کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان - دانلود رایگاندانلود رایگان کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

دانلود رایگان
کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
مقدمه:
انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می باشد و مهم ترین حرف قانون در هر جامعه ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می تواند به نحو مطلوب محقق گردد.
از طرفی بدون تردید، بنیادی ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به هم پیوستن آن ها جامعه شکل می گیرد؛ لذا می بایست همه برنامه هایی که در جهت اصلاح و سروسامان دادن جوامع، ارائه می شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.
خانواده این کوچک ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ های اجتماع، می باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی گردد مگر آنکه اعضای خانواده به خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می شوند:
اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.
ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن هاست، دقیقأ به مسؤلیت های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می کند.
در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)
خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می باشند و نیز در آیات دیگر به صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین علیهم السلام که به عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می شوند به صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.
باید دانست انجام هر وظیفه ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن ها داشته باشیم.
وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم بندی به دو دسته می توان تقسیم کرد:
1-وظایف والدین نسبت به فرزندان
2-وظایف فرزندان نسبت به والدین
در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه براینکه فرزند خود را تربیت می کنند، خود در پرتو آن رشد می کنند.
اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به طوری که والدین شایسته می توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته ای برای تربیت نسل های آینده باشند.
تحقیقاتی که تابه حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته اند.
در آنچه که به عنوان پایان نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه لای کتب فقهی و منابع اصیل به عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان کنندۀ مسؤلیت های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به صورت دسته بندی شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می باشد، تبیین مسئله، پرسش های اصلی، هدف، فرضیه ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.
کلیات تدوین رساله:
الف) تبیین مسئله
ب) سؤالات تحقیق
ج) اهداف
د) روش تحقیق
ه) روش کار
و) تقسیم مطالب
الف) تبیین مسئله:
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی همواره مورد توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.
ب) سؤالات تحقیق:
هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می باشد. البته سؤالات فرعی نیز به طور جزئی و نه به طور کامل قابل طرح می باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.
سؤالات اصلی این تحقیق عبارت اند از:
1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟
2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت اند از:
1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می کند یا اسقاط پذیر است؟
2-باتوجه به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می گردد یا خیر؟
امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.
ج) اهداف تحقیق:
باتوجه به عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده ها، کمک به تحکیم خانواده ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه ها می باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش وپرورش، دادگستری، کانون های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره ای، سودمند واقع شود.
د) روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله باتوجه به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد. برای به دست آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش برداری شده است؛ سپس مطالب به صورت مرتب و منظم دسته بندی گردیده و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می باشد.
فهرست منابع و مآخذ:
 1. قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند.
 2. نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی.
 3. ابن عیاش، احمد (1379ق)، مقتضب الاثر في النص علي الائمة الاثني عشر عليهم السلام،ج1، قم: طباطبایی
 4. ابن هشام، عبدالملک (بی تا)، السیره النبویه، بیروت:دارالمعرفه
 5. ابی فراس، ورام بن (۱۳۶۹)،تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، مشهد:کانون نشر
 6. ادریسی (1379)،دانشنامه جهان اسلام ،ج3، قم : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
 7. امامی، سیدحسن (۱۳۷۶)،حقوق مدنی، تهران: اسلامیه
 8. انصاری،شیخ مرتضی (بی تا)،المکاسب والخیارات،قم :موسسه اسماعیلیان
 9. آل ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم ، م‍ح‍م‍دب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی (۱۴۰۳)، ب‍لغة ال‍ف‍ق‍ی‍ه : م‍ج‍م‍وع‍ه ب‍ح‍وث و رس‍ائ‍ل و ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‍ه ق‍ی‍م‍ه ، ت‍ح‍ق‍ی‍ق و ت‍ع‍ل‍ی‍ق ح‍س‍ی‍ن اب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی آل ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم ، طه‍ران: م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ن ال‍ع‍ام‍ه ل‍ن‍ج‍ف الاش‍رف.
 10. بحرالعلوم،محمد مهدی (1385)، مصابیح الاحکام، قم :میثم تمار
 11. بهبهانی، وحید (1340)، اثبات التحسین و التقبیح العقلین،قم :موسسه نشر الاسلامیه
 12. ب‍ی آزار ش‍ی‍رازی ، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م (۱۳۷۷)، اس‍لام آئ‍ی‍ن ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی ، ج۳، ت‍ه‍ران : زک‍ات ع‍ل‍م ‏‫.
 13. بیهقی، احمد بن حسین (1355)،السنن الکبری، حیدر آباد : دایره المعارف العثمانیه
 14. پاد،ابراهیم (1340)، حقوق کیفر خصوصی، تهران : دانشگاه تهران
 15. پاک نژاد،رضا (1365)، ازدواج مکتب انسان سازی،تهران :یاسر
 16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، اساس در قوانین مدنی ، تهران : گنج دانش
 17. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، دائره المعارف عمومی حقوق، تهران : گنج دانش
 18. ج‍وه‍ری ، اس‍م‍اع‍ی‍ل ب‍ن ح‍م‍اد (بی تا)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۴، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، تهران: امیری.
 19. حاج سیدجوادی، کمال (1377)،اثر آفرینان، تهران:دایره المعارف بزرگ اسلامی
 20. الحرانی،الدمشقی (1388)،العبودیه،ریاض : دارالمغنی
 21. الحسینی،محمد رضا (1387)،العنعنه، قم: دار الحدیث
 22. حکیم،محمد باقر (1425ق)، الابتلاء و الامتحان،دارالحکمه
 23. حلبی،عبدالمجید الطعمه (۱۴۱۰)،اتمام الوفا فی سیره الخلفا، بیروت:دار المعرفه
 24. حلی،ابن ادریس (1408)، السرائر الحاوی فتحریر الفتاوی، قم :جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم،
 25. خراسانی، ملامحمدکاظم (۱۳۱۹)،البدایه فی توضیح الكفایه، تهران : نیایش
 26. خسروی،موسی (1373)، آداب زندگي با استفاده از زندگاني فاطمه زهرا،قم: حوزه علميه قم , دفتر تبليغات اسلامى
 27. خلیل جر (۱۳۷۵)،ترجمه كتاب المعجم العربي الحديث، تهران :امیر کبیر
 28. خ‍م‍ی‍ن‍ی ، روح ال‍ل‍ه (۱۳۶۶)، البیع، ج۱، ق‍م : ج‍م‍اعه ال‍م‍درس‍ی‍ن ب‍ق‍م ، م‍وس‍سة ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی .
 29. خ‍م‍ی‍ن‍ی ، روح الله، (۱۳۶۹)، ت‍ح‍ری‍رالوسیله، ج۴، طه‍ران : م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه الاس‍لام‍ی‍ه ‏‫.
 30. خویی،ابولقاسم (1351)، المدخل و الفاتحة الكتاب،قم :موسسه صاحب الامر
 31. دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۴)، لغت نامه، ۱۶ج، تهران: دانشگاه تهران.
 32. ذه‍ن‍ی ت‍ه‍ران‍ی ‏‫، سیدم‍ح‍م‍دج‍واد‏‫ (۱۳۷۶)، المباحث النحویه فی شرح البهجة المرضیه، ج۲۹و۳۰، قم: وجدانی‏‫‏.
 33. راغ‍ب اص‍ف‍ه‍ان‍ی ، ح‍س‍ی‍ن ب‍ن م‍ح‍م‍د (۱۳۸۸)، ترجمۀ مفردات الفاظ القرآن، ترجمۀ مصطفی رحیمی نیا، تهران: سبحان‏‫.
 34. رف‍اع‍ی ، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار (۱۳۸۶)، م‍ح‍اض‍رات ف‍ی اص‍ول ال‍ف‍ق‍ه ، ق‍م : مدین؛ بغداد: مرکز دراسات فلسفه الدین.
 35. روحانی ()،
 36. زبیدی، م‍ح‍م‍د ب‍ن محمد (۱۳۷۷)، ت‍اج ال‍ع‍روس م‍ن ج‍واه‍ر ال‍ق‍ام‍وس ، تحقیق مصطفی حجازی؛ راجعه احمد مختار عمر و ضاحی عبدالباقی و خالد عبدالکریم جمعة، ج۶، کویت: المجلسالوطنی للثقافه والفنون والآداب‏‫.
 37. ساکت، محمدحسین (۱۳۸۷)، دیباچه ای بر دانشنامه نویسی در شبه قاره با نگاهی ویژه به کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم تهانوی ، نشریۀ آینۀ میراث، ش ۴۰.
 38. س‍ج‍ادی ، جعفر (۱۳۴۱)، ف‍ره‍ن‍گ ع‍ل‍وم ع‍ق‍ل‍ی ، ت‍ه‍ران : اب‍ن س‍ی‍ن‍ا‏‫.
 39. شفیعی سروستانی،اسماعیل (۱۳۸۱)،انتظار ،بايد ها و نبايد ها،تهران : صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران ،مركز پژوهشهاي اسلامي
 40. شهریار، محمدحسین (۱۳۶۹)، ک‍ل‍ی‍ات دی‍وان ش‍ه‍ری‍ار، تبریز: سعدی.
 41. ش‍ه‍ی‍د اول ، م‍ح‍م‍دب‍ن م‍ک‍ی (۱۳۷۲)، ق‍واع‍د ف‍ق‍ه : ت‍رج‍م‍ه ال‍ق‍واع‍د و ال‍ف‍وائ‍د، ج۱، ت‍رج‍م‍ه و ن‍گ‍ارش م‍ه‍دی ص‍ان‍ع‍ی ، م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه ف‍ردوس‍ی .
 42. شهید ثانی (۱۴۱۶)،جود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول،قم :دار العلم
 43. شیخ انصاری (۱۴۱۸)،التقیه، قم : موسسه قائم آل محمد (ص)
 44. شیخ بهایی،محمد بن حسین (1366)،شرح الصمدیه،قم دفتر انتشارات اسلامی
 45. شیخ صدوق (1384)، الامالي او المجالس،قم :انتشارات وحدت بخش
 46. شیخ طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۰)،جمل و العقود فی العبادات، تهران :مهر آیین
 47. شیخ مفید (۱۴۱۴)،الاختصاص،قم :موسسه نشر اسلامی
 48. صحیفۀ سجادیه، ترجمۀ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی اش‍ت‍ه‍اردی
 49. صفایی (۱۳۷۶)، حقوق مدنی، ج2 ، تهران : انتشارات موسسه عالی حسابداری
 50. صفایی و امامی (۱۳۷۴)،مختصر حقوق خانواده، تهران :طرح نوین اندیشه
 51. ص‍ف‍ی پ‍وری ، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م ب‍ن ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م (۱۳۸۸)، منتهی الارب فی لغة العرب، تصحیح و تعلیق محمد حسن فؤادیان، علیرضا حاجیان نژاد، تهران: دانشگاه تهران.
 52. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1378)، العروة الوثقی، ج 1، ترجمۀ عباس قمی، تهران: نور محبت.
 53. طب‍رس‍ی ، اف‍ض‍ل ب‍ن ال‍ح‍س‍ن (۱۳۷۹)، ترجمۀ ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ج‍م‍ع ال‍ب‍ی‍ان ، ج۵، ت‍رج‍م‍ه و ن‍گ‍ارش از م‍ح‍م‍د م‍ف‍ت‍ح ، ت‍ه‍ران : بی نا.
 54. طیب،محمد (بی تا)،اصول دعوت اسلام،لاهور :اداره اسلامیات
 55. عاملی،جعفر المرتضی (1388)،بیروت : مرکز الاسلامیه للدرسات
 56. عبادی، شیرین (۱۳۷۵)، حقوق کودک، تهران: کانون.
 57. علوی،عباس المالکی (1422)، ابانه الاحكام شرح بلوغ المرام،بیروت : دار الفکر
 58. فیض،کاشانی (۱۳۷۰)،الوافی، اصفهان : مكتبة الامام امیرالمومنین علی (ع)
 59. قمی،عباس (بی تا)،احسن المقال، لاهور :برادران شاه عالم مارکیت
 60. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۵)،دوره حقوق مدنی خانواده، شرکت سهامی انتشار
 61. ک‍ل‍ی‍ن‍ی ، م‍ح‍م‍د ب‍ن ی‍ع‍ق‍وب (۱۳۶۷)، اصول الکافی، ۴ج، ترجمۀ عباس حاجیانی دشتی، قم: موعود اسلام.
 62. گرجی،ابولقاسم (۱۳۷۲)،آیات الحکام، تهران :میزان
 63. م‍ج‍ل‍س‍ی ، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی (۱۳۶۰)، ب‍ح‍ارالان‍وار، ۱۱۴ج، مصحح م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ه‍ب‍ودی ، ت‍ه‍ران : وزارة الارش‍اد الاس‍لام‍ی .
 64. مدنی،کاشانی (1368)،القصاص للفقها والخواص، قم :موسسه نشر اسلامی
 65. مصباح یزدی،محمد تقی (1360)، بيست و هشت گفتار پيرامون مسائل اقتصادي و اخلاقى، قم : موسسه در راه حق و اصول دين
 66. م‍ع‍ل‍وف ، ل‍وی‍س (۱۳۸۰)، ال‍م‍ن‍ج‍د: ع‍رب‍ی - ف‍ارس‍ی ، ت‍رجمۀ م‍ح‍م‍د ب‍ن‍درری‍گ‍ی ، ت‍ه‍ران : ورش‍ان .
 67. معین، محمد (۱۳۷۸)، فرهنگ فارسی معین، ۶ج، امیرکبیر، تهران.
 68. مغینه،جواد(1361)، منتخب منقح من كتاب الفقه علي المذاهب الخمسه، تهران : منظمه الاعلام الاسلامي
 69. م‍ی‍ب‍دی ، اح‍م‍د ب‍ن م‍ح‍م‍د (۱۳۷۱)، ک‍ش‍ف الاس‍رار و ع‍دة الاب‍رار: م‍ع‍روف ب‍ه ت‍ف‍س‍ی‍ر خ‍واج‍ه ع‍ب‍دال‍ل‍ه ان‍ص‍اری ، ۱۰ج، به س‍ع‍ی و اه‍ت‍م‍ام ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر ح‍ک‍م‍ت ، ت‍ه‍ران : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫.
 70. ن‍ج‍ف‍ی ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن (۱۳۹۲)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، مشهد: موسسۀ الامام صاحب الزمان(عج.(
 71. نراقی،احم بن محمد (1245ق)،معراج السعاده، تهران : کتابفروشی اسلامی
 72. نوری طبرسی، محمد بن حسن (1386)، النجم الثاقب في احوال الامام الحجه الغائب، قم: لسان الصدق
 73. الهمدانی،طایی(۱۳۸۰)،الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین، بیروت :دارالکتب العلمیه
 74. الهندی،احسان (۱۴۰۹)،احكام الحرب و السلام في دوله الاسلام، دمشق :دارالمنیر


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق متقابل والدین و فرزندان


فقهای امامیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم

یک وضو و غسل هم آدم یاد می‌گیرد. آن هم می‌شود پنج دقیقه. آدم دو تا پنج دقیقه مسئله‌های ...

دانلود\"رایگان\"پایان …

دانلود پایان نامه رشته حقوق\ ... مقدمه: تاریخ روزه ، برای اولین بار در اسلام به سال ۶ ه.ق ...

روش تحقیق

1.تعریف افت تحصیلی: افت از نظرلغوی به معنای کمبود،کمی و کاست و نقصان است. ا فت تحصیلی ...

روان شناسی رشد،نظریه های پیاژه واریکسون،مراحل …

تمام حقوق اين سايت محفوظ و استفاده از مطالب تنها با ذكر منبع و درج پيوند مجاز است.

کاردرمانی - اوتیسم

سلام برخوانندگان دوست داشتنی و همیشه همراه وبلاگ کاردرمانی پست دوم در خصوص اختلالات ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

هویت زنان - مددکار اجتماعی - پزشک و مشاور اجتماع

مقدمه. در جهان امروزی انسان ها و از جمله زنان از جهات مختلف و از ابعاد گوناگون مورد ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

صفحه کارگروهی خلاقیت - fekreno.org

اگر می‌خواهید مطمئن شوید که خلاقیت‌ بچه را در نطفه خفه کنید و او را به یک عمله تبدیل ...

نامت بلند دهكويه

به موازات تلاش برای تهیه غذا و پوشاك به حفظ سلامت خود نیز می‌اندیشید، بنابراین ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٢۸ برای این که دو انسان مجذوب و مکمل ...

پایان نامه و پروژه دانشجویی | پایان نامه و پروژه ...

چکیده: اصطلاح دیوان به‌طور کلی در مواقع مختلف به حکومت مرکزی اطلاق شده و در این مفهوم ...

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی …

در ناحیه‌ای در مجاورت رودخانه پاراماتا (Parramatta) و در نزدیکی منطقه تاریخی اسلحه خانه ...

اطلاعات عمومی ،آیا میدانید

در تاریخ ۹ آوریل سال ۱۹۵۹، سازمان ملی هوانوردی و فضایی امریکا (ناسا) اولین فضانوردان ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

فلسفه نیچه....فیلسوف ابر مرد. ادامه مطالب وبلاگ را در ارشیو سال های قبل سیو و مطالعه کنید.

نرگس آباده

از همان سال 60 که با نام حاج "اسدالله لاجوردی" و قاطعیت و شجاعتش در برابر عملیات وحشیانه ...

نرگس آباده - narges.blogfa.com

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم

یک وضو و غسل هم آدم یاد می‌گیرد. آن هم می‌شود پنج دقیقه. آدم دو تا پنج دقیقه مسئله‌های ...

دانلود\"رایگان\"پایان …

دانلود پایان نامه رشته حقوق\ ... مقدمه: تاریخ روزه ، برای اولین بار در اسلام به سال ۶ ه.ق ...

روش تحقیق

1.تعریف افت تحصیلی: افت از نظرلغوی به معنای کمبود،کمی و کاست و نقصان است. ا فت تحصیلی ...

روان شناسی رشد،نظریه های پیاژه واریکسون،مراحل …

تمام حقوق اين سايت محفوظ و استفاده از مطالب تنها با ذكر منبع و درج پيوند مجاز است.

کاردرمانی - اوتیسم

سلام برخوانندگان دوست داشتنی و همیشه همراه وبلاگ کاردرمانی پست دوم در خصوص اختلالات ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

هویت زنان - مددکار اجتماعی - پزشک و مشاور اجتماع

مقدمه. در جهان امروزی انسان ها و از جمله زنان از جهات مختلف و از ابعاد گوناگون مورد ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)