4 مقاله با موضوع خیابان شهری مبانی و اصول بخش اول - دانلود رایگاندانلود رایگان 4 مقاله با موضوع خیابان شهری مبانی و اصول-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)

دانلود رایگان
4 مقاله با موضوع خیابان شهری مبانی و اصول-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)4مقاله با موضوع خیابان شهری مبانی و اصول-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)

طراحی خیابان شهری با تکیه بر مفاهیم خیابان های کامل(خیابان شریعتی شهر زاهدان)
مرتضی قائمی شاد، پریسا احمدی، محدثه غلامیان
چكيده
خیابان ها بعنوان مهمترین مکان هایعمومی یک شهر، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای طیف متنوعی از استفاده کنندگان باشند. به همین منظور از دهه گذشته موضوعی با عنوان خیابان های کامل(Complete Streets)در امریکا و سایر کشورهای توسعه یافته مطرح شد، که بر مبنای آن هدف اصلی طراحی هر خیابان تامینامنیت و راحتی همه کاربران خیابان از جمله افراد پیاده ، دوچرخه سواران، استفاده کنندگان حمل و نقل عمومی و همچنینخودروها می باشد. از این روی در پژوهش حاضر در ابتدا به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی مفاهیم و تعاریف خیابان کامل از منظر نظریه پردازان و موسسات فعال در این زمینه پرداخته شده، سپس معیارها و شاخص های مطرح شده در این رابطه استخراج گردیده و در نهایت با تکیه بر این مفاهیم الگوی پیشنهادی در رابطه با نمونه مطالعاتی(خیابان شریعتی زاهدان) ارائه شده است.
واژه های کلیدی:خیابان کامل، complete streets، خیابان شریعتی، شهر زاهدان
مناسب سازی خیابان های شهری برای پیاده روی(مطالعه موردی: خیابان قدس تهران)
سجاد شمشیری، سيد حسن مظلوم زاده
چکيده
در اغلب کشورهاي جهان پیاده روي به عنوان يک روش حمل و نقلي مورد توجه قرار گرفته است و به منظور کاهش مصرف انرژي تراکم و آلودگي هوا افراد به پیاده روي و استفاده از پیاده راهها تشويق مي شوند. در شهرهاي ايران متاسفانه به دلايلي از جمله کمبود تسهيلات عابر پياده و کمبود انگيزه، استقبال از پياده روي و کريدور هاي عابر پياده کم مي باشد. لذا لازم است مديران شهري با احداث مسيرهاي مناسب پیاده روي و يا اصلاح در مسیرهای موجود -به طوري که قابل استفاده براي کليه گروه ها باشد- اقدام به تشويق مردم به استفاده از پیاده روها و مسیرهای مخصوص پياده روی در انجام سفرهاي روزانه نمايد. بعضي خيابان ها كاربري آنها طوريست كه اگر منحصرا مخصوص عابر پياده شوند و با مبلمان مناسب تجهيز گردد به عنوان يك مركز تجاري_تفريحي_فرهنگی بسيار مورد توجه قرار خواهد گرفت وكارآيي آن بالا خواهد رفت. ازقبيل این خيابان ها خیابان قدس درتهران است که با دسترس آسانی به انواع حمل و نقل عمومی، عرض مناسب پیاده روها، وجود مراکز دانشگاهی و عمومی جاذب جمعیت، مخصوصا جمعیت جوان، بسیار مورد استفاده عابرین می باشد اما هیچ امکاناتی برای رفاه عابرین در این خیابان ایجاد نشده است. از طرف دیگر این خیابان به عنوان مهمترین دسترسی به دانشکده های مختلف خارج از پردیس مرکز دانشگاه تهران برای دانشجوان این دانشگاه مکان تعاملات اجتماعی و رویداد ها مختلف است که بخشی از خاطرات جمعی و ذهنیت مشترک این افراد را تشکیل میدهد. بنابراین نیازمند مناسب ساز برای استفاده هرچه بیشتر عابرین می باشد. در این مقاله سعی شد ضمن شناخت وضع موجود این خیابان، وضع مطلوب برای استفاده عابرین نیز پیشنهاد شود. امید است راهنمایی برای مسئولین ذی ربط بوده تا به این خیابان توجه بیشتری نمایند.
لغات کليدي: پیاده روی، پیاده رو، خیابان قدس، طراحی
طراحی منظر خیابان شهری با رویکرد پایداری ( نمونه موردی خیابان شریعتی تهران )
مینا صفاری ، مصطفی بهزادفر
چکیده این مقاله به تحلیل موضوع کیفیت منظر شهری با تاکید بر پایداری فضا بر پایه تدوین معیارهای سنجش و ارزیابی و به وسیله دو روش ایستا و پویای برداشت منظر فضای شهری شکل گرفته است و به نظر می­رسد به عنوان روشی جهت بررسی میزان مطلوبیت منظر شهری در طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
رویکرد این پژوهش، ارایه نوعی روش­شناسی در ارزیابی منظر، بر پایه مطالعه و تحلیل محتوایی ادبیات طراحی شهری و معماری در این زمینه است که چهارچوبی را جهت سنجش کیفیت منظر شهری پایدار مطلوب با شخصیت­های (کاراکترهای) بصری متفاوت، در بخشی از شهر بر اساس تکنیک دیدهای متوالی و روش ایستا به وسیله تحلیل­های تصویری و توصیفی ارایه می­نماید. هدف اصلی پژوهش، ایجاد مطبوبیت و پایداری فضایی از طریق تکنیک برداشت منظر شهری با دو روش ایستا و دیدهای متوالی (پویا) است، که این امر به دستیابی به اصول کاربردی در طراحی منظر پایدار شهری کمک شایانی می­کند.
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف منظر شهری مطلوب، روش­های برداشت منظر شهری و ویژگی­های فضای شهری پایدار پرداخته می­شود و سپس با استخراج مجموعه­ای از معیارها و سنجه­های منظر پایدار فضای شهری در قالب روش سنجش یکپارچه ( SWOT ) نمونه مطالعاتی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و در نهایت مجموعه­ای از راهکارهای طراحی منظر به جهت افزایش کیفیتمطلوبیت و پایداری در هر یک از پهنه­های محدوده مورد مطالعه، بیان می­گردد.
واژه های کلیدی:منظر شهری، پایداری، منظر پایدار خیابان شهری، هنجارهای کیفی پاسخدهندگی محیط، تکنیک­های برداشت منظرشهری
بررسی روند تحولات فضاها و خیابان های خاطره انگیز شهر تهران در گذر زمان با تأکید بر محور انقلاب ،تهران
الهام امینی، مهدیه انصاری
چکیده
فضای شهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود؛ و در واقع جایی است که شهروندان زندگی روزمره خود را می گذرانند و به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه .آن را ادراک می کنند.در این میان خیابان، یکی از انواع فضاهای شهری است که به عنوان اساسی ترین عنصر عملکرد های حیاتی شهر، و میراثی است که از گذشته باقی مانده و در شهرسازی تنها یک راه عبوری محسوب نمی شود. این عنصر، عنصری است که با گذشت زمان شکل خود را پیدا کرده و زمینه های تعامل میان گروه های اجتماعی را فراهم می آورد. این جزء از فضای شهری به عنوان محل اصلی زندگی اجتماعی دارای یک حافظه تاریخی است و نزد هر شهروند معنای خاصی دارد. تک تک شهروندان از نقاط مختلف شهر دارای خاطراتی هستند که در جریاناتی فردی و گاه جمعی برایشان پدید آمده است.هدف از نگارش این مقاله بررسی روند تغییر و تحولات خیابان انقلاب به عنوان بخشی از فضای شهری است که منجر به محو خاطرات اجتماعی شده است. سعی بر آن است تا عواملی که لازم است شرایط مناسب برای خاطرات و انتقال آن ها به نسل های بعدی ساکن در شهر را فراهم آورد، شناسایی شوند. گسترش مراکز خرید، بازارچه ها، ساندویچ فروشی ها، کافی نت ها و ... الگوهای جدید زندگی شهری بوده که جایگزین چایخانه ها، کبابی ها، زورخانه ها و امثال آن که هر یک نقش ویژه ای را در حیات اجتماعی خیابان ها داشته اند، شده است. تأکید این مقاله بر شناسایی معیار ها و مؤلفه های تأثیرگذار بر روند این تغییر و تحولات است و برای انجام این کار ضمن بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، با انجام مشاهده(پیمایش) و تهیه پرسشنامه به سوالات پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج نشان می دهد بهره گیری از فضا های باز و جمعی در شهر به عنوان مکان های گردهمایی، دادوستد،تفریح و سرگرمی به عنوان عناصر تقویت کننده خاطرات و هویت جمعی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش میزان موفقیت فضا در خاطره انگیزی آن هستند.
واژگان کلیدی:فضای شهری،خیابان، خاطره جمعی،محور انقلاب اسلامی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع : مقاله طراحی خیابان شهری دکتر ذکاوت

موضوع : مقاله ... پذیرد مبانی طراحی شهری و ... تاریخی با شکل گیری خیابان شهری ...

طراحی محله و مرکز محله (پروژه درس مبانی طراحی شهری)

... (پروژه درس مبانی طراحی شهری) ... ویژه مرحله اول برنامه ریزی شهری 94 ... با این موضوع ...

مقاله طراحی خیابان شهری - noandishaan.com

29-3-2016 · بدنۀ خیابان بخش اصلی ... تناسب عرض و ارتفاع خیابان شهری ... دست اول در فروش و معامله با ...

طراحی شهری خیابان احمدآباد مشهد

طراحی شهری خیابان ... مبانی نظری طراحی شهری با تاکید بر ... نحوه برخورد با موضوع ...

اصول و مبانی طراحی شهری

اصول و مبانی طراحی شهری ... بخش اول: مبانی و اصول ... مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته و ...

رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی مجتمع …

5 مقاله با موضوع: ... موردی در خیابان‌های شهری- بخش اول ... موضوع و ضرورت مطالعه 5. 1-4- پیشینه ...

انجمن شهرسازی ایران - مبانی و روشهای طراحی شهری

نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و ... مبانی و روشهای ... ها و مطالب ارسالی با خود شخص ...

رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی سرای …

5-3- اصول و مبانی طراحی منظر شفابخش 158. ... 4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول ...

پاورپوینت تئوری جدید طراحی شهری - فرصت های کار و

... پاورپوینت با موضوع تئوری جدید طراحی شهری،در قالب ppt و در ۱۰ ... اصول و مبانی ...

دانلود مقاله "اصول کلی روش انباشت الکتروشیمیایی" با

... دانلود مقاله ،سمینار و پروژه کامل مهندسی با موضوعاصول کلی روش انباشت ... شهری خیابان ...

دانلود مقاله "اصول کلی روش انباشت الکتروشیمیایی" با

... دانلود مقاله ،سمینار و پروژه کامل مهندسی با موضوعاصول کلی روش انباشت ... شهری خیابان ...

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

این فایل حاوی مطالعه موضوع اصول و مبانی برنامه ... ریزی شهری و اصول شهرسازی با ... بخش. (4 ...

عابر - شهر - لیست مقالات، کتابها و پایان نامه های …

... لیست مقالات، کتابها و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع ... شهری، شماره 4 ... و مبانی پیاده ...

طراحی شهری خیابان احمد اباد مشهد بصورت جامع و کامل …

... ارتباط بخش خصوصی و ... مبانی نظری طراحی شهری با تاکید ... خیابان 61. طراحی شهری و ...

مقاله مبانی و اصول پایداری اجتماعی و شاخص های …

مقاله مبانی و اصول پایداری ... پایدار با رویکرد انسان و ... بین خیابان کارگر و بزرگراه ...

مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری

مبانی و تکنیک های ... یک مرکز شهری عمده با تراکم زیاد و ... مرحله اول با اصلاح سیستم بخش ...

اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

... جلد اول: مطالعات پایه و مبانی ... ای با این موضوع برخورد شود و ... شهری و اصول و ...

پاورپوینت اصول طراحی فضای سبز (بخش دوم)

... پروژه و مقاله ... ( بخش اول) ... دانلود پاورپوینت با موضوع مکان یابی پارک و فضای سبز، در ...

موضوعات تحقیق مبانی و روش‌های طراحی شهری

موضوعات تحقیق مبانی و روش ... مفاهیم معماری و طراحی شهری (جلد اول و ... پل و خیابان شهری;

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری

16-3-2012 · موضوع: مبانی و روش ... شهری با تجلی ... بردن فاصله بین تمامی بخش های جامعه و به خصوص بخش ...

پاورپوینت ریتم و تکرار در معماری - فرصت های کار و

دانلود پاور پوینت اصول و مبانی ... با موضوع ریتم و ... فضای شهری (میدان و خیابان)

معرفی کتاب و مقاله های های طراحی شهری

19-4-2010 · ... كتاب مبانی و فنون طراحی شهری ... طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از ... کالبد خیابان با ...

مقاله مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری

... سبز شهری . 4 ... ریزی شهری با دلایل و توجیه ... در واقع موضوع این مقاله یک ...

معمارشهر MEMAR-SHAHR - مبانی طراحی فضاهای متوالی

... عمومی شهری با توجه به مبانی و ... مقاله مراجعه شود ). 4. اصول و ... بخش اول 6-3 همین مقاله ...

مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه با موضوع جهت …

... مبانی و پیشینه ... دوم پایان نامه با موضوع جهت گیری ... تحقیق، مقاله، پرسشنامه و ...

کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی …

کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی ... اصول و مبانی جغرافيای ... سعید غفاری بخش اول;

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی - مقاله

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی - مقاله ... خیابان نور- پلاک 13 - طبقه 4 ... موضوع پوشش و حجاب با ...

برنامه ریزی شهری - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و

مبانی نظری مرمت شهری ... مقایسه و تطابق اصول tnd با اصول و ... های اتصال کوتاه مقاله و ...

مدیریت شهری

بنابراین این مقاله با استفاده ... صاحب حق شهری و با انتخاب ... ترم اول درس مبانی مدیریت ...

آشنایی با مبانی برنامه ریزی مسکن ـ بخش اول

آشنایی با مبانی برنامه ریزی مسکن ـ بخش اول. ... شهری و تدوین ... با موضوع مسکن ...