قوشچی:92
2-1-3. اشکال های قوشچی.. 94
2-3. فصل سیزدهم: حدیث منزلت... 109
1-2-3. بیان استدلال:110
2-2-3. ایرادهای قوشچی:111
3-2-3. مواقع و موقعیت های صدور حدیث منزلت:112
4-2-3. صحیحین از منظر اهل سنت:115
5-2-3. مقامات حضرت هارونA در قرآن:117
6-2-3. منازل هارون در قرآن:118
7-2-3. پاسخ به عدم تواتر:119
8-2-3. بررسی شبهه عدم عمومیت منزلة هارون :123
9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا:124
10-2-3. پاسخ به شبهه انتفای اخوت حضرت علیA نسبت به پیامبر اکرم6.. 125
11-2-3. بررسی شبهه نبودن خلافت از منازل هارون:127
12-2-3. بررسی شبهه عدم بقای خلافت هارونA پس از مرگ موسیA:128
13-2-3. بررسی شبهه عدم دلالت حدیث منزلت بر نفی خلافت خلفای سه گانه:129
3-3. فصل چهاردهم: نصوص جلی.. 130
1-3-3. نصوص جلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA:132
4. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت بلافصل حضرت علیA.... 142
1-4. فصل پانزدهم: دلیل افضلیت... 143
1-1-4. شبهه قوشچی.. 146
2-1-4. فضایل حضرت علیA:146
3-1-4. ادعاهای قوشچی در فضایل ابوبکر و عمر:149
2-4. فصل شانزدهم: مطاعن.. 153
1-2-4. مطاعن ابوبکر. 154
2-2-4. مطاعن عمر:172
3-2-4. مطاعن عثمان:178
1-1-3-2-4. پاسخ قوشچی:179
3-4. فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علیA... 188
1-3-4. بیان برهان:189
2-3-4. برهان معجزه. 189
1-2-3-4. قلع باب خیبر:190
3-3-4. شبهه قوشچی:191
4-3-4. نقد شبهه قوشچی:191
1. بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام.. 192
1-5. فصل هجدهم: عصمت امام. 194
1-1-5. شبهه قوشچی:197
2-1-5. پاسخ شبهه قوشچی:197
3-1-5. پاسخ شبهه قوشچی:198
4-1-5. سخن قوشچی.. 199
5-1-5. پاسخ شبهه قوشچی:199
2-5. فصل نوزدهم: افضلیت و نصب... 200
1-2-5. سخن قوشچی:202
2-2-5. پاسخ:202
3-2-5. نصب:202
4-2-5. احکام مخالفین.. 209
خاتمه:211
فهرست منابع. 215
نمایه. 222
نمایه اصطلاحات... 222
نمایه اشخاص..... 223
نمایه کتاب ها230


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نقد ایرادات قوشچی


بررسی و نقد ایرادات قوشچی


امامت


تجرید العقائد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه