دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله الزویرفهرست مطالب:
۱ مقدمه
۲ شبکه عصبی هیبریدی فوزی تکاملی (EFHNN)
۲ ۲ تسهیلات منطق فوزی
۳ ۲ تسهیلات الگوریتم ژنتیکی
۴ نتایج و مقایسه ها
۲ ۴ نتایج برآورد کننده طبقاتی هزینه های ساخت و ساز
۳ ۴ مقایسه EFHNN و EFNIM
بخشی از ترجمه:
در سطح سنتی، از روشهای آماری برای توسعه مدلهای برآورد هزینه استفاده می گردد. اگرچه تحلیل رگرسیون نشان دهنده و معرف یک راهکار عمومی می باشد، اما یکی از معایب ذاتی آن نیاز به شکل ریاضی تعریف شده برای توابع هزینه می باشد. عموماً، کلیه روشهای سنتی به خاطر تعداد زیاد متغیرها و برهم کنش های بین این متغیرها قادر به برآورد هزینه های درست پروژه نبوده اند. در نتیجه روشهای سنتی، با محدودیت های مهمی در کاربرد و اجرا مواجه می شوند.
EFHNN برای برآوردهای مفهومی هزینه های ساخت و ساز بهتر از نتایج بدست آمده با استفاده از EFNIM عمل می کند که فقط از اتصالات NN سنتی استفاده می کند. این مسئله حاکی از آن است که مفهوم HNN نه تنها باعث متفاوت جلوه داده شدن بخشهای وابسته به NN می شود، بلکه همچنین در EFHNN با FL و GA عملکرد خوبی از خود به معرض نمایش می گذارد.
مقاله حاضر یک برنامه کاربردی EFHNN ارائه می کند که توانایی برآورد هزینه های ساخت و ساز در طول مراحل اولیه پروژه های ساخت و ساز به منظور بهبود توانایی طراحان، مالکین و پیمانکاران برای تصمیم گیریهایی را دارد که شانس موفقیت پروژه را افزایش می دهند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که EFHNN در مدیریت ساخت و ساز تایوان کاربرد داشته و با اصلاحاتی با توجه به عوامل منطقه ای/ ملی خاص امکان امکان اجرای آن در سرتاسر جهان میسر می باشد.
بخشی از مقاله انگلیسی:
1. Introduction
Cost estimates are fundamental to all project-related engineeringand greatly influence planning, design, bidding, cost management/budgeting and construction management. Such estimatesallow owners and planners to evaluate project feasibility and controlcosts effectively in detailed project design work. Due to thelimited availability of information during the early stages of a project,construction managers typically leverage their knowledge,experience and standard estimators to estimate project costs. Assuch, intuition plays a significant role in decision making.Researchers have worked to develop cost estimators that maximizethe practical value of limited information in order to improve theaccuracy and reliability of cost estimation work and thus enhancethe suitability of resultant designs and project execution work.Statistical methods have traditionally been used to develop costestimating models (Singh, 1990). While regression analysis representsa common alternative (Bowen & Edwards, 1985; Khosrowshahi& Kaka, 1996), an inherent disadvantage is the requirementof a defined mathematical form for cost functions. In general, alltraditional methods are hampered in estimating accurate projectcosts by the large number of significant variables and interactions between these variables. Traditional methods, as a result, face significantlimitations in application.Artificial intelligence approaches are applicable to cost estimationproblems related to expert systems, case-based reasoning(CBR), neural networks (NNs), fuzzy logic (FL), genetic algorithms(GAs) and derivatives of such. Many research studies have beendone in this area. For instance, an integrated knowledge-based systemfor alternative design decisions, materials selection and costestimating used mainly in pre-design analysis was proposed byMohamed and Celik (1998). Serpell (2004) proposed a model ofthis problem based on existing knowledge and demonstratedhow the model could be used to develop a knowledge-basedassessment system. Arditi and Suh (1991) developed an expert systemthat proposed decision criteria used in the classification ofavailable cost estimating packages. An, Kim, and Kang (2007)developed a case-based reasoning model that incorporated experienceusing an analytic hierarchy process. Yau and Yang (1998) appliedCBR to estimate construction project implementationduration and costs during the preliminary design stage. NNs representthe most frequently applied approach in this type of application.Wilmot and Mei (2005) developed an NN model to estimatehighway construction cost escalation over time. Adeli and Wu(1998) also employed NNs to estimate highway construction costand identified noise in the data. Williams (1994) used NNs to predictchange in the ENR construction cost index and concluded that the back-propagation neural network model cannot accuratelypredict cost index movement due to the complexities involved.Hybrid models have also been developed to estimate constructioncosts. Rao, Grobler, and Kim (1993) developed a hybrid neuralexpertsystem approach to obtain conceptual cost estimates forconstruction projects. Hegazy and Ayed (1998) used NNs to developa parametric cost estimating model for highway projects, withNN weightings optimized by GA. Kim, Seo, and Kang (2005) appliedhybrid NN and GA models to residential building cost estimation inorder to predict preliminary cost estimates. One of the models usedGA to optimize back-propagation network parameters and theother employed GA to determine NN weightings. Boussabaineand Elhag (1997) developed a neurofuzzy system to predict constructionproject cost and duration. Yu, Lai, and Lee (2006) proposeda web-based intelligent cost estimator incorporating aneurofuzzy system.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مجله الزویر


دانلود ترجمه مقاله


تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی


در صنعت ساخت و ساز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی

دانلود پروژه تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز به زبان انگلیسی به همراه ...

دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه مفهومی شبکه عصبی هیبریدی ...

پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود ترجمه مقاله با عنوان تخمین هزینه مفهومی شبکه عصبی ...

ترجمه مقالات درباره شبکه های عصبی - صفحه 3 از 4 - ترجمه

دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی ... از شبکه عصبی هیبریدی فازی ...

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه - صفحه 2 از 3 - …

دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه مفهومی شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله الزویر

مقالات ترجمه شده اماده - دانلود پروژه

ترجمه مقاله انگلیسی سازگاری عصبی ترجمه مقاله ... ترجمه مقاله تخمین ... شبکهِ ترجمه مقاله ...

مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

دانلود مقاله تخمین هزینه های ... دانلود ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی ... ترجمه مقاله, ...

دانلود مقاله : شبکه های عصبی گرانول: تجزیه و …

شبکه های عصبی ... مقاله را دانلود ... و به محض اتمام ترجمه، فایل ترجمه مقاله خود ...

دانلود رایگان مقالات ISI با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی - دانلود ... دانلود رایگان مقاله ... شبکه عصبی هیبریدی ...

مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

... ,مقاله تخمین هزینه های نرم افزار ,دانلود پروژه , ... ,مقاله تخمین هزینه های نرم افزار ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مقاله ترجمه شده ... لینک دانلود ترجمه مقاله هم به ... هزینه برای شبکه های توزیع ...

دانلود رایگان مقالات ISI با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی - دانلود ... دانلود رایگان مقاله ... شبکه عصبی هیبریدی ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مقاله ترجمه شده ... لینک دانلود ترجمه مقاله هم به ... هزینه برای شبکه های توزیع ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود ترجمه مقاله هم ... از تخمین ... هزینه برای شبکه ...

مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

... ,مقاله تخمین هزینه های نرم افزار ,دانلود پروژه , ... ,مقاله تخمین هزینه های نرم افزار ...

ترجمه مقاله سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی | شبکه مقاله

شبکه مقاله. ... مقاله ترجمه شده سیستم ... 25 عبارات کلیدی ترجمه مقاله دانلود فروشگاه سبز ...

ترجـــــمه خانـــه - مقاله انگلیسی برق با ترجمه

برای مشاهده و دانلود مقالات ترجمه نشده مرتبط ... (شبکه ی عصبی ... ای از صدها مقاله ترجمه ...

دانلود مقاله : تجزیه و تحلیل عملکرد سنسورهای شبکه های عصبی ...

تجزیه و تحلیل عملکرد سنسورهای شبکه های عصبی ... مقاله انگلیسی ترجمه ... مقاله را دانلود ...

ترجـــــمه خانـــه - مقاله ماشین های الکتریکی با ترجمه

... و اتصال میانی شبکه+ترجمه مقاله ... ی عصبی مصنوعی) +ترجمه مقاله ... دانلود مقاله ...

ترجمه مقاله رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی و قیمت …

شبکه مقاله. ... ترجمه مقاله رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی و قیمت ... دانلود رایگان نسخه اصلی ...

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی برق

دانلود مقاله ترجمه شده ... تعیین اندازه بهینه شبکه یکپارچه هیبرید ... تخمین هزینه ترجمه.

ترجمه مقاله سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی | شبکه مقاله

شبکه مقاله. ... مقاله ترجمه شده سیستم ... 25 عبارات کلیدی ترجمه مقاله دانلود فروشگاه سبز ...

ترجـــــمه خانـــه - مقاله انگلیسی برق با ترجمه

برای مشاهده و دانلود مقالات ترجمه نشده مرتبط ... (شبکه ی عصبی ... ای از صدها مقاله ترجمه ...

شبکه های عصبی مصنوعی - ترجمه کده …

پایان نامه های شبکه عصبی ... ترجمه مقاله بررسی عملکرد قاب های بتن مسلح سه ... دانلود مقاله ...

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گروه ترجمه

ثبت سفارش ویرایش مقاله جدید ترجمه مقاله isi ویرایش مقاله isi ... هزینه ترجمه. تخمین هزینه ترجمه.

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات …

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر ... کمک مدل شبکه های عصبی ... دانلود ترجمه مقاله ...

ترجمه مقاله

جهت دانلود مقاله ترجمه ... دانلود ترجمه مقالات شبکه ، هیبریدی و ... شبکه عصبی; ترجمه ...

مقالات برق قدرت | پروژه، پایان نامه، ترجمه!

ترجمه مقاله مطالعه انواع پارامترهای ... تعداد صفحات فایل ترجمه: 19; دانلود رایگان نسخه ...

دانلود ترجمه مقاله | پروژه، پایان نامه، ترجمه!

ترجمه مقاله هزینه های ... مقاله: دانلود. خرید ترجمه ... “ترجمه مقاله کدینگ شبکه بر ...

دانلود مقاله - projefile.rozblog.com

دانلود مقاله،دانلود مقاله داشجويي،دانلود مقاله هاي علمي،مقاله هاي علمي,دانلود مقاله, ...

بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - مطالب ابر مقاله

دانلود ترجمه مقاله تحلیل ... Supervised شبکه‌های عصبی تک ... دانلود مقاله تخمین و کمینه ...