پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود رایگان پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

دانلود رایگان
پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکیپایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی شرح فایل چکیده:
امروزه داده ها قلب تپنده فرایند تجاری بیشتر شرکت ها تلقی می شوند،آن ها فارغ از خرد و کلان بودن نوع صنعت در تمامی صنایع نظیر ارتباطات، تولید ،بیمه، کارت اعتباری و بانکداری از طریق تعاملات در سیستم های عملیاتی شکل می گیرند. لذا نیازی به ابزاری است که بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرده و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار کاربران قرار دهد. در این راستا سازمان های بسیاری در حال استفاده از داده کاوی برای کمک به مدیریت تمام فازهای ارتباط با مشتری هستند.این سازمان ها می تواند با برسی ویژگی ها و علت استفاده برخی از مشتریان از کالا ها و یا خدمات خود یا برسی علل عدم استقبال برخی از مشتریان از برخی کالاها نقاط قوت و ضعف خود را بیابند و در راستای بهبود کیفیت گام بردارند.امروزه به دلیل وجود بانکداری الکترنیکی ثبت اطلاعات تراکنشی راحت تر صورت می گیرد و همین امر موجب شده است روش های کمی جایگزین روش های کیفی شود.در این تحقیق به منظور شناسایی مشتریان بانک و تدوین استراتژی مناسب برای برخورد با آنها از داده کاوی و ابزار استفاده می شود. وهمچنین تقلبهای صورتهای مالی به شکل چشمگیری توجه عموم جامعه ،رسانه ها،سرماگذاران را به خود جلب کرده است و موسسات مالی و پولی به شدت به دنبال تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیت کلاهبرداران و متقلبان می باشند.لذا بکارگیری تکنیکهای شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه درسیستم های بانکداری الکتزونیک لازم است،عموما روش های شناسایی تقلب به دو دسته اصلی تشخیص ناهنجاری و تشخیص سوء استفاده تقسیم می شوند.در روش تشخیص ناهنجاری ،تاریخچه رفتار مشتری به عنوان یک ناهنجاری یا تقلب ثبت شود.روش سوء استفاده بر رفتارهای خاص مشتری تمرکز دارد و دقیقا رفتارهای شناخته شده را تقلب فرض می کند.در این تحقیق علاوه بر مقایسه روش های فوق و تشریح چگونگی عملکرد سازوکارهای مبتنی بر آن ،انواع تکنیکهای تشخیص تقلب در بانکداری الکترونیک ارائه و روشهای داده کاوی مورد استفاده در کشف تقلب مزایا و معایب هریک به تفصیل شرح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
1.1. مقدمه
1.2. تعریف مسائله و بیان سوال های اصلی تحقیق
1.3. سابقه و ضرورت انجام تحقیق
1.4. هدف
1.5. کاربرد
فصل دوم: مفاهیم واصطلاحات
2.1. مقدمه
2.2. تاریخچه ی داده کاوي
2.3. تعریف داده کاوی
2.4. روش های داده کاوی
2.4.1. خوشه بندی
2.4.1.1. روش تقسیم بندی
2.4.1.2. روش سلسه مراتبی
2.4.1.3. روش مبتنی بر چگالی
2.4.2. کشف قواعد وابستگی
2.4.3. طبقه بندی
2.5. مراحل داده کاوی
2.6. اندازه گیری نتایج
2.7. آمار و داده کاوی
2.8. بانکداری الکترونیک
2.9. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
2.10. سیستم های بانکداری الکترونیکی
2.11. شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک
2.12. مزایای بانکداری الکترونیک
2.13. پول الکترونیکی
2.14. انواع پول الکترونیکی
2.14.1. پول الکترونیکی شناسایی شده
2.14.2. پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی نام و نشان)
2.15. نتیجه گیری
فصل سوم: مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی
3.1. مقدمه
3.2. مدیریت ارتباط با مشتری CRM
3.3. ارتباط
3.4. هرم ارزش مسشتری
3.5. خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی
3.6. استخراج داده های مربوط به شاخص ها
3.7. بررسی وضعیت داده و آماده سازی آن
3.8. برسی عدم همبستگی فیلدها با استفاده از آنالیز واریانس
3.9. تقسیم بندی مشتریان در گروه به صورت غیر فازی
3.9.1. تقسیم بندی مشتریان به 5 گروه به صورت فازی
3.9.2. تحلیل خوشه ها
3.10. استخراج قواعد
3.11. ایجاد نرم افزار های داده کاوی برای مدیریت روابط مشتری
3.11.1. تقسیم بندی مشتری
3.11.2. پیش بینی رویگردانی
3.12. پیشنهادات
3.13. نتیجه گیری
فصل چهارم: روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک
4.1. مقدمه
4.2. تقلب
4.3. شناسایی تقلب
4.4. انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیک
4.4.1. تشخیص سو استفاده
4.4.2. تشخیص ناهنجاری
4.5. تکنیک تشخیص تقلب
4.5.1. سیستم خبره
4.5.2. برون هشته ای
4.5.3. شبکه عصبی
4.5.4. استدلال بر پایه مدل
4.5.5. رویکرد میتنی بر قواعد
4.5.6. تجزیه و تحلیل حالت گذار
4.5.7. تکنیک ها
4.5.8. داده کاوی
4.6. وظایف داده کاوی
4.6.1. طبقه بندی
4.6.2. خوشه بندی
4.6.3. پیش بینی
4.6.4. کشف نقاط پرت
4.6.5. رگرسیون
4.6.6. تصویرسازی
4.7. روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی
4.7.1. مدل رگرسیون
4.7.2. شبکه های عصبی مصنوعی
4.7.3. شبکه استنباط بیزین
4.7.4. درختان تصمیم
4.8. یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی
4.9. راه آینده چالشهای پیش رو
4.10. نتیجه گیری
منابع و مراجع
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
فهرست اشکال و نمودارها:
شکل 1-2. مراحل داده کاوی
شکل1-3 . مدیریت فرایند کسب و کار
شکل 2-3. هرم ارزش مشتری براساس 5 خوشه بدست آمده
شکل 3-3. تلفیق رفتار داده های دموگرافیک
شکل 4-3. دلایل برای رویگردانی داوطلبانه
شکل 1-4. چرخه حیات مالی
نمودار 1-4. چگونگی دسته بندی داده ها براساس رفتارعادی
نمودار 2-4. ناهنجاری متنی
نمودار 3-4. ناهنجاری انبوه
شکل 2-4. روشهای داده کاوی استفاده شده برای کشف انواع تقلبهای مالی (Ngai et,al.2010)
شکل 5-4. چارچوب کلی کشف تقلبهای مالی با استفاده از کارایی (Yue et,al .2007 )
فهرست جداول:
جدول1-3 . مراکز 5 خوشه به روش غیر فازی
جدول2-3 . نمونه ای از خروجی نرم افزار Spss
جدول 3-3.نمونه ای از خروجی نرم افزار DataEngin
جدول 4-3. تراکم خوشه ها با استفاده از روش غیر فازی و فازی
جدول 5-3.مقادیر بدست آمده برای µ با تعداد خوشه های مختلف
جدول 6-3 . مقادیر محاسبه شده برای ارزیابی خوشه ها با استفاده از معادلات ذکر شده
جدول1-4 . طبقه بندی تقلبهای مالی (Ngai et,al.2010)
جدول 2- 4. جدول زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق کارت های اعتباری بانکی در انگلستان (2004 تا 2007)-منبع APAGS سال 2006 (آمار به میلیون پوند)
جدول 3-4 .جمع زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق سیستم های بانکداری الکترونیکی در انگلستان (2004 تا 2007)- منبع APAGS سال 2006 (آمار به میلیون پوند)
جدول 4-4.اهداف اصلی تحقیقتهای انجام شده در مورد کشف تقلبهای شزکتی از سال 1997 تا 2008 (Ngai et.al ,2010) محتوای فایل دانلودی در قالب word 2007 و قابل ویرایش تعداد صفحات: 96 صفحه

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پایان نامه


پایان نامه کامپیوتر


پایان نامه فناوری اطلاعات


پایان نامه IT


پایان نامه داده کاوی


بانکداری الکترونیکی


داده کاوی


داده کاوی الکترونیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افزایش قدرت حافظه - پایان نامه داده کاوی در بانکداری ...

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

دانلود مقاله بصورت رایگان - پایان نامه داده کاوی در ...

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی :: فروش مقاله و …

عنوان کامل : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی تعداد صفحات : 96 دسته : کامپیوتر و it ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - پایان نامه داده کاوی در بانکداری ...

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی; عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی; دسته: مهندسی ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: امروزه داده ها قلب تپنده فرایند تجاری ...

دانلود پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی | …

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی دسته: مهندسی ...

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی | …

خرید فایل. پست مشابه. پایان نامه کامل داده کاوی در بانکداری… توضیح مختصر: دانلود پایان نامه ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - دانلود پروژه و پایان ...

عنوان کامل: پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. تعداد صفحات: 96. دسته: کامپیوتر ...

پایان نامه کامل داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه کامل و آماده داده کاوی در بانکداری الکترونیکی بصورت فایل word قابل ویرایش ...

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - دانلود پروژه و پایان ...

عنوان کامل: پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. تعداد صفحات: 96. دسته: کامپیوتر ...

دانلود مقاله - پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی ... بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دارای حجم انبوهی ...

برچسب بانکداری الکترونیکی - دانلود پروژه و پایان نامه

پایان نامه داده کاوی در ... یکی از مباحث مهم در بانکداری الکترونیکی بحث مدیریت ارتباط ...

سخنرانیهای دکتر الهی قمشه ای - پایان نامه داده کاوی در ...

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

خرید آنلاین - پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی ... عنوان كامل : پایان نامه داده کاوی در بانکداری ...

دانلود پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پروژه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. جهت اخذ درجه کارشناسی. بخشی از فهرست مقاله:

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی دسته: مهندسی ...

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی | Filepark

دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود پاورپوینت،بازاریابی ...

آموزش کامل نرم افزار کتیا catia - پایان نامه داده کاوی در ...

موضوع : پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش ) چکیده :

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی دسته: مهندسی ...

دانلود پایان نامه - داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

عنوان پایان نامه : داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. چکیده: امروزه دادها قلب تپنده فرایند ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - 72 - دانلود پروژه!

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی; عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی; دسته: مهندسی ...

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی | Filepark

دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود پاورپوینت،بازاریابی ...

دانلود کده مقاله و پایان نامه - داده کاوی در بانکداری ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی . عنوان پایان نامه : داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه داده کاوی :: بانکداری الکترونیکی - فرمت …

همیار دانشجو پایان نامه داده کاوی :: ... پایان نامه در بانکداری الکترونیکی پایان نامه ...

پروپوزال مدیریت - داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی . چکیده: امروزه داده ها قلب تپنده فرایند تجاری ...

پروژه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی (پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسیعنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکیطبقه بندی ...

دنیای پروژه و مقاله - پایان نامه داده کاوی در بانکداری ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. چکیده: امروزه دادها قلب تپنده فرایند تجاری بیشتر شرکت ها ...

مدیریت بازرگانی - داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

عنوان پایان نامه : داده کاوی در بانکداری الکترونیکی. چکیده: امروزه دادها قلب تپنده فرایند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

سوالات آزمون ورودی موسسه امام خمینی (ره)