تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه اقتصاد تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

دانلود رایگان
تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايرانپایان نامه رشته علوم اقتصادي

تخمين تابع تقاضاي گاز  طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران
تنگناي نفتي سالهاي 1970 که بر اقتصاد دنيا شوک وارد کرد، موجب تسريع گريز بخشهاي خانگي، صنعتي، حمل و نقل و نيروگاههاي توليد برق از نفت گرديد. بنابراين بعد از بحران نفت در کشورهاي توليد کننده گاز طبيعي مثل روسيه، آمريکا و کشورهاي منطقهخاورميانه، از گاز طبيعي در مقياس بيشتري استفاده مي شود. در ديگر کشورها نيز استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت جايگزين به علّت تميزي، راحتي سوخت، ارزش گرمازايي بالا و دردسترس بودن، افزايش يافته است. انتظار مي رود نقش گاز طبيعي در عرضه انرژي کشورها در نتيجه افزايش تقاضاي انرژي، افزايش يابد.
وزارت نيرو، توليد انرژي اوليه و مصرف نهايي آن را در سال 1383 بترتيب به ميزان 9/2120 و2/776 ميليون بشکه معادل نفت خام مي داند. در آن سال ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي بترتيب 2/578 و 8/331 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است که بترتيب معادل 2/27 درصد توليد انرژي اوليه و 7/42 درصد مصرف نهايي انرژي است. بخش تجاري و خانگي با مصرف 33989 ميليون مترمکعب در حدود 5/64 درصد از کل مصرف نهايي اين حامل انرژي را به خود اختصاص داده است. ميزان مصرف گاز طبيعي در اين بخشها نسبت به سال گذشته از رشدي معادل 6/16 درصد برخوردار بوده است[1].
نمودارهاي (1-1) و (1-2) به ترتيب سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري و سهم مصرف كنندگان نهايي از كل گاز مصرف شده در سال 1383 ايران را نشان مي دهند. اين نمودارها بيانگر آن است كه بيشترين مصرف حامل انرژي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري اتفاق مي افتد و اين حامل انرژي در تأمين انرژي بخشهاي مذكور از اهميت بالايي برخوردار است.
نمودارهاي (1-3) و (1-4) نيز به ترتيب سهم حامل انرژي گاز طبيعي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري و سهم بخش هاي مذكور از كل مصرف اين حامل انرژي را طي سالهاي 1370 الي 1383 نشان مي دهند. مشاهده مي شود يك روند صعودي در سهم مصرف بخش خانگي و تجاري از كل مصرف گاز طبيعي و سهم اين حامل انرژي در تأمين انرژي بخشهاي مذكور است. نمودار (1-5) نيز كل مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري را طي سالهاي گذشته نشان مي دهد.
[1] - در سال 1382 بخش خانگي با مصرف 25611 ميليون مترمكعب بيش از 57% كل مصرف نهايي گاز طبيعي را مصرف كرده است و بخش تجاري نيز 2701 ميليون مترمكعب مصرف نموده، که اين حدود 6% كل مصرف نهايي گاز طبيعي است؛ در سال 1383 مصرف اين دو بخش از هم تفکيک نشده است.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
پيشگفتار
فصل ا- موضوع شناسي پژوهش
فصل 2- مرور اوليه ادبيات
فصل 3- روش تحليل و ارائه اطلاعات
فصل 4- حالت-فضا و فيلتر كالمن
فصل 5- تخمين مدل و نتيجه گيري
فهرست منابع
پيوست


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي


تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي


تقاضاي گاز ‌طبيعي


خانگي و تجاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو و رئيس كميته برنامه و توسعه شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه (خاتمه يافته).

All words - ديكشنري آنلاين ترجمه و ...

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو و رئيس كميته برنامه و توسعه شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه (خاتمه يافته).

All words - ديكشنري آنلاين ترجمه و ...

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو و رئيس كميته برنامه و توسعه شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه (خاتمه يافته).

All words - ديكشنري آنلاين ترجمه و ...

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت سفارش کنید ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...